Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 7 | 34-40
Tytuł artykułu

Zarządzanie projektami w warunkach niepewności - zakres i metodyka

Warianty tytułu
Project Management in Conditions of Uncertainty - Scope and Methodology
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównymi celami artykułu są: wskazanie potrzeby przeformułowania dotychczas dominującej w praktyce i teorii koncepcji zarządzania ryzykiem w projektach, określenie zakresu niezbędnych związanych z tym zmian oraz prezentacja metodyki nowego podejścia, nazwanego zarządzanie w warunkach niepewności. W artykule przyjęto tezę, że zarządzanie w warunkach niepewności to proces obejmujący nie tylko działania reaktywne, ale również wyprzedzające, które należy traktować równoważnie. Prezentowana koncepcja nie zrywa z dotychczasową teorią i praktykami biznesowymi. Postuluje szersze spojrzenie na problematykę zarządzania projektem uwzględniając, że decyzje są podejmowane zarówno w warunkach ryzyka, jak i niepewności. Wymaga to monitorowania przez zespoły projektowe zarówno kwantyfikowalnych szans/ryzyk, jak i niemierzalnych w chwili oceny potencjałów/zagrożeń. (abstrakt oryginalny)
EN
The main objectives of the paper are to: emphasize the needs of redesigning the currently dominant, in theory and business life, risk management concept, show the scope of change, and define the methodology of project management in conditions of uncertainty. The proposal of the new concept establishes that it should consist of reactive and ahead activities which are equally important. Project management in condition of uncertainty should be treated as a response to changes in the environment. It emphasizes a wider approach and the various conditions of decision making process: risk and uncertainty. Taking that into account, the project teams should monitor the measurable opportunities/risks and not measurable, at the time of assessment, potentials/threats. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
34-40
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Warszawska
Bibliografia
 • [1] A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute, Warszawa 2009.
 • [2] A Risk Management Standard, AIRMIC, ALARM, IRM, 2002, s. 2, www.theirm.org/knowledge-and-resources/online-resource-centre/risk-management-standards, data dostępu 30.05.2014 r.
 • [3] AKINTOYE A.S., MACLEOD M.J., Risk Analysis and Management in Construction, "International Journal of Project Management" 1996, Vol. 15, Iss. 1.
 • [4] CZAJOR P., Ryzyko w realizacji usług budowlanych i remontowych, [w:] SOBAŃSKA I. (red.), Rachunkowość w przedsiębiorstwie budowlanym, Difin, Warszawa 2006.
 • [5] GIRMSCHEID G., Strategisches Bauunternehmensmanagement. Prozessorientiertes integriertes Management für Unternehmen in der Bauwirtschaft, Springer, Berlin-Heidelberg 2006.
 • [6] GŁODZIŃSKI E., Strategiczne zarządzanie przedsięwzięciami w przedsiębiorstwach projektowych - zakres i uwarunkowania, "Przegląd Organizacji 2013, nr 4.
 • [7] HAUGAN G.T., Project Management Fundamentals. Key Concepts and Methodology, Management Concepts, 2010.
 • [8] JAAFARI A., Management of Risks, Uncertainties and Opportunities on Projects: Time for Fundamental Shift, "International Journal of Project Management" 2001, Vol. 19.
 • [9] KASPEREK M., Zarządzanie projektem, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011.
 • [10] KARTAM N.A., KARTAM S.A., Risk and its Management in Kuwaiti Construction Industry: A Contractors Perspective, "International Journal of Project Management" 2001, Vol. 19.
 • [11] KERZNER H., Projekt Management. Ein systemorientierter Ansatz zur Plannung und Steuerung, mitp, Heidelberg 2008.
 • [12] KLINKE A., RENN O., Adaptative and Integrative Governance on Risk and Uncertainty, "Journal of Risk Research" 2012, Vol. 15, No. 3.
 • [13] LADA M., KOZARKIEWICZ A., Zarządzanie wartością projektów. Instrumenty rachunkowości zarządczej i controllin- gu, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • [14] MALEC P., Zarządzanie ryzykiem projektu, [w:] TROCKI M" SOŃTA-DRĄCZKOWSKA E. (red.), Strategiczne zarządzanie projektami, Bizarre, Warszawa 2009.
 • [15] MARCINIAK S., GŁODZIŃSKI E., Controlling jako instrument redukujący poziom niepewności decyzji gospodarczych, [w:] PYKA J. (red.), Nowoczesność przemysłu i usług. Współczesne koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwami, Wyd. TNOiK, Katowice 2005.
 • [16] MORRIS P.W., JAMIESON A., Moving from Corporate Strategy to Project Strategy, "Project Management Journal" 2005, Vol. 36, No. 4.
 • [17] Project Risk Analysis and Management, The Association for Project Management, 2000.
 • [18] PSZCZOŁOWSKI Т., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Warszawa 1978.
 • [19] ROBERTS P., Guide to Project Management, The Economist Newspaper Ltd., 2013.
 • [20] SKALIK J., Ryzyko w zarządzaniu projektami, [w:] SKALIK J. (red.), Zarządzanie projektami, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 • [21] STABRYŁA A., Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2006.
 • [22] TURNER J.R., The Handbook of Project-Based Management, Leading Strategie Change in Organizations, McGraw-Hill, 2009.
 • [23] WARD S., CHAPMAN Ch., Transforming Project Risk Management into Project Uncertainty Management, "International Journal of Project Management" 2003, Vol. 21.
 • [24] WINCH G.M., MAYTORENA E., Managing Risk and Uncertanityon Projects: A Cognitive Approach, [in:] MORRIS P.W.G., PINTO J.K., SÖDERLUND J. (eds.), The Oxford Handbook of Project Management, Oxford University Press, 2012.
 • [25] WYSOCKI R., Efektywne zarządzanie projektami. Tradycyjne, zwinne, ekstremalne, HELION, Warszawa 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171316267
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.