Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 12 | 7-14
Tytuł artykułu

Zarządzanie kompetencjami personelu

Autorzy
Warianty tytułu
Personnel Competences Management in the Aspect of Requirements Put to the Notified Bodies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem niniejszego artykułu są zagadnienia dotyczące kompetencji pracowników jednostki notyfikowanej. Są one zróżnicowane w zależności wymagań zawartych w normach stanowiących podstawę akredytacji i oceny jednostki notyfikowanej. W artykule przedstawiono przykładowe formy zarządzania kompetencjami pracowników; począwszy od określenia zbioru kompetencji i przypisania ich zidentyfikowanym stanowiskom, poprzez bieżącą ocenę, a kończąc na rozwoju kompetencji i monitoring efektywności.(abstrakt oryginalny)
EN
Problems of competences of employees of notified body are the paper subject. They are different depending on the requirements included in the Standards, which are the basis for accreditation and assessment of the notified body. Examples of management of employees' competences, starting form determination of a group of competences and assigning them to the identified positions, through current assessment, and ending with a development of competences and monitoring of effectiveness, are presented. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
7-14
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Techniki Górniczej KOMAG
Bibliografia
 • Decyzja parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylająca decyzję Rady 93/465/EWG.
 • Gajdzik B.: Zarządzanie kompetencjami pracowników w organizacji zorientowanej na jakość. Problemy Jakości 2009, nr 9.
 • Norma PN-EN 45011:2000 Wymagania ogólne dotyczące jednostek prowadzących systemy certyfikacji wyrobów.
 • Norma PN-EN ISO/IEC 17020:2012 Ocena zgodności - Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję.
 • Norma PN-EN ISO/IEC 17021:2011 Ocena zgodności - Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania.
 • Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.
 • Norma PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 Ocena zgodności - Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93.
 • 9. Walczak W.: Przywództwo i motywowanie w procesach zarządzania kompetencjami pracowników. E-mentor 2011 nr 1 (38).
 • Wolniak, R. Pajor Ł.: Proces certyfikacji w ocenie klientów, Problemy Jakości 2009 nr 12.
 • Wytyczne DA-11. Akredytacja jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji. Polskie Centrum Akredytacji Wydanie 1 Warszawa, 26.09.2013 r.
 • Zając R. Wierzbicka D.: Bezstronność i niezależność notyfikowanych jednostek certyfikujących - prawne i normatywne podstawy działania. Zarządzanie Jakością, 2010 nr 3/4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171315943
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.