Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | nr 11 (168) | 27-32
Tytuł artykułu

Zbliżanie struktur wymiany handlowej krajów CEFTA z krajami UE w okresie przygotowań do członkostwa

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z najważniejszych skutków procesu transformacji gospodarczej krajów Europy Środkowej i Wschodniej (EŚW) są przekształcenia struktury geograficznej i towarowej ich obrotów handlowych. Chęć zacieśnienia więzi handlowych i gospodarczych z krajami Wspólnoty Europejskiej doprowadziła do zawarcia w grudniu 1991 r. przez państwa Grupy Wyszehradzkiej (a w następnych latach przez kolejne kraje EŚW) umów o stowarzyszeniu z WE, przewidujących stopniowe znoszenie wszelkich barier i zbudowanie do końca 2001 r. strefy wolnego handlu w zakresie towarów przemysłowych. Podobne założenia przyświecały też decyzji o podpisaniu Środkowo-Europejskiej Umowy o Wolnym Handlu (CEFTA) w grudniu 1992 r. Od 1 maja 2004 r. - jak wiadomo - większość krajów CEFTA jest pełnoprawnymi członkami Unii Europejskiej i handel między nimi został w pełni zliberalizowany. Wydaje się, że procesy liberalizacji i przekształceń w strukturze towarowej handlu poszczególnych krajów CEFTA w ramach ugrupowania i z państwami UE wzajemnie się uzupełniały i wspomagały. W artykule podjęto próbę analizy tego zjawiska na przykładzie czterech krajów: Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Są to państwa założycielskie CEFTA o największym potencjale gospodarczym i najsilniej rozbudowanych powiązaniach handlowych z krajami UE. (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
27-32
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna w Krakowie
 • Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Bibliografia
 • M. Bijak-Kaszuba, Regionalna liberalizacja handlu międzynarodowego a zmiany strukturalne zagranicznych obrotów handlowych kraju uczestniczącego (na przykładzie Polski), łódź 2003; s. 149-182
 • E. Kawecka-Wyrzykowska, Umowy o wolnym handlu ze Wspólnotami Europejskimi oraz krajami EFTA i CEFTA i uzgodnienia Rundy Urugwajskiej - skutki dla polskiego handlu zagranicznego, IKCHZ, Warszawa 1995, s. 3-26
 • E. Molendowski, Państwa Europy Środkowo-Wschodniej wobec wyzwań rozwojowych, (w:) S. Miklaszewski i inni, Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku, Warszawa 2003, s. 219-236
 • A. Stępień-Kuczyńska, Europa Środkowa i Wschodnia wobec współczesnych wyzwań integracyjnych, Łódź 2003
 • M. Dobosz, Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2001
 • Zeliaś A. (red.), Metody statystyki międzynarodowej, PWE, Warszawa 1988, s. 169 - 173
 • E. Molendowski, Wpływ CEFTA na wymianę handlową Polski z jej krajami (na przykładzie powiązań z Węgrami), (w:) Liberalizacja stosunków ekonomicznych Polski z gospodarką światową, praca zbiorowa pod redakcja naukową J. Bilskiego i T. Miziołka, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2001, s. 260-264
 • J Rutkowski, Instytucjonalne podstawy współpracy regionalnej krajów Grupy Wyszehradzkiej, (w:) P. Bożyk (red.), CEFTA a integracja ekonomiczna w Europie, SGH, Warszawa 1966, s. 60-63
 • E. Kawecka-Wyrzykowska (i inni), Zmiany w handlu zagranicznym Polski z Unia Europejską w okresie realizacji stowarzyszenia w ramach układu Europejskiego (1992-2003), UKIE, Warszawa 2005, s. 53-87
 • U. Kopeć, Zasady liberalizacji handlu wyrobami przemysłowymi w umowach wolnohandlowych Polski, [w:] E. Kawecka-Wyrzykowska, Umowy o wolnym handlu ze Wspólnotami Europejskimi oraz krajami EFTA, CEFTA i uzgodnienia Rundy Urugwajskiej - Skutki dla polskiego handlu zagranicznego, IKiCHZ, Warszawa 1995, s. 3-26
 • Sprawozdanie ekonomiczno-handlowe za rok 1999, Biuro Radcy Handlowego Ambasady RP w Bratysławie, Bratysława 2000
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171316251
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.