Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 5 (CD) | 395-406
Tytuł artykułu

Zmienność typów i składu chemicznego zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych, pozyskiwanych odczas selektywnej zbiórki na kampusie SGGW w Warszawie

Warianty tytułu
The Variability of Types and Chemical Composition, of Used Batteries and Portable Accumulators, Obtained During Selective Collection on the Campus of the Warsaw University of Life Sciences- SGGW
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe są odpadami niebezpiecznymi. Nieodpowiednio zagospodarowane są szkodliwe dla środowiska. Świadomość różnorodności, typów i składu chemicznego baterii i akumulatorów jest niezwykle ważna w planowaniu procesu logistycznego jakim jest segregacja. Ma także istotne znaczenie dla zrozumienia konieczności wydzielenia odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych. Informacje o typie i składzie chemicznym baterii, są istotne również dla planowania procesu recyklingu ogniw i zwiększenia wydajności odzysku związków chemicznych mających dalsze zastosowanie w gospodarce. W prezentowanym artykule przedstawiono wyniki analizy ilościowej i jakościowej systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych na przykładzie zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych prowadzonej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Analiza zebranego materiału pozwoliła określić, że najbardziej popularne w roku 2004 było ogniwo cynkowo-węglowe, stanowiące 59,19 % pozyskanego materiału, podczas gdy w roku 2012 najbardziej popularne było ogniwo alkaliczne stanowiące 64,29%. Należy również stwierdzić, że choć zmieniają się trendy w materiałach stosowanych do produkcji baterii, rozmiary baterii nie ulegają zmianie. (abstrakt oryginalny)
EN
Used batteries and accumulators are hazardous waste. Improperly managed are harmful to the environment. Awareness of diversity, types, and the chemical composition of the battery and the battery is extremely important in planning the logistics process which is segregation. This is also important for an understanding of the need to isolate the hazardous waste from the municipal waste stream. Information about the type and chemical composition of batteries, are also important for the planning of the recycling process cells and increase the recovery efficiency of chemical compounds having a further application in the economy. The article presents the results of quantitative and qualitative analysis of hazardous waste collection system on the example of waste batteries and accumulators conducted in Warsaw University of Life Sciences SGGW. Analysis of the collected material allowed to determine that the most popular in the year 2004 was the zinc-carbon cell, constituting 59.19% of collected material, while in 2012 alkaline cell was the most popular (64.29%). It should also be noted that, while changing the materials used in the manufacture of batteries, battery sizes do not change. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
395-406
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • 1. Agourakis D.C., Carneiro de Camargo I.M., Cotrim M.B., Flues M. (2006). Behavior of zinc and manganese from alkaline batteries in soil column. Electronic Journal. Quimica Nova. 29, 5, 960-964.
 • 2. Ashbrook C. P. Houts A. T. (2002). Chemical Health and Safety. Laboratory waste minimization, Batteries. Elsevier Science. 27.
 • 3. Bauchmann I. (2012a). When was the Battery Invented? Battery University Web site., http://batteryuniversity.com/learn/article/when_was_the_battery_invented (10.08.2012)
 • 4. Bauchmann I. (2012b). Global Battery Markets. Battery University Web site. http://batteryuniversity.com/learn/article/global_battery_markets (14.12.2012)
 • 5. Czerwiński A. (2012). Akumulatory, baterie, ogniwa. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności.
 • 6. Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju (2004). Baterie, segregacja czy degradacja, publikacja powstała w ramach programu: Selektywna zbiórka baterii - wsparcie nowego elementu w gospodarce odpadami http://eko-sanok.pl/wp-content/uploads/2009/07/baterie-segregacja-czy-degradacja.pdf (04.03.14)
 • 7. Dz. U. z dnia 27 września 2001 Nr 112, poz. 1206 - Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.
 • 8. Dz. U. z dnia 24 kwietnia 2009 Nr 79 poz. 666 - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach
 • 9. GIOŚ (2010). Raport o funkcjonowaniu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami za rok 2010. http://www.gios.gov.pl/zalaczniki/artykuly/raport_luty2012.pdf (04.03.14)
 • 10. GIOŚ (2011). Raport o funkcjonowaniu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami za rok 2011. http://www.gios.gov.pl/zalaczniki/artykuly/raport_baterie_2011.pdf (04.03.14)
 • 11. Gola-Sienkiewicz R. (2012). Recykling baterii litowo-jonowych. Recykling. 5, 137.
 • 12. Karnchanawong S., Limpiteeprakan P. (2009). Evaluation of heavy metal leaching from spent household batteries disposed in municipal solid waste. Waste Management 29, 2, 550-558.
 • 13. Krzywda D. (2011). Proces segregowania jako determinanta logistyczna rozwoju gospodarki stałymi odpadami komunalnymi. Logistyka 1, 5, 775-779.
 • 14. Krzywda D. (2012). Procesy logistyczne w gospodarce stałymi odpadami komunalnymi. Logistyka. 2, 831-838.
 • 15. Kwiecień J., Pawul M. (2011). Modelowanie funkcjonowania obiektów gospodarki odpadami. Inżynieria Ekologiczna 27, 100-109.
 • 16. Lelicińska-Serafin K., Boczyńska B. (2011). Odpady niebezpieczne wytwarzane w strumieniu odpadów komunalnych w Warszawie. Gaz, Woda i Technika Sanitarna. 9, 334-338.
 • 17. Małuszyńska I., Bielecki B, Wiktorowicz A., Małuszyński M. J. (2011). Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji jako metoda ograniczająca ilość odpadów niebezpiecznych w środowisku. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 48, 362-371.
 • 18. Małuszyńska I., Bielecki B, Wiktorowicz A., Małuszyński M. J. (2012). Recykling materiałowy i surowcowy odpadów samochodowych. Inżynieria Ekologiczna. 28, 111-118.
 • 19. Mapa Kampusu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Ursynowie z zaznaczonymi punktami zbiórki zużytych ogniw galwanicznych (Opracowanie własne na podstawie http://www.sggw.pl/kontakt__/kampus-sggw 10.10.2013)
 • 20. Nowacki M., Mroziński A. (2012). Przykłady procesów recyklingu baterii w Polsce. Inż. Ap. Chem. 51, 5, 239-241.
 • 21. Petryka K. (2013). Analiza funkcjonowania systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych w SGGW na przykładzie zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych. praca inżynierska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa - maszynopis.
 • 22. REBA (2010) Raport podsumowujący 7 lat istnienia spółki REBA Organizacja Odzysku S.A., Warszawa. maszynopis
 • 23. REBA (2012) Raport z działalności spółki REBA Organizacja Odzysku S.A. w latach 2010-2011. maszynopis.
 • 24. Rosik-Dulewska C. (2010) Podstawy Gospodarki odpadami. Warszawa: PWN.
 • 25. Sobianowska-Turek A. (2009) Odzysk cynku i manganu z baterii Zn-C i Zn-Mn. Rozprawa doktorska, Inst. Inż. Ochr. Środ., Politechnika Wrocławska, Wrocław.
 • 26. Wengierek M. (2012) System logistyczny odpadów. Sfera regulacji. Koszty funkcjonowania systemu. Zeszyty Naukowe Politechnik Śląskiej 2012, 60 (1871), 357-375.
 • 27. Wróbel M. (2005) Ocena funkcjonowania systemów zbiórki zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych na przykładzie SGGW. praca magisterska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa - maszynopis.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171316113
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.