Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 28 | nr 91 Prognozowanie = Forecasting | 9-26
Tytuł artykułu

Labour Market in Baltic Countries - the Current Condition and Prospects of Changes

Warianty tytułu
Rynek pracy państw nadbałtyckich - stan obecny i perspektywy zmian
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Artykuł zawiera analizy dotyczące "pokolenia 50+". Szczegółowe analizy związane są z parametrami charakteryzującymi rynek pracy, z ich dynamiką w ostatnich latach i prognozami wartości na lata najbliższe. Podstawę analiz stanową szeregi czasowe wartości odpowiednich współczynników zaczerpnięte z bazy Eurostat, jako jednego z najbardziej wiarygodnych źródeł danych lub współczynniki nic publikowane w żadnych źródłach, a wyznaczone na podstawie struktury wieku ludności. Zakres analiz szczegółowych dotyczy nic tylko Polski, lecz także innych krajów UE. Do grupy państw, dla których przeprowadzona została szczegółowa analiza, wybrano państwa nadbałtyckie, czyli Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię, Danię, Szwecję, Finlandię i Niemcy. Wybór nie był przypadkowy. Cztery pierwsze państwa to państwa nowo przyjęte do UE w 2004 r., a cztery pozostałe to tzw. stare kraje unijne, w których zasady funkcjonowania systemów społecznych uznaje się za bardziej przyjazne pracownikowi i w związku z tym pozycja pracowników pokolenia 50+ na rynku pracy może być odmienna od tej, jaką mają pracownicy w państwach nowych w UE. Ze względu na niedostępność pewnych danych okres badania to lata 2000-2008, a współczynniki, które uznano za najważniejsze w ocenie kondycji rynku pracy, to współczynnik aktywności zawodowej, wskaźnik zatrudnienia, stopa bezrobocia i stopa bezrobocia długoterminowego.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper includes analyses concerning genera/ion 50+. The minute analyses are related to the parameters that characterise the labour market, their dynamics in the recent years as well as the forecasts of values for the nearest years. The basis of these analyses are the time series of values of relevant coefficients, derived from Eurostat data base - one of the most credible source of data, or the coefficients that have not been published in any data sources but have been determined on the basis of the age structure of population. The scope of analyses includes not only Poland but also other EU countries. The group of analysed countries involves Baltic countries; it means Poland, Lithuania, Latvia, Estonia, Denmark, Sweden, Finland and Germany. The selection was not random. First four countries are the countries newly admitted into European Union in 2004. The next four countries are the so called 'old' European Union countries, where the functioning of the social system is considered to be more employee-friendly and, consequently, the position of employees of generation 50 + on the labour market may differ from the position of employees in the countries regarded as new in the EU. With regard to the unavailability of some data, the period of analysis includes years 200-2008 and the coefficients which have been found the most important for the evaluation of the labour market condition are: the coefficient of occupational activity, the employment rate, unemployment rate as well as the long-term unemployment rate.(original abstract)
Twórcy
  • The Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, Poland
Bibliografia
  • Aktywność ekonomiczna ludności Polski, GUS, Warszawa 2009.
  • Popyt na pracę w 2008, GUS, Warszawa 2009.
  • Przejście z pracy na emeryturę, GUS. Warszawa 2007.
  • Unia Europejska - wskaźniki krótkookresowe, GUS, Warszawa 2007.
  • Wybrane aspekty aktywności ekonomicznej ludności, GUS, Warszawa 2007.
  • www.diagnoza.com/pliki/raporty/diagnoza_raport_2009.pdf.
  • www.rynekpracy.pl.
  • www.stat.gov.pl/eurostat.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171316595
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.