Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 10 Rola przedsiębiorczości w rozwoju firm i układów przestrzennych | 35-46
Tytuł artykułu

Wpływ cech społeczno-demograficznych na sposób zarządzania firmą przez kobiety i mężczyzn na przykładzie Wielkopolski

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Influence of Social and Demographic Factors on Business Management Methods used by Women and Men Illustrated on Example of Wielkopolska Region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zbadanie wpływu wybranych cech społeczno-demograficznych na sposób zarządzania małą i średnią firmą przez kobiety i mężczyzn. Przez sposób zarządzania przedsiębiorstwem rozumie się: cele prowadzonej firmy, przeznaczenie zysku, korzystanie ze środków UE, kredytów i zastosowanie Internetu. Cechy społeczno-demograficzne podzielono na czynniki związane z osobą właściciela/właścicielki oraz związane z firmą. Czynniki związane z osobą właściciela/właścicielki to: edukacja, wiek oraz sytuacja rodzinna określona przez stan cywilny i liczbę dzieci. Natomiast cechy związane z firmą to: wielkość firmy, długość lat na rynku, wielkość miasta, w którym firma funkcjonuje, oraz prowadzenie firmy rodzinnej. Badanie wpływu wybranych cech społeczno-demograficznych poprzedzono analizą porównawczą sposobu zarządzania firmą przez kobiety i mężczyzn. W pracy wykorzystano materiał empiryczny zebrany w sposób celowy metodą ankietową ze 143 firm kierowanych przez kobiety oraz 158 firm kierowanych przez mężczyzn reprezentujących sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce. Ankietyzacja przedsiębiorstw została przeprowadzona przez studentów I roku studiów magisterskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w ramach przedmiotu przedsiębiorczość. Badania były przeprowadzone w 2011 r., a informacje o firmie i sposobach zarządzania dotyczą lat 2007-2010. Materiał badawczy przetworzony został metodami analizy porównawczej, takimi jak: test zgodności chi-kwadrat, test t-studenta oraz test Scheffe. Natomiast przy weryfikacji merytorycznej hipotez założony został poziom istotności α = 0,05. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to examine relations between the selected social and demographic factors associated with a businessperson and the way he or she manages a small or medium-sized company. With respect to how a company is managed, it can be described by its goals, profit allocation, the use of EU funds, the credit facilities, and the Internet. As regards the socio-demographic factors relating to a business' owner, they include education, age, marital status, and the number of children. Finally, the factors relating to a business itself include its size and a number of years on the market, the size of a city or town that the company operates in, and also whether it is a family company. The study of relations between the aforementioned factors has been preceded by an analysis of how businesses are managed by women and men. This paper is based on the empirical material gathered by means of questionnaires in 143 companies managed by women, and 158 companies managed by men, representing the sector of small and medium enterprises in the Wielkopolska region. The questionnaires were distributed by the first-year students of a master degree programme at the Poznań University of Economics as a part of their entrepreneurship course. The research was conducted in 2011 and the collected information concerning the companies and their methods of management refers to the years 2007-2010. The research material was analysed using the relations of quantitative and qualitative characteristics. The chi-squared test, the test of significance for two or more average values (Student's t-test), and variation analysis (Scheffé's test) were carried out. A significance level that was assumed for the content-related verification of hypotheses equalled to α = 0.05. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Chapman, B. (1975). Comparison of male and female leadership styles, Academy of Management Journal, 18, No 3, 645-651.
 • Barrett, M., Moores, K. (2009). Women in family business leadership roles, Daughters on the stage, Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 • Belcourt, M. (1987). Sociological Factors Associated with Female Entrepreneurship, Journal of Small Business and Entrepreneurship, 21(3), 22-31.
 • Birley, S. (1989). Female entrepreneurs: are they really any different?, Journal of Small Business Management, 27(1), 32-37.
 • Chaganti, R. (1986). Management in women-owned Enterprises, Journal of Small Business Management, 24(4), 18-29.
 • Carland, J.A.C., Carland, J.W. (1991). Managers, small business owners and entrepreneurs: the cognitive dimension, Journal of Business and Entrepreneurship, 4 (2), 55-62.
 • Dobbins, G.H., Platz, S.J. (1986). Sex - differences in leadership - how real are they?, Academy of Management Review, 11, 118-134.
 • Carter, S., Rosa, P. (1998). The financing of male and female owned-businesses, Entrepreneurship and Regional Development, 10 (3), No 3, 225-241.
 • Eagly, A.H., Johnson, B.T. (1990). Gender and leadership style: a meta-analysis, Psychological Bulletin, 117, 125-145.
 • Fay, M., Williams, L. (1991). Sex of applicants and the availability of business 'start-up' finance, Australian Journal of Management, 16(1), No 1, 65-72.
 • Fay, M., Williams, L. (1993). Gender bias and the availability of business loan, Journal of Business Venturing, 8(4), No 4, 363-376.
 • Folker, C.A., Sorenson, R.L. (2000). Women's orientation to management: An empirical revisit to gender differences using family business owners', paper presented at the Western Academy of management, Hawaii.
 • Gibson, C. (1995). An investigation of gender differences in leadership across four countries, Journal of International Business Studies, 26 (2), No 2, 225-279.
 • Grant, J. (1988). Women as managers: what they can offer to organizations, Organizational Dynamics, 16(3), No 3, 56-63.
 • Hisrich, R.D. (1986). The Women Entrepreneur - Characteristics, Skills, Problems, and Prescription for Succes. W: D.L. Sexton, R.W. Smilor (ed.), The Art. And Science of Entrepreneurship. Cambridge: Ballinger Publishing Company, 61-84.
 • Hisrich, R.D., Brush, C.G. (1983). The women entrepreneur: Implication of family, educational and occupational experience. W: J.A. Hornaday, J.A. Timmons, K.H. Wesper (ed.), Frontiers of Entrepreneurial Research, Boston, MA: Babson College, 566-587.
 • Kupczyk, T. (2009). Kobiety w zarządzaniu i czynniki ich sukcesów, Wrocław: Wyższa Szkoła Handlowa.
 • Lisowska, E. (2009). Kobiecy styl zarządzania, Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 • Lisowska, E. (2004). Przedsiębiorczość kobiet w Polsce, W: B. Kożuch (red.), Przedsiębiorczość kobiet - wyzwanie XXI wieku. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Martin, L., Wright, L. (2005). No gender in cyberspace? Empowering entrepreneurship and innovation in female-run ICT small firms, International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research, 11(2), No. 2, 162-78.
 • Marlow, S., Patton, D. (2005). All credit to men? Entrepreneurship, finance, and gender, Entrepreneurship Theory and Practice, 29(6), No 6, 717-735.
 • Moore, D.P., Buttner, E.H. (1997). Women entrepreneurs: Moving Beyond the Glass Ceiling. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Mizgajska, H. (2008). Specyfika sposobu zarządzania przedsiębiorstwem przez kobiety na przykładzie Wielkopolski, Organizacja i Kierowanie, 3, 83-93.
 • Mizgajska, H. (2011). Kwalifikacje jako czynnik przedsiębiorczości kobiet i rozwoju firm. W: H. Mizgajska (red.), Przedsiębiorczość i rozwój firm. Poznań: Wydawnictwo UEP, 28-44.
 • Muchtar, S.M. (2002). Differences in Male and Female Management Characteristics: A Study of Owner - Manager Businesses, Small Business Economics, 18, 289-311.
 • OECD Factbook 2011-2012. Pozyskano z: http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-factbook-2011-2012_factbook-2011-en (data odczytu: 29.05.2013).
 • Oshagbemi, T., Gill, R. (2003). Gender differences and similarities in the leadership style and behavior of UK managers, Women in Management Review, 18(6), No 6, 288-298.
 • Rosener, J. (1997). Leadership and the Paradox of Gender, W: M.R. Walsh (ed.), Women, Men, and Gender, Yale University Press.
 • Rosener, J. (1999). Different Genders, Different Styles, Los Angeles Business Journal, March 1, 14.
 • Rozier, C.K., Hersh-Cochran, M.S. (1996). Gender differences in managerial characteristics in a female-dominated health profession, The Health Care Supervisor, June, 14(4), 57-70.
 • Zapalska, A. (1997). A profile of women entrepreneurs in Poland, Journal of Small Business Management, 35, No 4, 76-81.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171316321
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.