Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | z. 57, nr 1188 | 5-16
Tytuł artykułu

Próba zastosowania rozkładu macierzy według wartości osobliwych do oceny jakości życia

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
An Attempt to Use The Distribution of the Singular Value Matrix to Assess Quality of Life
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W procesie zarządzania wyróżnia się cztery funkcje, tj. planowanie, organizowanie, kierowanie i kontrolowanie. Istotnym elementem funkcji kierowania jest sprawna organizacja komunikacji. Celem pracy jest ocena jakości życia pacjentów jąkających się. W przypadku osób jąkających się komunikacja werbalna jest bardzo utrudniona, a czasami nieomal niemożliwa. Badanie przeprowadzono w Centrum Terapii Jąkania w Szamocinie. Narzędziem badawczym zastosowanym do tej oceny był kwestionariusz jakości życia SF-36v2™ Health Survey. Do opisu i oceny jakości życia zastosowano metodę rozkładu macierzy według wartości osobliwych. Metoda ta pozwoliła na przedstawienie oryginalnych konfiguracji punktów reprezentujących analizowane podskale i grupy wiekowe badanych osób w dwuwymiarowej przestrzeni bez zniekształceń. Wyniki badań dostarczyły informacji o strukturze powiązań między badanymi podskalami jakości życia a grupami wiekowymi wśród analizowanych pacjentów. (abstrakt oryginalny)
EN
The management process is distinguished by four functions: planning, organizing, directing and controlling. An important element of directing there is the efficient organization of communication. The aim of the study is to assess the quality of life of patients who stutter. In the case of stuttering verbal communication is very difficult, and sometimes almost impossible. The study was conducted at the Center for Stuttering Therapy in Szamocin. Research tool used for this assessment was the quality of life questionnaire SF-36v2 ™ Health Survey. To describe and evaluate the quality of life using the method of distribution of the singular value matrix. This method allowed for the submission of the original configuration of points representing the analyzed subscales and age group of respondents in the two-dimensional space without distortion. The results provide information about the structure of the links between the study of quality of life subscales and age groups of patients studied. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Politechnika Łódzka
Bibliografia
 • Bodak A.: Skuteczność komunikacji wewnętrznej we współczesnych zespołach pracowniczych, [w:] pod red. S. Rudolfa S. (red.) Perspektywy rozwoju partycypacji pracowniczej w Polsce w warunkach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 • Brzezińska E., Paszkowska-Rogacz A.: Człowiek w firmie. Bez obaw i z ochotą, Difin, Warszawa 2009.
 • Cooper J.K., Kohlmann T., Michael J.A. i in.: 2001, Health outcomes. New quality measure for Medicare, "International Journal for Quality in Health Care", Feb., 13(1).
 • Greenacre M.: Theory and applications of correspondence analysis, Academic Press London 1984.
 • Karris S.T.: Mathematics for Business, Science, and Technology, Third Edition, Orchard Publications 2007.
 • Larose D.T.: Metody i modele eksploracji danych, PWN, Warszawa 2008.
 • Morrison D.F.: Wielowymiarowa analiza statystyczna, PWN, Warszawa 1990.
 • Pytel M., Oleksiak P.: Competency Management as an Element of Innovative Human Resource Management, [w:] Ed. by Bylok F., Cichobłaziński L., Humanization of Work and Modern Tendencies in Management. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010.
 • Ross S.M.: Introduction to Probability and Statistics for Engineers and Scientists, Third Edition, Elsevier Academic Press 2004.
 • Staniec I.: Podstawowe kompetencje menedżerów ryzyka "Studia Prawno-Ekonomiczne" t. LXXXIX 2013.
 • Stankiewicz J.: Komunikowanie się w organizacji, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 1999.
 • Stanimir A.: Analiza korespondencji jako narzędzie do badania zjawisk ekonomicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 • Ostasiewicz W.: (red.) Statystyczne metody analizy danych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 • Tarkowski Z.: Jąkanie, PWN, Warszawa 2001.
 • WHOQOL Group 1993, Study protocol for the World Health Organization project to develop a quality of life assessment instrument (WHOQOL), Quality Life Research, 2.
 • Żołnierczyk-Zreda D., Wrześniewski K., Bugajska J., Jędryka-Góral A.: Polska wersja kwestionariusza SF-36v2 do badania jakości życia, CIOP-PIB, Warszawa 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171316653
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.