Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | vol. 1, t. 299 Future of Finance. Część I. Przyszłość finansów publicznych i bankowość | 19-31
Tytuł artykułu

Ewolucja dochodów i wydatków sektora finansów publicznych w Polsce w latach 2004-2011

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Evolution of Public Finance Sectorʼs Income and Expenditure between 2004 and 2011
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest prezentacja ewolucji struktury podmiotowej oraz przedmiotowej dochodów i wydatków sektora finansów publicznych w ostatnich latach, a także próba oceny czynników determinujących zmiany. Autor weryfikuje hipotezę o systematycznym wzroście znaczenia budżetu państwa i funduszy celowych, jako instrumentu redystrybucji środków publicznych przy jednoczesnym procesie centralizacji dochodów w podsektorze centralnym i decentralizacji wydatków (za sprawą rosnących transferów do podsektora samorządowego). W celu weryfikacji hipotezy dokonano ujednolicenia i agregacji danych dotyczących dochodów i wydatków sektora finansów publicznych w latach 2004-2011, a także ich analizy w najistotniejszych przekrojach. Poruszana problematyka jest niezmiernie istotna w kontekście procesu sanacji finansów publicznych oraz toczącej się w środowisku ekonomistów dyskusji dotyczącej roli reguł wydatkowych w sektorze finansów publicznych. Z powyższego powodu artykuł wnosi wysoką wartość dodaną do nauki finansów i ekonomii. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present the evolution of the structure of the public finance sectorʼs income and expenditure between 2004 and 2011 and an attempt to find and evaluate the determinants of those changes. The author verifies the hypothesis of a systematic increase in significance of the state budget and appropriated funds as instruments of the redistribution of wealth occurring together with the processes of centralisation of income in government sub-sector and decentralisation of expenditures (due to increased transfers to the local government sub-sector). In order to verify this hypothesis data concerning income and expenditures of the public finance sector between 2004 and 2011 has been standardised, aggregated and analysed in the most crucial cross-sections. Issues raised in the article are extremely important in the context of remedial actions and an ongoing discussion in economic circles on the role of the expenditure rules in public finance sector. That being so, the report brings high value to the financial sciences and economics. (original abstract)
Twórcy
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
  • Chrzanowski M., 2013, Dochody i wydatki sektora publicznego w przekroju regionalnym w latach 2004-2011 ze szczególnym uwzględnieniem wydatków strukturalnych, MRR, Warszawa.
  • Mackiewicz-Łyziak J., Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., Osiński R., Tomalak M., 2011, Dochody i wydatki publiczne w latach 2008-2009. Analiza regionalna, IBnGR, Warszawa.
  • Mackiewicz-Łyziak J., Misiąg W., Tomalak M., 2009, Dochody i wydatki publiczne w latach 2006-2007. Analiza regionalna, IBnGR, Warszawa.
  • Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., Tomalak M., 2008, Przestrzenne zróżnicowanie dochodów i wydatków publicznych w Polsce w latach 2004-2005, IBnGR, Warszawa.
  • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, DzU 2003, nr 203, poz. 1966.
  • Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, DzU 1998, nr 155, poz. 1014.
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU 2009, nr 157, poz. 1240.
  • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, DzU 2005, nr 249, poz. 2104.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171315971
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.