Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 5 (CD) | 485-499
Tytuł artykułu

Podejście holistyczne do kształcenia specjalistów logistyki na potrzeby Sił Zbrojnych RP

Warianty tytułu
A Holistic Approach to the Training of Professionals of Logistics for the Armed Forces ot the Republic of Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przygotowanie specjalistów logistyki do realizacji odpowiedzialnych funkcji w strukturach organizacyjnych polskich Sił Zbrojnych RP /SZ RP/ wymaga podjęcia kompleksowych działań w procesie ich kształcenia. W rozumieniu Autora działania te powinny być ukierunkowane na przekazanie studentom oraz uczestnikom innych form kształcenia określonej wiedzy typowo specjalistycznej z jednoczesnym poszerzeniem jej o zagadnienia niezbędne do skutecznego funkcjonowania w codziennej rzeczywistości odnoszącej się do obowiązującego rejonowego systemu zaspakajania potrzeb z jednoczesnym uwzględnieniem wymagań gospodarki rynkowej. Zagadnienia te powinny dotyczyć treści związanych z szeroko rozumianymi aspektami użycia SZ RP w kraju i poza jego granicami a także dowodzenia i kierowania, aspektów prawnych i podstawowych zagadnień ekonomicznych. Tylko specjalista posiadający szeroką wiedzę stwarza przesłanki poprawnej realizacji zadań logistycznych w jednostkach organizacyjnych Wojska Polskiego. W podobny sposób należy postrzegać podejście holistyczne w kształceniu specjalistów logistyki wojskowej w obszarze umiejętności i kompetencji społecznych. Spełnienie tego wymogu jest swego rodzaju wyzwaniem, któremu uczelnie wojskowe powinny sprostać chcąc osiągać sukcesy w kształceniu specjalistów logistyki wojskowej na potrzeby SZ RP pierwszej połowy XXI wieku. (abstrakt oryginalny)
EN
Preparation of logistics specialists to carry out responsible functions in the organizational structures of the Polish Army calls for comprehensive measures in the process of their education. Within the meaning of the author of these actions should be aimed at giving students and participants in other forms of specific knowledge typically expert while learning more about issues necessary for the effective functioning of the everyday reality of the system relating to the district satisfy the needs whilst taking into account the requirements of the market economy. These issues should apply to content related to the widely understood aspects of the use of Polish Army in the country and beyond its borders as well as command and control, legal aspects and fundamental economic issues. Only a specialist with extensive knowledge creates the conditions for the correct implementation of the logistics in organizational units of the Polish Army. In a similar manner to be seen holistic approach in the training of professionals in the field of military logistics skills and social competence. The fulfilment of this requirement is somewhat of a challenge, which the military colleges should meet in order to achieve success in the training of military logistics specialists for Polish Army in the first half of the 21st century. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
485-499
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Bibliografia
 • 1. P. Blaik, Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, wyd. PWE Warszawa 2010.
 • 2. J. J. Coyle, E. J. Bardi, J. C. Langrey Jr., Zarządzanie Logistyczne. wyd. PWN Warszawa, 2002.
 • 3. G. Filipowicz, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, wyd. PWE Warszawa 2004.
 • 4. A. Heywood, Ideologie polityczne, wyd. PWN Warszawa 2007.
 • 5. R. Junemann, Schlank durch Logistik w "Jahrbuch der Logistik 1993, wyd. Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH, Fachverlag, Dusseldorf 1993.
 • 6. K. Lelińska, G. Sołtysińska, Kształcenie zawodowe a zawody na rynku pracy, wyd. CMPP-P MEN, Warszawa 1999.
 • 7. E. Nowak, Logistyka w sytuacjach kryzysowych, wyd. AON, Warszawa 2009.
 • 8. Cz. Skowronek, Z. Sarjusz-Wolski, Logistyka w przedsiębiorstwie, wyd. PWE Warszawa 2008.
 • 9. Słownik języka polskiego, wyd. PWN Warszawa 2009.
 • 10. S. Whiddett, S. Hollyforde, Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171316173
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.