Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 25 (5) Inżynieria innowacji : zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych | 7-30
Tytuł artykułu

Inżynieria innowacji w miejscu pracy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Innovation Engineering in the Workplace
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu przedstawiono rozumienie istoty i złożoność uwarunkowań innowacji przedsiębiorstw i organizacji publicznych, orientując własne poszukiwania na zwiększenie aktywności innowacyjnej pracowników. Jako szansę wskazano na tworzenie dobrych miejsc pracy, które wyzwolą możliwości innowacyjne tkwiące w każdym pracowniku. Tworzenie takich miejsc pracy mogą zapewnić dobrzy menedżerowie korzystający ze wsparcia inżynierii jako narzędzia innowacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the understanding of the nature and complexity of the determinants of innovation of enterprises and public organizations, orienting own research to increase the innovative activity of employees. An opportunity to create good jobs, that will unleash innovative capabilities inherent in each employee, was indicated. The creation of these jobs can provide good managers who receive support of engineering as a tool for innovation. (original abstract)
Twórcy
 • Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości
Bibliografia
 • Armstrong A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
 • Brojak-Trzaskowska M., Społeczno-kulturowe determinanty aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw, w: Tendencje innowacyjnego rozwoju polskich przedsiębiorstw, red.: E. Okoń-Horodyńska, A. Zachorowska-Mazurkiewicz, wyd. Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2008.
 • Buckingham M., Coffman C., Co najwięksi menedżerowie na świecie robią inaczej, wyd. Klasyka Biznesu 2004.
 • Burzyński W., Popytowe podejście do innowacji (user-driven innovation) jako czynnik sukcesu w korzystaniu z funduszy unijnych, w: Tendencje innowacyjnego rozwoju polskich przedsiębiorstw, red.: E. Okoń-Horodyńska, A. Zachorowska-Mazurkiewicz, wyd. Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2008.
 • Cempel Cz., Inżynieria kreatywności w projektowaniu innowacji, wyd. PIB, Radom - Poznań 2013.
 • Dąbrowski B., Indywidualne i społeczne warunki innowacyjności, opracowanie na podstawie A. E. Auhagen, Psycho - soziale Faktoren von Innovationen Gruppendynamik Und Organisationsberatung, 33 Jahrng., 3/2002.
 • Fitz-Enz J., Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 • Getz I., Bitwa o innowacje: Dlaczego pewne firmy stale ją wygrywają, a większości to nie udaje się, w: Biznes a kultura innowacyjności, Zeszyt 3, wyd. PKN ORLEN, Warszawa 2011.
 • Innowacyjne miejsce pracy źródłem wydajności i jakości zatrudnienia (SC/034), Główne przesłania, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Centrum Monitorowania Rynku Pracy.
 • Jachnowicz M., Zaangażowanie pracowników, wyd. PWE, Warszawa 2012.
 • Janasz W., Procesy innowacyjne w przedsiębiorstwie, w: Podstawy nauki o organizacji, red. S. Marek, M. Białasiewicz, wyd. PWE, Warszawa 2008.
 • Markowska M., Dynamiczna taksonomia innowacyjności regionów, wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 • Mierzejewska B., Open Innovation - nowe podejście w procesach innowacji, "E - entor" nr 2(24).
 • Mroczko F., Wybrane uwarunkowania i problemy zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie, w: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1014, Wrocław 2004.
 • Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-społecznego w sprawie Innowacyjne miejsce pracy źródłem wydajności i jakości zatrudnienia, opracowanie EKE-S, SC/034, Bruksela, 18 marca 2011r., [http://www.eesc.europa.eu].
 • Ostrowska A., Kultura innowacji w firmie, opracowanie w oparciu o "Innowacje w przedsiębiorstwach - Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw", Portal Innowacji [www.pi.gov.pl].
 • Pichlak M., Uwarunkowania innowacyjności organizacji. Studium teoretyczne i wyniki badań empirycznych, wyd. Difin, Warszawa 2012.
 • Simons R., Jak projektować stanowisko pracy o maksymalnej efektywności, w: Sprawna i efektywna organizacja, Harvard Busines Review, wyd. HELION, Gliwice 2009.
 • Stawasz E., Źródła innowacji [Soureces of Innowation], [http://wpti.civis.org.pl/index.php?/], (2013.07.09).
 • Szopik K. - Depczyńska, Klasyfikacja czynników aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw, [http://www.ur.edu.pl/plik/Zeszyt15.07], (2013.06.20).
 • Tendencje innowacyjnego rozwoju polskich przedsiębiorstw, red.: E. Okoń-Horodyńska, A. Zachorowska-Mazurkiewicz, wyd. Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2008.
 • Wildowicz A.- Giegiel, Kapitał intelektualny a innowacyjność przedsiębiorstw, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr 4(735) 2011.
 • Witczak-Roszkowaska D., Pobudzanie aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw województwa świętokrzyskiego w ramach regionalnych specjalizacji gospodarczych, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", wyd. UG, Sopot 2011.
 • Wojtczuk-Turek A., Zachowania innowacyjne w pracy. Wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne, wyd. Difin, Warszawa 2012.
 • Woroniecki J., Wykreowanie polskiego systemu innowacji a budowa gospodarki opartej na wiedzy, w: Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki, red.: E. Okoń-Horodyńska ,wyd. PTE, Warszawa 2004.
 • Żukowski P., Jak oreślić miejsce pracy, "Prawo Pracy", nr 4 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171316255
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.