Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | nr 4 | 2-50
Tytuł artykułu

Wyznaczanie kierunków działań strategicznych na poszczególnych etapach rozwoju firmy a strategiczne zarządzanie działalnością operacyjną

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcony został określeniu kierunków działań strategicznych na poszczególnych etapach rozwoju firm. Opracowując koncepcję modelu rozwoju firm oparto się na krytycznej analizie różnych modeli rozwoju organizacji, które przechodzą przeobrażenia polegające na transformacji tradycyjnego łańcucha wartości w nowoczesny. Sformułowanie i wyraźne określenie kierunków działań strategicznych, przy wykorzystaniu dorobku teorii oraz doświadczeń praktycznych opartych na wynikach badań ankietowych, pozwala na identyfikację warunków wprowadzenia strategicznego zarządzania działalnością operacyjną. Jest to jeden z podstawowych czynników ułatwiający firmom osiągnięcie sukcesu na współczesnym, wysoce konkurencyjnym rynku. (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
2-50
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Bank J., Zarządzanie przez jakość, Gebethner i S-ka, Warszawa 1996.
 • Blanchard K., Waghorn T., Mission Possible: Becoming a World-Class Organization While There's Still Time, McGraw-Hill, New York 1995.
 • Chrzanowski A.R., Restructuring? Reengineering?... And What Comes Next?, "Zarządzanie Zmianami" 1999, nr 3.
 • Chrzanowski A., Głażewska I., Rola modelu 7-S w identyfikacji i likwidowaniu kosztów niezgodności, "Zarządzanie Zmianami" 2000, nr 2.
 • Chrzanowski A., Strategiczne zarządzanie operacjami, PRET, Warszawa 2001.
 • Ciechan-Kujawa M., Koszty jakości w polskich przedsiębiorstwach-struktura i wielkość, "Problemy Jakości", październik 2000.
 • Clarke L., Zarządzanie zmianami, Gebethner i S-ka, Warszawa 1997.
 • Coyne K.P., Hall S.J., Clifford D., Gorman P., Is Your Core Competence a Mirage?, "The McKinsey Quarterly" 1997, nr 1.
 • Dolan S.L., Garcia S., Managing by Values in the Next Millennium. Cultural Redesign for Strategic Organizational Change, "Journal of Economics" 1999, No. 5.
 • Drucker P.F., Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Drucker P., The Next Society. A Survey of the Near Future. The Way Ahead, "The Economist", November 3rd 2001.
 • Gościński J.W., Cykl życia organizacji, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1989.
 • Greiner L.E., Evolution and Revolution as Organizations Grow, "Harvard Business Review", July/October 1972.
 • Hamel G., Prahalad C.K., Przewaga konkurencyjna jutra, "Business Press", Warszawa 1999.
 • Hammer M., Stanton S., How Process Enterprises Really Work "Harvard Business Review", November-December 1999.
 • Hammer M., The Superefficient Company, "Harvard Business Review", September 2001.
 • Handy Ch., Wiek paradoksu, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1996.
 • Januszewski A., Bariery informacyjne w rozwoju przedsiębiorstwa produkcyjnego, "Organizacja i Kierowanie" 2000, nr 1.
 • Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników. Balaced Scorecard. Praktyka, CIM, Warszawa 2001.
 • Kosieradzka A., Reinżynieria i kaizen procesów produkcyjnych, [w:] Nowe trendy i rozważania w organizacji produkcji i zarządzaniu przedsiębiorstwem.
 • Koźmiński A.K., Odrabianie zaległości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Machaczka J., Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1998.
 • Mintzberg H., The structuring of organizations, Prince-Hall, New Jersey 1979.
 • Moulla F., Obrok A., Jak ujarzmić zmienność, "Rzeczpospolita" 189, 14-15 sierpnia 2002.
 • Norton D., BSC w strategii firmy, "Manager", nr 6, 2002.
 • O'Hare M., Innovate!: How to Gain and Sustain Competitive Advantage, Basil Blackwell Publishers, 1989.
 • Piotrowicz A., Struktury organizacyjne a cykl życia przedsiębiorstwa, "EiO", 12/2001.
 • Porter M.E., Strategie konkurencyjne PWE, Warszawa 1994.
 • Porter M.E., What Is Strategy?, "Harvard Business Review", November December 1996.
 • Prahalad C.K., Hamel G., The Core Competence of the Corporation, "Harvard Business Review", May-June 1990.
 • Przedsiębiorstwo przyszłości, red. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Difin, Warszawa 2000.
 • Quinn R.E., Cameron K., Organizational Life Cycles and Shifting Criteria of Effectiveness: Some Preliminary Evidence, "Management Science", vol. 29, No. 1, January 1983.
 • Roy M., Audet La transformation versus de novellas formes d'organisation plus flexibles: un carde de reference. "Revue Internationale de Gestion", Hiver 2003.
 • Sampson E., Lampkin B., Zarządzanie operacyjne PRET, Warszawa 1998.
 • Saunders M., Lewis P., Thornhill A., Research Methods for Business Students Financial Times, Prentice Hall, 2000.
 • Slywotzky A., Value Migration, Harvard Business School Press, 1996.
 • Slywotzky A.J., Morrison D.J., Andelman B., Strefa zysku. Strategiczne modele działalności, PWE, Warszawa 2000.
 • Storbacka K., Lehtinen J.R., Sztuka budowania trwałych związków z klientami. Customer Relationship Management, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 • Useem J., It's All Yours, Jeff. Now What?, "Fortune. Europe Edition" 2001, September 17.
 • Zymonik Z., Koszty jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171316393
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.