Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 36 Marketing Przyszłości. Trendy.Strategie. Instrumenty. Zachowania konsumentów i komunikacja marketingowa w zmieniającym się otoczeniu | 279-294
Tytuł artykułu

Model oddziaływania reklamowego: weryfikacja dotychczasowych założeń

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Model of Advertising Impact: a Review of Existing Assumptions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Istnieje wiele różnych, czasami przeciwstawnych, poglądów na to, w jaki sposób reklama oddziałuje na konsumenta. Z jednej strony można odnaleźć pogląd, Ŝe w podejmowaniu decyzji zakupowej pośredniczą procesy poznawcze, a reklama dostarcza informacji o produkcie. Z drugiej strony można spotkać stanowisko, że reklama wpływa na procesy emocjonalne, a głównym determinantem decyzji o zakupie są uczucia wobec produktu. Większość modeli reklamowych opartych jest na sekwencji trzech elementów, wprowadzając różne ich konfiguracje: myśl-czuj- rób. Dopiero modele wielotorowe (np. FCB) wydawały się być rozwiązaniem dla dotychczasowego eklektycznego podejścia do reklamy. Współczesne badania naukowe wykazują jednak konieczność kolejnej weryfikacji modeli reklamowych. W artykule wskazano na elementy modelu oddziaływania reklamowego wymagające ponownej operacjonalizacji pojęć oraz na możliwe rozwiązania dla strategii reklamowych.(abstrakt autora)
EN
There are many different, sometimes conflicting views as to how advertising affects consumer. On the one hand, a view can be found that cognitive processes mediate in the decisionmaking process of purchasing and advertising provides information about the product. On the other hand, a statement can be found that the advertising influences emotional processes and the main determinant of purchase decision are the feelings towards the product. Most of advertising models are based on a sequence of three elements, introducing their different configurations: think-feel-do. Only integrated models (e.g. FCB) seemed to be the solution to the current eclectic approach to advertising. However, modern research shows the need for further verification of advertising models. The paper indicates the elements of the model of advertising impact that require re- operationalization of concepts and possible solutions for the advertising strategies.(author's abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M., Psychologia społeczna. Serce i umysł, Zysk i Ska, Poznań 1997.
 • Barry T.E., Howard D.J., A review and critique of the hierarchy of effects in advertising, "International Journal of Advertising" 1990, No. 9.
 • Böhner G., Wänke M., Postawy i zmiana postaw, GWP, Gdańsk 2004.
 • Cacioppo J., Petty R., Communication and persuasion: central and peripheral router to attitude change, Springer-Verlag, New York 1986.
 • Colley R., Defining advertising goals for measured advertising results, Association of National Advertisers, New York 1961.
 • Ehrenberg A.S.C., Repetitive advertising and the consumer, "Journal of Advertising Research" 1974, No. 14 (April).
 • Ekonomia. Podejście historyczne i prospektywne, red. M. Księżyk, Oficyna Wyd. AFM,Kraków 2012.
 • Heath R., Low involvement processing - a new model of marketing communication, "Journal of Marketing Communications" 2001, No. 1.
 • Howard J.A., Consumer behavior: application of theory, McGraw-Hill New York 1977.
 • Kall J., Reklama, PWE, Warszawa 1994.
 • Kozłowska A., Wiśniewska A.M., Model A.L. Dicka i K. Basu: nowe ramy koncepcyjne dla badania oddziaływania reklamy na lojalność konsumencką
 • [ w:] Kształtowanie lojalności konsumenckiej, red. A.M. Wiśniewska, WSP, Warszawa 2013
 • Kozłowska A., FCB: weryfikacja załoŜeń modelu oddziaływania reklamowego, "Marketing i Rynek" 2013, nr 4.
 • Kozłowska A., Oddziaływanie reklamy na motywy zakupowe: ramy koncepcyjne, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zarządzanie XL, z. nr 413, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013.
 • Kozłowska A., Reklama w procesie budowania lojalności konsumenta: ujęcie modelowe, "Ekonomia XXI wieku" 2014, nr 1.
 • Kozłowska A., Reklama. Socjotechnika oddziaływania, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2006.
 • Kozłowska A., Techniki perswazyjne oddziałujące na postawy konsumpcyjne, w: Strategie komunikacji reklamowej z konsumentem, red. A. Kozłowska, WSP, Warszawa 2012.
 • Krugman H., The impact of television advertising: learning without involvement, "Public Opinion Quarterly" 1965, No. 29.
 • Lawidge R.C., Steiner G.A., A model for predictive measurements of advertising effectiveness,"Journal of Marketing" 1961, No. 10.
 • Mika S., Psychologia społeczna, PWN, Warszawa 1987.
 • Mularczyk K., Cecha, zaleta, korzyść (model CZK), http://www.krystian mularczyk.com/2011/01/cecha-zaleta-korzysc.html.
 • Percy L., The role of emotion in processing low involvement advertising, "E - European Advances in Consumer Research" 2001, Vol. 5.
 • Ratchford B.T., New insights about the FCB Grid, "Journal of Advertising Research" 1987, Vol. 27, No. 4.
 • Ray M.L., A decision sequence analysis of development in marketing communication, "Journal of Marketing" 1973, No. 1.
 • Reed P.R., Ewing M., How advertising works: alternative situational and attitudinal explanations, "Marketing Theory" 2004, Vol. 4 (1/2).
 • Rossiter J.R., Percy L., Advertising communication and promotion management, McGraw-Hill, Boston 1997
 • Rossiter J.R., Percy L., Donovan R.J., The advertising plan and advertising communication models, "Australian Marketing Researcher" 1984, Vol. 8.
 • Rossiter J.R., Perry L., Donovan R.J., A better advertising planning grid, "Journal of Advertising Research" 1991, No. 31 (4).
 • Rudnicki L., Zachowania konsumenta na rynku, Wyd. Akademii Ekonomicznej,Kraków 1996.
 • Strong E.K., Jr., Theories of selling, "Journal of Applied Psychology" 1925, No. 9.
 • Taylor R.E., A six-segment message strategy wheel, "Journal of Advertising Research" 1999, December.
 • Terelak J., Podstawy psychologii, PWSBiA, Warszawa 1994.
 • Vakratsas D.S., Ambler T., How advertising works: what do we really know?, "Journal of Marketing" 1999, Vol. 63, No. 1, January.
 • Vaughn R., How advertising works: a planning model revisited, "Journal of Advertising Research" 1986, No. 26.
 • Vaughn R., How advertising works: a planning model, "Journal of Advertising Research" 1980, No. 20 (5).
 • Wells W., Burnett J., Moriarty S., Advertising. Principles and practice, Prentice-Hall International, Englewood Cliffs, New Jersey 1992.
 • Wells W.D., How advertising works, Needham Harper Worldwide, Chicago 1980.
 • Woźniczka J., Efekty reklamy w systemie komunikacji marketingowej, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171316143
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.