Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 13 | 19-29
Tytuł artykułu

Pierwotna ocen poznawcza a strategia radzenia sobie młodzieży gimnazjalnej w trudnych sytuacjach społecznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Primary Cognitive Appraisal as a Determinant for Strategy of Coping with Difficulty Social Situation Among Junior High School (Gimnazjum) Students
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest określenie zależności pomiędzy oceną poznawczą a wyborem strategii obronnych (agresja, unik) i strategii zadaniowej stosowanych przez młodzież w trudnych sytuacjach społecznych. W badaniach posłużono się własnym (autorskim) kwestionariuszem do badania radzenia sobie młodzieży w trudnych sytuacjach społecznych (KNO) oraz Kwestionariuszem Oceny Stresu (KOS) autorstwa K. Wrze- śniewskiego, A. Jakubowskiej-Winieckiej i D. Włodarczyk. Badania empiryczne prowadzone były w szkołach gimnazjalnych województwa dolnośląskiego. Objęły 300 gimnazjalistów (150 chłopców, 150 dziewcząt) w wieku 13  -15 lat. W świetle przeprowadzonych badań stwierdzono, że ocena poznawcza (w kategoriach wyzwania, krzywdy/straty i zagrożenia) determinuje stosowanie obronnych (agresja/unik) i zadaniowych sposobów reagowania młodzieży w sytuacjach społecznie trudnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the following article is to establish the relation between cognitive appraisal and the selection of defence strategy (aggression, evasion) and task-based strategy applied by the youth in difficult social situations. In the research process two questionnaires were in use, one questionnaire of my own which was designed to learn how the youth copes with difficult social situations (kNO) and the other named The Stress Evaluation Questionnaire (kOS) by Wrześniewski, Jakubowska-Winnicka and Włodarczyk. Empirical research was conducted in junior high schools of the Lower Silesia region. It covered 300 junior high school students (150 boys and 150 girls) at the ages between 13-15. In the light of the carried out research it was concluded that cognitive appraisal in the categories of challenge, injury/loss and threat determine the selection of defensive (aggression/evasion) and task-based ways of students reacting to difficult social situations. (original abstract)
Twórcy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
Bibliografia
 • Borecka - Biernat D., Strategie radzenia sobie młodzieży w trudnych sytuacjach społecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006.
 • Heszen - Niejodek I., Stres i radzenie sobie-główne kontrowersje [w:] Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i metodologiczne, red. I. Heszen - Niejodek, Z. Ratajczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000, s. 12-  44.
 • Kossewska J., Zasoby osobowe a agresja interpersonalna u młodzieży gimnazjalnej [w:] Zdrowie - stres - choroba w wymiarze psychologicznym, red. H. Wrona - Polańska, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2008, s. 145-159.
 • Lazarus R.S., Ocena poznawcza [w:] Natura emocji-podstawowe zagadnienia, red. P. Ekman, R.J. Davidson, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1998, s. 183-190.
 • Lazarus R.S., Folkman S., Cognitive theories of stress and the issue of circularity [w:] Dynamics of Stress. Physiological, Psychologcal, and Social Perspectives, red. M.H. Appley,  R. Trumbull, Plenum, New York 1986, s. 63-80.
 • Łosiak W., Psychologia emocji, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
 • Sikora R., Pisula E., Przyczyny stresu i strategie radzenia sobie ze stresem u młodzieży w wieku 14-16 lat, "Polskie Forum Psychologiczne" 2002, nr 2, 110  -122.
 • Tyszkowa M., Osobowość i funkcjonowanie jednostki w sytuacjach społecznej ekspozycji, "Przegląd Psychologiczny" 1977, nr 20, s. 437-  447.
 • Tyszkowa M., Zachowanie się dzieci w sytuacjach trudnych, PWN, Warszawa 1986.
 • Włodarczyk D., Wrześniewski K., Ocena stresu w kategoriach wyzwania u chorych po zawale serca - próba syntezy na podstawie danych empirycznych, "Przegląd Psychologiczny" 2005, nr 4, s. 339-358.
 • Włodarczyk D., Wrześniewski K., Kwestionariusz Oceny Stresu (KOS), "Przegląd Psychologiczny" 2010, nr 4, s. 479-496.
 • Wrześniewski K., Style a strategie radzenia sobie ze stresem. Problem pomiaru [w:] Człowiek w sytuacji stresu, red. I. Heszen - Niejodek, Z. Ratajczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000, s. 44-65.
 • Wrześniewski K., Interakcyjny model radzenia sobie ze stresem po zawale serca [w:] Choroba niedokrwienna serca, red. K. Wrześniewski, D. Włodarczy , Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004, s. 71-106.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171315891
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.