Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 79 | nr 135 | 199-213
Tytuł artykułu

Nauczanie rachunkowości w szkołach wyższych w Niemczech

Warianty tytułu
Accounting Education in German Universities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dla oszacowania, czy polskie programy nauczania rachunkowości odpowiadają europejskim standardom, dokonano analizy programów studiów w wybranych uniwersytetach w Niemczech. Badania ograniczono do przedmiotów z zakresu rachunkowości. Celem artykułu jest zaprezentowanie kierunków studiów, na których jest wykładana rachunkowość oraz nazw przedmiotów z tego obszaru. Analizą objęto również wymiar godzinowy zajęć i liczbę punktów ECTS. W przygotowaniu artykułu korzystano przede wszystkim z materiałów zamieszczonych na stronach internetowych poszczególnych uczelni niemieckich. Analiza programów nauczania przedmiotów z rachunkowości wskazuje, że zarówno treści nauczania, jak i liczba godzin bezpośredniego kontaktu z wykładowcą w obu krajach są podobne, jednak liczba przedmiotów w Niemczech jest znacznie mniejsza niż liczba przedmiotów w Polsce. Ponadto od studentów niemieckich wymaga się większego nakładu pracy własnej. Studenci powinni być przygotowani do wykładu i w jego trakcie brać czynny udział w dyskusjach. Specyficznym elementem programu nauczania w Niemczech są seminaria naukowe, pozwalające przełożyć zdobytą wiedzę teoretyczną na rozwiązania praktyczne. Tematyka seminariów dotyczy bardzo aktualnych problemów rachunkowych i gospodarczych.(abstrakt oryginalny)
EN
In order to assess if Polish accounting curricula meet the European standards, an analysis of study programs of selected German universities was conducted. The research focused on accounting-related subjects only. The aim of the article is to present study areas in which accounting is taught as well as names of subjects from this field. The analysis also took into consideration the number of course hours and the number of ECTS points attributed to each subject. The study uses materials published on internet web-sites of selected German universities. The analysis of study programs of accounting-related subjects shows that the program content as well as the number of hours of direct contact with the lecturer are similar in both countries, however, the number of subjects is significantly smaller in Germany than it is in Poland. Moreover, more hours of self-study are required of German students. They should also be prepared for lectures and actively take part in discussions. A specific element of the study programs in Germany are research seminars which allow the acquired knowledge to be transformed into practical solutions. Issues addressed at the seminars are related to topical accounting and economic problems.(original abstract)
Rocznik
Tom
79
Numer
Strony
199-213
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
autor
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Seria Focus (2008), Struktury systemów szkolnictwa wyższego w Europie 2006/2007. Proces Boloński: kierunki rozwoju w poszczególnych krajach, Warszawa.
 • Ustawa z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. 2012, poz. 572 ze zm.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia, Dz.U. nr 253, poz. 1521 ze zm.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, Dz.U. nr 253, poz. 1520 ze zm.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia, Dz.U. nr 243, poz. 1445 ze zm.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 14 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta, Dz.U. nr 201, poz. 1187.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki, Dz. U. nr 164, poz. 1166 ze zm. (uchylone).
 • Akkreditierungsrat, http://www.akkreditierungsrat.de/ (dostęp 25.04.2014).
 • DAAD, http://www.daad.pl/pl/09211/ (dostęp 25.04.2014).
 • Hochschulrahmengesetz (1999), http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/hrg/gesamt.pdf (dostęp 25.04.2014). Humboldt-Universität zu Berlin, https://enim.wiwi.hu-berlin.de/.
 • Kulturministerkonferenz (1998), Uchwała: Einführung eines Akkreditierungsverfahrens für Bachelor-/Bakkalaureus- und Master-/Magisterstudiengänge, http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/1998/1998_12_03-Bachelor-Master-Akkred.pdf (dostęp 25.04.2014).
 • Kulturministerkonferenz (2004), Uchwała: Rahmenvorgaben für die Einführung von Leistungspunkten und die Modularisierung von Studiengängen, http://www.kmk.org/fileadmin/pdf/ PresseUndAktuelles/2000/module.pdf (dostęp 25.04.2014).
 • Qualifikationsrahmen für Deutsche Hochschulabschlüsse (2005), http://www.akkreditierungsrat.de/fileadmin/Seiteninhalte/KMK/Vorgaben/KMK_Qualifikationsrahmen_aktuell.pdf (dostęp 25.04.2014).
 • Technische Universität Dresden, http://tu-dresden.de/.
 • Universität Potsdam, https://www.uni-potsdam.de/.
 • Universität Rostock, http://www.wiwi.uni-rostock.de/.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171315999
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.