Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 4 | 49-66
Tytuł artykułu

Zaufanie i współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami w perspektywie budowy i rozwoju struktur klastrowych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Trust and cooperation between companies in the perspective of cluster structures' formation and development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule poruszono problematykę dotyczącą roli zaufania i współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami. W perspektywie tworzenia i rozwoju struktur klastrowych, zagadnienia te wydają się być bardzo istotne. Głównym celem niniejszego tekstu jest prezentacja wyników badań w zakresie określenia poziomu zaufania i współpracy oraz gotowości do jej pogłębienia pomiędzy przebadanymi przedsiębiorstwami, należącymi do branży drzewnej i meblowej, budowlanej oraz usług medycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
Issues of the role of trust and cooperation between companies have been raised in the text. In the perspective of cluster structures formation and development these issues seem to be very important. The main objective of this text is to present the results of research on determining the level of trust and cooperation and readiness to deepen it in the studied companies of wood and furniture industry, construction industry and medical service companies. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
49-66
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Politechnika Białostocka
Bibliografia
 • Bartosik-Purgat M., Stępień B., Sulimowska-Formowicz M. (2011), Zaufanie - problemy definicyjne, rodzaje zaufania, w: Stępień B. (red.), Międzynarodowa kooperacja gospodarcza z polskiej perspektywy, PWE, Warszawa
 • Brojak-Trzaskowska M. (2004), Zarządzanie jakością a innowacyjność przedsiębiorstw w warunkach kooperacji - wzajemne relacje, w: Downar W. (red.), Rola kooperacji w rozwoju społeczno-gospodarczym, PTE, Szczecin
 • Codogni M. (2009), Rola zaufania w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w: Pyka J. (red.), Nowoczesność przemysłu i usług. Konkurencja i kooperacja w strategiach zarządzania organizacjami, TNOiK, Katowice
 • Dołzbłasz S., Raczyk A. (2010), Współpraca transgraniczna w Polsce po akcesji do UE, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa
 • Górzyński M., Pander W., Koć P. (2006), Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu, PARP, Warszawa
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2007), Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Difin, Warszawa
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2010), Sustainability w biznesie czyli Przedsiębiorstwo Przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, POLTEXT, Warszawa
 • Haus B., Jagoda H., Lichtarski J. (2005), Współpraca przedsiębiorstwa z innymi podmiotami gospodarczymi, w: Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław
 • Kowalczewski W., Nazarko J. (red.), (2006), Instrumenty zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa
 • Matwiejczuk W., Tomaszuk A. (2010), Metody i narzędzia motywowania wykorzystywane w dobie kryzysu, w: Lachiewicz S., Walecka A. (red.), Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź
 • Moroz M. (2002), Współpraca między przedsiębiorstwami, w: Osbert-Pociecha G. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Studium przypadku, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław
 • Nowak D. (2011), Powiązania kooperacyjne - wstępna charakterystyka relacji, w: Stępień B. (red), Międzynarodowa kooperacja gospodarcza z polskiej perspektywy, PWE, Warszawa
 • Połomska-Jasieniowska A. (2010), Wewnętrzne uwarunkowania współdziałania gospodarczego małych przedsiębiorstw, w: Matejun M. (red.), Wyzwania i perspektywy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach, C.H. Beck, Warszawa
 • Popławski W., Sudolska A., Zastempowski M. (2008), Współpraca przedsiębiorstw w Polsce w procesie budowania ich potencjału innowacyjnego, TNOiK, Toruń
 • Solarz P. (2009), Współpraca transgraniczna jako czynnik procesu integracji europejskiej, Vizja Press & IT, Warszawa
 • Sroka W. (2008), Zarządzanie relacjami w sieci aliansów, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 8
 • Sroka W. (2012), Sieci aliansów: poszukiwanie przewagi konkurencyjnej poprzez współpracę, PWE, Warszawa
 • Sulimowska-Formowicz M., Stępień B. (2011), Warunki skuteczności i efekty kooperacji gospodarczej, w: Stępień B. (red.), Międzynarodowa kooperacja gospodarcza z polskiej perspektywy, PWE, Warszawa
 • Śmigiel S., Ile w Polsce mamy firm?, http://www.gazeta.pl [07.09.2013]
 • Tomaszuk A. (2009), Rola motywowania pozapłacowego w podnoszeniu efektywności pracy menedżerów - wnioski z badań, w: Wasiluk A. (red.), Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami, Difin, Warszawa
 • Wasiluk A. (2009), Possibilities of transboundary clusters creation in Podlasie, w: M. Laszuk, A. Piekutowska (red.), Borderland economy in the face of civilization challenges, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok
 • Wasiluk A., Daniluk A. (2013), The possibilities of creating cross-border clusters, Vilnius University Publishing House, Vilnius
 • Zaufanie i współpraca budują klastry, V Europejski Kongres Gospodarczy, http://www.eec2011.eu/wiadomosci/zaufanie-i-wsp-praca-buduj-klastry,140217.html [05.05.2013]
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171316203
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.