Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 35 T.2 Problemy współczesnej ekonomii | 209-237
Tytuł artykułu

"Przyzwoite zatrudnienie" jako narzędzie antykryzysowe i szansa na zrównoważony rozwój

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
"Decent Work" as an Anti-Crisis Tool and a Chance for Sustainable Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie pojęcia "przyzwoite zatrudnienie" (decent work) oraz ocena możliwości zastosowania tej koncepcji w praktyce krajów rozwijających się. Wybrano tu kraje Ameryki Łacińskiej, gdyż niektóre z państw tego regionu explicite uznały przyzwoite zatrudnienie za narzędzie walki ze skutkami kryzysu i wspierania trwałego, zrównoważonego wzrostu. W części pierwszej porównano przyzwoite zatrudnienie z używaną w Unii Europejskiej koncepcją flexicurity; w części drugiej przedstawiono doświadczenia krajów regionu z okresu ostatniego kryzysu, kiedy odpowiednie regulacje rynku pracy uznano za sposób podtrzymania popytu wewnętrznego, a także narzędzie redystrybucji dochodu w sposób akceptowalny społecznie i spójny z trwałym długookresowym wzrostem. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article is to present the concept of decent work and to evaluate the possibility of applying this concept in the practice of developing countries. The author has chosen Latin American countries because some of them have explicitly accepted decent work as a tool to combat the consequences of the crisis and to achieve continuing, balanced growth. In the first part of the article decent work is compared with the concept of flexicurity, employed in the European Union; the second part presents Latin American experiences from the recent crisis, where the appropriate labor market regulations were considered as a means of supporting internal demand and achieving socially accepted income distribution, consistent with stable long-term growth. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Aidt T., Tzannatos Z., Unions and collective bargaining: Economic effects in a global environment, Directions in Development Series, vol. 168, The World Bank 2002.
 • Amadeo E., Camargo J.M., Flexibilidad laboral, productividad y ajuste, "Boletin Sociográfico" 1993, nr 26.
 • Barrientos A., Santibáñez C., New Forms of Social Assistance and the Evolution of Social Protection in Latin America, "Journal of Latin American Studies" 2009, nr 1.
 • Bazillier R., Core Labour Standards and Development. Impact on Long-Term Income, "World Development" 2007, nr 1.
 • Bell S., Newitt K., Decent work and poverty eradication: literature review and two-country study, 2010, www.decentwork.org.uk/wp-content/uploads/Decent-work-and-povertyeradication- literature-review-and-two-country-study_Full-report.pdf.
 • Berg J., Cazes S., The Doing Business Indicators: measurement issues and political implications, Economic and Labour Market Paper, ILO 2007.
 • Damill M., Frenkel R., Macroeconomic Policies, Growth, Employment, and Inequality in Latin America, Working Paper No. 2012/23, United Nations University, World Institute for Development Economic Research, February 2012.
 • Davoine L., Erhel Ch., Guergoat-Larivièr M., La calidad del trabajo según los indicadores europeos y otos más, "Revista International del Trabajo" 2008, nr 2-3.
 • Decent work and fair globalization: A guide to policy dialogue, United Nations Non-Governmental Liaison Service, Geneva 2012.
 • Effects of non-contributory social transfers in developing countries. A compendium, International Labour Office Working Paper, Geneva 2010.
 • Ernst Ch., Hagemeier K., Marcadent P., Oelz M., Decent work and empowerment of pro-poor growth, 2012, www.oecd.org/dac/povertyreduction/50157792.pdf.
 • Evans J., Gibb E., Moving from Precarious Employment to Decent Work, Global Union Research Network, ILO, Geneva 2009.
 • Gender equality at the heart of decent work, Report to the International Labour Conference 2009, www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/ meetingdocument/wcms_105119.pdf.
 • Jobs - the Path to Recovery. How employment is central to ending the global crisis, International Trade Union Confederation, September 2009.
 • Jomo K., Towards Full Employment and Decent Work: An Introduction, w: J.A. Ocampo, K. Jomo (red.), Towards Full and Decent Employment, Zed Books, London & New York 2007.
 • Kalleberg A., 2008 Presidential Address: Precarious Work, Insecure Workers: Employment Relations in Transition, "American Sociological Review" 2009, nr 1.
 • Kwiatkowski E., Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Maurizio R., The role of social policy in eradicating poverty: the Latin American experience, 2010,www.un.org/esa/socdev/social/meetings/egm10/documents/Maurizio%20 paper.pdf.
 • Measuring Quality of Employment. Country Pilot Reports, UNECE Task Force on the Measurement of Quality of Employment, United Nations, Geneva 2010.
 • Palley T., Labour standards, democracy and wages: some cross-country evidence, "Journal of International Development" 2005, nr 7.
 • Promoting Pro-Poor Growth: Social Protection, 2009, www.oecd.org/development/povertyreduction/ 43514563.pdf.
 • Report of the Director-General: Decent Work, International Labour Conference 1999, www. ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc87/rep-i.htm.
 • Report on the EU contribution to the promotion of decent work in the world, Staff Working Paper 2008, http://ec.europa.eu/europeaid/what/social-protection/documents/6sec_21841. pdf.
 • Standing G., Economic Insecurity and Global Causalisation: Threat of Promise?, "Social Indicators Research" 2008, nr 1.
 • Taylor L., Growth Development Policy, Job Creation and Poverty Reduction, DESA Working Paper 2009, nr 90.
 • Tinoco E., Bárcena A., Advances and challenges in measuring decent work, The employment situation in Latin America and the Caribbean, No. 8, May, ECLAC/ILO 2013.
 • Towards Common Principles of Flexicurity: More and better jobs through flexibility and security, European Commission, Publications Offi ce, Luxembourg 2007.
 • Trade, employment and labor standards: A study of core workers rights and international trade, OECD, Paris 1996.
 • Voices of the Vulnerable. Recovery from the ground up, 2009, www.unglobalpulse.org/sites/ default/fi les/reports/Voices-of-the-Vulnerable_0.pdf.
 • Weller J., Economic Reforms, Growth, and Employment: Labour Markets in Latin America and the Caribbean, ECLAC, Santiago 2001.
 • Weller J., Roethlisberger C., La calidad del empleo in América Latina, Serie Macroeconomía del desarrollo No. 110, CEPAL 2011.
 • Zepeda E., Alcaron D., Veras Soares F., Guerreiro Osório R., Changes in Earnings in Brazil, Chile and Mexico: Disentangling the Forces behind Pro-Poor Change in Labour Markets, Working Paper No. 51, International Policy Centre for Inclusive Growth 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171316117
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.