Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 3 | 123-137
Tytuł artykułu

Ocena gospodarki dla potrzeb makroekonomicznej polityki gospodarczej

Warianty tytułu
Evaluation of the economy for macroeconomic policy purposes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zastawu mierników wykorzystywanych w polityce gospodarczej do oceny sytuacji gospodarczej z dwóch punktów widzenia - zarówno w krótko-, jak i długookresowej perspektywie. Należy przy tym zaznaczyć, że w odniesieniu do mierników w pierwszym ujęciu przedstawione tu uwagi mają raczej charakter porządkujący, własne propozycje autorów zaś sformułowane zostały głównie w odniesieniu do drugiego ujęcia. W konsekwencji artykuł składa się z dwóch głównych części. Pierwsza ma przede wszystkim charakter teoretyczny i dotyczy makroekonomicznych podstaw oceny gospodarki i jej wykorzystania zarówno przez decydentów gospodarczych, jak i podmioty sektora prywatnego (punkty II i III). W drugiej części prezentowane są cząstkowe wyznaczniki bieżącej makroekonomicznej polityki gospodarczej. Można do nich zaliczyć m.in.: dynamikę PKB i ogólnego poziomu cen, stopę bezrobocia i bilans sektora finansów publicznych. Dodatkowo przedstawiona została również metodyka WMMOG (punkty IV i V).(abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of this paper is to present a combination of measures that are useful for economic policy activities in the assessment of a given economic condition from two points of view, in the shortand long-term perspective. At the same time, it should be noted that, in relation to the former, the authors' comments are rather of an ordering character, while their own proposals have been formulated mainly with regard to the latter interpretation. The paper consists of two basic parts. One is predominantly theoretical in character and concerns the macroeconomic basics of economy evaluation and its use by economic decision makers and as well entities of the private sector (parts II and III). The other presents partial indicators of the contemporary macroeconomic policy. It includes among others: the GDP and the general price level dynamics, the rate of unemployment and the public sector balance. Additionally, a multi-indicator, a macroeconomic measure of the economy is presented (parts IV and V).(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
123-137
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Acocella N., Zasady polityki gospodarczej, WN PWN, Warszawa 2002
 • Błaszczyk P., Stabilność cen - sposoby definicji oraz konsekwencje dla polityki pieniężnej, ,,Materiały i Studia NBP'', nr 249, Warszawa 2010
 • Błaszczyk P., Wieloczynnikowa ocena gospodarki - metodyka i szacunki dla wybranych gospodarek, artykuł przygotowany na konferencje˛ naukowa˛ ,,Od rewolucji przemysłowej do transformacji integracji gospodarczej - uwarunkowania współczesnej polityki gospodarczej'', Katowice 2012
 • Błaszczyk P., Zwierzchlewski S., Makroekonomiczna konwergencja gospodarcza w warunkach unii walutowej - aspekt teoretyczny i ocena dla Polski, w: K. Pająk, J. Polcyn (red.), Determinanty rozwoju regionalnego w Polsce: społeczeństwo - gospodarka - środowisko, Adam Marszałek, Toruń 2013
 • Kalecki M., Dzieła, t. 1, Kapitalizm, koniunktura i zatrudnienie, PWE, Warszawa 1979
 • Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ ,,Solidarność'', Gdańsk 1991
 • Kołodko G.W., Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008
 • Kowalski T., Polityka gospodarcza a opóźnienia, w: J. Tarajkowski (red.), Polityka gospodarcza. Studia i przyczynki, Oficyna Wydawnicza Garmond, Poznań´ 2005,
 • Kowalski T., Proces formułowania oczekiwań a teoria cyklu wyborczego. Implikacje dla polityki gospodarczej, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań´ 2001
 • Panek T., Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009
 • Rawls J., Teoria sprawiedliwości, WN PWN, Warszawa 1994
 • Smith A., Badania nad natura˛ i przyczynami bogactwa narodów, t. 1, PWN, Warszawa 1954
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171315929
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.