Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 36 Marketing Przyszłości. Trendy.Strategie. Instrumenty. Zachowania konsumentów i komunikacja marketingowa w zmieniającym się otoczeniu | 193-202
Tytuł artykułu

Internet czy centrum handlowe? Strategie zakupowe młodych mieszkańców wybranych miast

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Internet or Shopping Center?Purchasing Strategies of Young REsidents of Selected Cities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowano strategie zakupowe młodych konsumentów w kontekście wyboru z dostępnych ofert. Internet oferuje komfort i szybkość porównań głównie cen i parametrów produktów. Dostępność wielu centrów handlowych w wielkich miastach umożliwia zaś bezpośredni kontakt z produktem, wypróbowanie go bądź przymierzenia. Celem artykułu była próba odpowiedzi, którą z opcji wybierają młodzi konsumenci w trakcie dokonywania zakupów. Wykorzystano w tym celu badanie przeprowadzone wśród młodych z aglomeracji śląskiej i dolnośląskiej. Dobór grupy badawczej wynikał z przeświadczenia, że oprócz dynamicznej ekspansji nowych technologii komunikacyjnych skierowanej do młodzieży, młodych konsumentów w miastach przyciąga też atrakcyjność galerii handlowych.(abstrakt autora)
EN
The paper presents purchasing strategies of young consumers in the context of the selection of the available offers. The internet offers comfort and speed of comparison of mainly prices and products parameters. Availability of many shopping malls in big cities enables the possibility of direct contact with the product, testing it or trying it on. The objective of the paper is an attempt to answer which of the options young people choose while shopping. The considerations in this regard are based on the research carried out among young people of the Silesian agglomeration and Lower Silesia. Selection of the research group was due to the belief that in addition to dynamic expansion of new communication technologies for young consumers in big cities, the young consumers in cities are also attracted by the attractiveness of shopping malls.(author's abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Bauman Z., Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2000.
 • Garbarski L., Rutkowski I., W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2000.
 • Griese H.M., Socjologiczne teorie młodzieŜy: wprowadzenie, Oficyna Wyd. Impuls, Kraków 1996.
 • Kłoskowska A., Socjologia młodzieży. Przegląd koncepcji, "Kultura i Społeczeństwo" 1987, nr 2.
 • Krajewski M., Stan czuwania
 • [ w:] Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze, red. M. Filiciak i in., raport Centrum Badań nad Kulturą Popularną,Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa 2010.
 • Melosik Z., Młodzież a przemiany kultury współczesnej
 • [ w:] Młodzież wobec (nie)gościnnej przyszłości, red. Z. Melosik, R. Leppert B. Wojtasik, Wyd. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej TWP, Wrocław 2005.
 • Olejniczuk-Merta A., Młodzi konsumenci w procesach transformacji rynkowej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 • Olejniczuk-Merta A., Rynek młodych konsumentów, Difin, Warszawa 2001.
 • Perchla-Włosik A., Wardzała-Kordyś J., Wybrane zachowania młodzieży realizowane w sferze konsumpcji w świetle badań własnych
 • [ w:] Współczesna teoria i praktyka badań społecznych i humanistycznych, red. J. Juchnowski, R. Wiszniowski, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2013.
 • Pourbaix de P., Proces zakupowy młodych konsumentów
 • [ w:] Marketing przyszłości. Trendy, strategie, instrumenty. Zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 594, Ekonomiczne Problemy Usług nr 54, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
 • Projekt badawczy nr 2326/M/IS/12 "Młodzi konsumenci w wielkim mieście. Między edukacją prawną a magią galerii handlowych", realizowany w ramach II Konkursu na Wewnętrzne Projekty Badawcze na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego w 2012 roku.
 • Szczepański J., Konsumpcja a rozwój człowieka, PWN, Warszawa 1977.
 • Wardzała J., Młodzi konsumenci wobec nowych mediów - racjonalne zakupy, czy fascynacja technologią?
 • [ w:] Forum Socjologiczne 4. Nowe trendy w konsumpcji i zmiany w komunikowaniu społecznym. Współczesne orientacje i metody badań, red. W. Patrzałek, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013.
 • Wardzała-Kordyś J., Młody konsument w wielkim mieście. Reklama, reklamacje i magia galerii handlowych
 • [ w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Konsument jako uczestnik procesów rynkowych i odbiorca komunikatów marketingowych, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 777, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 32, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171316011
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.