Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 353 Usługi 2014 Sektor usług - uwarunkowania i tendencje rozwoju | 282-291
Tytuł artykułu

Ocena zarządzania finansami organizacji (na przykładzie zakładu opieki zdrowotnej)

Warianty tytułu
The Assessment of Organization Finance Management Exemplified by Health Care Institution
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problemy z finansowaniem opieki zdrowotnej obserwowane są praktycznie na całym świecie. Polskie placówki sektora zdrowia stają przed trudnym wyzwaniem zapewnienia wysokiej jakości usług przy jednoczesnym kontrolowaniu ich kosztów. Współczesne realia gospodarcze wymagają od menedżerów nie tylko dużej wiedzy specjalistycznej, ale przede wszystkim wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych i zarządzania. Celem artykułu jest ocena ekonomiczna zrządzania finansami przez wybrany zakład opieki zdrowotnej oraz analiza podjętych przez niego działań. Autorka wyjaśnia trudności w zarządzaniu tego typu placówkami i proponuje konkretne warianty rozwiązań.(abstrakt oryginalny)
EN
Problems with financing health care have recently been observed all over the world. Polish institutions of health care have faced a difficult challenge regarding the assurance of high quality services and, at the same time, controlling their costs. Modern economic reality requires from the managers not only high expertise, but, first of all, knowledge in the field of economy and management sciences. The aim of the article is economic assessment of finance management by selected health care institution, as well as the analysis of its undertaken activities. The author explains difficulties in the management of this type of institutions and suggests specific variants of solution.(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
Bibliografia
 • Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2007.
 • Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, PWN, Warszawa 2005.
 • Gableta M., Potencjał pracy przedsiębiorstwa, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 • Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., Tomalak M., Centralne finansowanie ochrony zdrowia i edukacji w Polsce. Analiza regionalna, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2008.
 • Paszkowska M., Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych jako źródło finansowania zakładu opieki zdrowotnej, Finansowy Kwartalnik Internetowy "e-Finanse" 2010, vol. 6, nr 3.
 • Pomykalska B., Wypych M. (red.), Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy, Wyd. Absolwent, Łódź 1999.
 • Walczak M., Analiza finansowa w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2007.
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (DzU nr 91, poz. 408).
 • Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (DzU 1997, nr 28, poz. 153).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (DzU 2004, nr 210, poz. 2135).
 • Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (DzU 2011, nr 113, poz. 658).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Zdrowotnej z dnia 19 sierpnia 1998 r.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171315859
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.