Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 359 Zmiana warunkiem sukcesu Doskonałość w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw | 52-64
Tytuł artykułu

Kluczowe kompetencje zarządcze i pracownicze w kontekście faz rozwoju organizacji

Warianty tytułu
Key Managerial and Employees' Competencies in the Context of Organizational Growth and Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednymi z najważniejszych czynników zarówno przetrwania, jak i wzrostu i rozwoju organizacji jest dysponowanie przez nią odpowiednimi zasobami. Uwaga badaczy coraz częściej koncentruje się na zasobach niematerialnych. Należą do nich m.in. kompetencje menedżerów i pracowników. Duża część z nich ma charakter uniwersalny i jest, co do zasady, "zawsze" istotna dla osiągania satysfakcjonujących wyników. Można założyć, iż ze względu na różne charakterystyki przedsiębiorstw w różnych fazach ich rozwoju, wagi tych kompetencji będą się jednak zmieniały. Celem artykułu jest próba identyfikacji kluczowych kompetencji zarządczych i pracowniczych, decydujących o konkurencyjności przedsiębiorstwa w konkretnych fazach rozwoju. Tematyka ta nie jest nowa, jednak literatura dotycząca kompetencji w kontekście faz rozwoju jest w znaczącym stopniu fragmentaryczna. Jako tło rozważań autorzy wybrali najbardziej rozpoznawalny, zarówno wśród teoretyków, jak i praktyków, model wzrostu i rozwoju organizacji autorstwa L.E. Greiner'a.(abstrakt oryginalny)
EN
Adequate resources are the most important factors for survival, growth and development of the organization. Scholars increasingly focus on intangible resources. Among others, these include competencies of managers and employees. A large part of them are universal: important for achieving success at all times. However, it can be assumed that due to different characteristics of companies in various stages of their development, the importance of these competencies will change on the organizations' development paths. This article attempts to identify the key competencies of managers and employees, which determine its competitiveness in specific stages of development. This issue is not new, but the literature on the subject matter is fragmented. As the background considerations, the most recognizable among both scholars and practitioners model of organizational growth and development, L.E. Greiner's model, was chosen.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Adamowicz-Drwiłło H.G., Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2002.
 • Ancona D.G., Bresman H., Zespoły X: jak budować zespoły, które odnoszą sukces, Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2009.
 • Attia S.T, Hooley G., The role of resources in achieving target competitive positions, "Journal of Strategic Marketing" 2007, no. 15.
 • Bednarska-Wnuk I., Elastyczność zawodowa w percepcji przedstawicieli pokolenia Y, [w:] Sukces w zarządzaniu kadrami. Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim, t. 2: Problemy zarządczo- -psychologiczne, red. S. Witkowski, M. Stor, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 • Bełz G., System zarządzania jako regulator odnowy i wzrostu przedsiębiorstw, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • Biesaga-Słomczewska E., Kompetencje menedżerskie na tle wyzwań konkurencji globalnej - profil polskiego menedżera, "Przegląd Organizacji" 2005, nr 6.
 • Bratnicki M., Kompetencje przedsiębiorstwa: od określenia kompetencji do zbudowania strategii, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 • Bratnicki M., Zbierowski P., Kozłowski R., Czynniki wpływające na kształtowanie przedsiębiorczości w kontekście badań Global Entrepreneurship Monitor, [w:] Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, red. P. Wachowiak i in., materiały konferencyjne, Warszawa 2007.
 • Butkiewicz M., "Struktura modelu polskich standardów kwalifikacyjnych", "Edukacja i praca", projekt badawczy KBN nr 1 P11200106, Warszawa 1995, s. 29-30.
 • Chełpa S., Kwalifikacje kadr kierowniczych przedsiębiorstw przemysłowych. Kierunki i dynamika zmian, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 996, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2003
 • Davidsson P., Achtenhagen L., Lucia N., Research on Small Firm Growth: A Review, "European Institute of Small Business", 2005, http://s3.amazonaws.com /academia.edu.documents/30456351/ eisb_version_research_on_ small_firm_growth.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA& Expires=1390141981&Signature=d9ghIPS2n8VDIo16AJV%2BPEYABYU%3D&response- content-disposition=inline (dostęp: 10.01.2014).
 • Drucker P., Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1993.
 • Greiner L.E., Evolution and revolution as organizations grow, Harvard Business Review, 1972, s. 37-46.
 • Greiner L.E., Evolution and revolution as organisations grow, Harvard Business Review, May-June 1998.
 • Grzebyk M., Kryński Z., Konkurencja i konkurencyjność przedsiębiorstw. Ujęcie teoretyczne, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Uwarunkowania sprawnego działania w przedsiębiorstwie i regionie, red. M.G. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011.
 • Huck J.F., McEwan T., Competencies Needed for Small Business Success: Perceptions of Jamaican Enterpreneurs, "Journal of Small Business Management" 1991, no. 29 (4).
 • Jakubiak M., Doskonalenie umiejętności kierowniczych przyszłych menedżerów, "Organizacja i Zarządzanie" 2008, nr 119.
 • Kazanjian R.K., Relation of dominant problems to stages of growth in technology-based new ventures, "Academy of Management Journal" 1988, no. 31 (2), s. 257-279.
 • Kwarciak K., Psychologiczne wyznaczniki skutecznego przedsiębiorcy, [w:] Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, t. 4, red. S.A. Witkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003.
 • Leśniewski M., Konkurencyjność przedsiębiorstw. Wybrane problemy, Dom Organizatora, Toruń, 2011.
 • Lewis V.L., Churchill N.C., The five stages of small business growth, "Harvard Business Review" 1983, no. 61 (3), s. 30-50.
 • Levie J.D., Lichtenstein B., A terminal assessment of stages theory: introducing a dynamic states approach to entrepreneurship, "Entrepreneurship Theory and Practice" 2010, vol. 34, no. 2.
 • Macko A., Tyszka T., Przedsiębiorczość i ryzykowanie, "Decyzje" 2005, nr 4.
 • Milkovich G.T., Newman J.M., Compensation, Irwin, McGraw-Hill, Boston 1999.
 • Mróz B., Motywacja u menedżerów a satysfakcja z pracy, [w:] Szkice psychologiczne: doniesienia z badań, aplikacje, refleksje, red. M. Straś-Romanowska, "Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Psychologiczne" 55, Wrocław 2002.
 • Musioł-Urbańczyk A., Kluczowe kompetencje kierownika projektu, "Organizacja i Zarządzanie" 2010,
 • Obłój K., Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa 2000.
 • Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 • Phelps R., Adams R., Bessant J., Life cycles of growing organizations: A review with implications for knowledge and learning, "International Journal of Management Reviews" 2007, no. 9 (1), s. 1-30.
 • Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2003, s. 45.
 • Rakowska A., Przewaga konkurencyjna i kompetencje polskich przedsiębiorstw w kontekście wymagań stawianych nowoczesnym organizacjom, "Organizacja i Zarządzanie" 2008, nr 5.
 • Rostowski T., Zarządzanie kompetencjami w UE, [w:] Standardy europejskie w zarządzaniu zasobami ludzkimi, red. M. Juchnowicz, Poltext, Warszawa 2004.
 • Sanchez R., Research in competence-based management, vol. 4, Emerald Group Publishing, 2008.
 • Sandberg J., Understanding human competence at work: an interpretative approach, "Academy of Management Journal" 2000, no. 43 (1), s. 9-25.
 • Sobczyk G., Strategie konkurencji małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006.
 • Wasilczuk J., Advantageous Competence of Owner/ Managers to Grow the First in Poland: Empirical Evidence, "Journal of Small Business Management", April 2000.
 • Wawrzyniak M., Nie zlecaj, deleguj, "Personel i Zarządzanie" 2012, nr 4.
 • Wierzbic A., System zarządzania oparty na znormalizowanych wymaganiach jako czynnik wzrostu i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 • Zalewska-Turzyńska M., Wybrane formalne wyznaczniki sprawnej komunikacji w organizacji, [w:] Sukces w zarządzaniu kadrami. Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim, t. 2: Problemy zarządczo- psychologiczne, red. S. Witkowski, M. Stor, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 • Żbikowska K., Rola kreatywnej jednostki w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstwa, [w:] Drogi do sukcesu polskich małych i średnich przedsiębiorstw, red. A. Sosnowska, S. Łobejko, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171316111
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.