Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2011 | 5 | nr 1 | 32-47
Tytuł artykułu

Oblicza korupcji w rzeczywistości społecznej Republiki Litewskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Faces of Corruption in the Social Reality of the Republic of Lithuania
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem niniejszej pracy jest zjawisko korupcji w społeczeństwie litewskim. Problematyka nieformalnych układów patronacko-klienckich inspiruje interdyscyplinarne badania przedstawicieli wielu nauk, a zwłaszcza dyscyplin społecznych, politycznych, ekonomicznych oraz filozoficznych, ze względu na nasilenie i wszechobecny charakter tego zjawiska, niezwykle szybkie tempo jego rozprzestrzeniania się oraz destrukcyjne skutki na każdej płaszczyźnie życia społecznego. Refleksja teoretyczna na temat korupcji jest niezbędna ze względu na ciągle pojawiające się nowe jej formy, a także coraz większe rozmiary możliwych strat i zagrożeń, jakie powstają dla instytucji państwa litewskiego, jego gospodarki, a przede wszystkim społeczeństwa. Zjawisko łapownictwa warto analizować nie tylko z racji czysto naukowych, ale należy mieć też świadomość praktycznego znaczenia tej problematyki, gdyż każde ujawnienie, odsłonięcie i wyjaśnienie ukrytych mechanizmów korupcyjnych utrudnia dalsze rozprzestrzenianie się tej patologii. Celem przedkładanego artykułu jest identyfikacja i analiza różnych przejawów i uwarunkowań korupcji, jej skutków społecznych i polityczno-gospodarczych oraz sposobów przeciwdziałania tej dewiacji na gruncie litewskim. Niniejszą pracę oparto na krytycznej analizie literatury przedmiotu, danych statystycznych oraz materiałów dziennikarskich, a także własnych obserwacjach zmian zachodzących w rzeczywistości społecznej i polityczno-gospodarczej na Litwie. Posłużono się przy tym metodą historyczno-opisową, uzupełniając ją wnioskowaniem teoretycznym. Rozważania przedstawione w tym artykule prowadzą do jednoznacznych wniosków, iż korupcja niszczy wolność społeczeństwa litewskiego, dewastuje lojalność i podważa wzajemne zaufanie między ludźmi. Przeciwdziałanie łapownictwu, przy wykorzystaniu wszelkich środków dozwolonych w otwartym demokratycznym społeczeństwie, ma więc doniosłe uzasadnienie moralne, polityczne, gospodarcze i społeczne. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the following paper is the phenomenon of corruption in the Lithuanian society. Concerning its intensity and ubiquity, extremely fast spread of the phenomenon, as well as destructive effects on every sphere of social life, the issue of informal patron-client networks inspires many scientists of interdisciplinary studies, especially of social, political, economic and philosophical disciplines. Theoretical thought on corruption is necessary by reason of the evolving of corruption, as well as higher and higher dimension of possible losses and dangers to the Lithuanian country, its economy, and most of all, its society. The phenomenon of bribery is worth analyzing not only for pure scientific sake, but also practical matter of this case need to be regarded, as every disclosure and explanation of hidden mechanisms of corruption hinders further spread of this dysfunction. The aim of this article is to identify and analyze different aspects and determination of corruption, its social, political and economic effects, as well as ways of counteracting this deviation in Lithuania. The following paper is based on critical analysis of the literature of the subject, statistical data and journal articles, as well as personal observation of the changes in the social, political and economic reality of Lithuania, using historical descriptive method, supplemented with theoretical deduction. Deliberation presented in this article leads to unequivocal conclusion, that corruption destroys the freedom of the Lithuanian society, devastates loyalty and undermines mutual trust. Therefore, counteracting bribery, using every permitted in an open democratic society means, has significant moral, political, economic and social justification.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
5
Numer
Strony
32-47
Opis fizyczny
Twórcy
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Bibliografia
 • 1. De la Vega J. (2003), Prowizje, prezenty czy przekupstwo. Chrześcijanin a nieuczciwe wzbogacanie się. APOSTICUM, Ząbki.
 • 2. Goliński M. (2002), Infrastruktura informacyjna a korupcja. W: A. Kojdera, A. Sadowki (red.), Klimaty korupcji. Centrum im. Adama Smitha & Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa, s. 188-204.
 • 3. Hankiss E. (1986), Pułapki społeczne. Wiedza Powszechna, Warszawa, s. 58.
 • 4. Karklins R. (2009), Wszystkiemu winien system. Korupcja w krajach postkomunistycznych. Wydawnictwo Sic!, Warszawa, s. 37-72.
 • 5. Kawa W. (2006), Antykorupcyjne regulacje prawne Unii Europejskiej. W: A. Dylus, A. Rudowski, M. Zaborski (red.), Korupcja - oblicza, uwarunkowania, przeciwdziałanie. Ossolineum, Wrocław, s. 139-149.
 • 6. Kojder A. (1992), Korupcja - mechanizmy i strategie przeciwdziałania. W: J. Kubicz, Z. Żekoński (red.), W poszukiwaniu strategii zmian. Warszawa, s. 269-270.
 • 7. Kurcz Z. (2005), Mniejszość polska na Wileńszczyźnie. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 187-188.
 • 8. Makowski G. (2008), Korupcja jako problem społeczny. TRIO, Warszawa, s. 289-302.
 • 9. Monitoring the EU Accession Process: Corruption and Anti-corruption Policy 2002. Open Society Institute, Budapest, s. 345-391.
 • 1. Człowiek najwyższym priorytetem. Sprawozdanie prezydent Litwy. http://www.wilnoteka.lt/pl/artykul/czlowiek- najwyzszym-priorytetem-sprawozdanie- prezydent-litwy
 • 2. K.Prunskiené buvo KGB aukso gysla. h ttp://www. balsas. lt/n aujiena/428856/k- prunskiene-buvo-kgb-aukso -gysla/1
 • 3. Kiziunas V., Algirdas Mykolas Brazauskas. http://www.biografas.lt/biografija/317-algirdas- mykolas-brazauskas
 • 4. Kuzior P., Przestępczość w krajach bałtyckich: Litwie, Łotwie i Estonii ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości zorganizowanej. http://lex.pl/czasopisma/prokurator/1_07_art09 .pdf
 • 5. Lietuvoje mazéja korupcijos lygis. http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/l ietuvoje-mazeja-korupcijos-lygis-56-71610
 • 6. Litwa i Polska w czołówce najbardziej skorumpowanych państw Unii Europejskiej. http://www.infopol.lt/pl/naujienos/detail.php?I D=1160
 • 7. LITWA - Specialityц Tyrimą Tarnyba (STT). http://antykorupcja.edu.pl/index.php?mnu=35&i d=490
 • 8. Nierozwiązane problemy społeczności polskiej na Litwie zagrażają jej egzystencji. http://www.awpl.lt/index.php?option=com_cont ent&view=article&id=67%3Anierozwizane- problemy-spoecznoci-polskiej-na-litwie-zagraaj- jej- egzystencji&catid=42%3Aaktualia&Itemid=59&lang=pl
 • 9. Rekomendacje GRECO dla Litwy. http://antykorupcja.edu.pl/index.php?mnu=75&i d=3146
 • 10. Rośnie poziom korupcji. http://www.znadwilii.lt/aktualnosci/20100609/ rosnie-poziom-korupcji
 • 11. Sobiepanek K., Pieniądze, co brud zmyją. http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,12 62,money_soap
 • 12. Światowy Barometr Korupcji 2009. http://transparency.org/policy_research/survey s_indices/gcb/2009
 • 13. Tarasiewicz S., Litwa - najbardziej skorumpowany kraj nowej Unii Europejskiej. http://www.infopol.lt/pl/naujienos/detail.php?I D=357
 • 14. Transparency International. www.transparency.org
 • 15. 2000 METy NACIONALINIO SAUGUMO SISTE- MOS BÛKLËS IR PLÉTROS ATASKAITA http://www3.lrs.lt/docs3/kad4/W3_VIEWER.View Docp_int_tekst_id=9035&p_int_tv_id=733&p_org=0.htm
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171316505
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.