Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 79 | nr 135 | 107-133
Tytuł artykułu

Uogólniona analiza wrażliwości zysku

Autorzy
Warianty tytułu
Generalization of Profit Sensivity Analysis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie dwuwymiarowej analizy wrażliwości zysku jako jednej z bardzo istotnych koncepcji we współczesnej rachunkowości zarządczej. W pierwszej części artykułu, tytułem wprowadzenia do problematyki teorii dźwigni ekonomicznych, zaprezentowano wybrane zagadnienia rachunku macierzowego. W opracowaniu zostały omówione takie kwestie, jak analiza horyzontalna i wertykalna modelu zysku, macierze stopnia dźwigni oraz uogólniona stopa zmiany zysku. W ostatniej części artykułu jest mowa o koncepcji uogólnienia stopni dźwigni ekonomicznych. Interdyscyplinarne podejście do rachunkowości zarządczej i wykorzystywanie metod badawczych typowych w naukach ilościowych pozwalają budować rachunkowość zarządczą w pełniejszym wymiarze, o szerszych możliwościach poznawczych. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present two-dimensional sensitivity analysis of profit as one of the most significant concepts in contemporary management accounting. In the first part of the paper, selected problems of matrix calculus are presented as introduction to economic leverages theory. The issues discussed in the paper include horizontal and vertical analysis of the profit model, economic leverage matrices and generalized rate of profit change. The last part of the paper discusses the concept of economic leverages generalization. An interdisciplinary approach to management accounting and application of research methods typical of quantitative sciences make it possible to develop a more comprehensive theory of management accounting with wider cognitive possibilities. (original abstract)
Rocznik
Tom
79
Numer
Strony
107-133
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku
Bibliografia
 • Ackoff R.L. (1969), Decyzje optymalne w badaniach stosowanych, PWN, Warszawa.
 • Berent T. (2013), Ogólna teoria dźwigni finansowej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Ćwiąkała-Małys A., Nowak W. (2009), Wybrane metody pomiaru efektywności podmiotu gospodarcze-go, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Ćwiąkała-Małys A., Nowak W. (2005), Zarys metodologiczny analizy finansowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Dobija M. (2001), Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dudycz T. (2002), Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Duliniec A. (1998), Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ellis J., Wiliams D. (1993), Corporate Strategy and Financial Analysis, Pitman Publishing, London.
 • Goldberger A.S. (1975), Teoria ekonometrii, PWE, Warszawa.
 • Helfert E.A. (2004), Techniki analizy finansowej, PWE, Warszawa.
 • Jaworski J (2010), Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa.
 • Johnson G., Scholes K. (1999), Exploring Corporate Strategy, Prentice-Hall Europe, London.
 • Joy O.M. (1983), Introduction to Financial Management, Irwin, Homewood.
 • Kowalczyk J (2006), Mechanizmy dźwigni w ocenie ryzyka, [w:] J. Kowalczyk, A. Kusak Decyzje finansowe firmy. Metody analizy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Machała R. (2001), Praktyczne zarządzanie finansami firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Mielcarek J. (2006), Analiza wrażliwości w rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Target, Poznań.
 • Mielcarek J. (2005), Podstawy teoretyczne koncepcji CVP (koszt-wolumen-zysk), Wydawnictwo I-Bis, Wrocław.
 • Nowa encyklopedia powszechna PWN (1995), t. 2, PWN, Warszawa.
 • Nowak E. (2003), Zaawansowana rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa.
 • Osińska M. (red) (2007), Ekonometria współczesna, Wydawnictwo TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
 • Ostoja-Ostaszewski A. (1996), Matematyka w ekonomii. Modele i metody, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Pawlak P. (2012), Prognozowanie kroczące w kontekście koncepcji Beyond Budgeting, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 67 (123), SKwP, Warszawa, s. 75-93.
 • Schall L.D., Haley Ch.W. (1983), Introduction to Financial Management, McGraw-Hill, New York.
 • Siudak M. (1999), Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Sojak S. (2012), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, t. 1, Wydawnictwo TNOiK "Dom Orga-nizatora", Toruń.
 • Szczepankowski P.J. (1999), Finanse przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, t. 1, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 • Szychta A. (2007), Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Wrońska E.M. (2006), Struktura kapitału, [w:] P. Karpuś (red.), Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Żwirbla A. (2014), Analiza macierzowa progu rentowności produkcji wieloasortymentowej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 76 (132), SKwP, Warszawa, s. 181-207.
 • Żwirbla A. (2009), Dźwignie ekonomiczne w przedsiębiorstwie o produkcji wieloasortymentowej, "Ze-szyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 48 (104), SKwP, Warszawa, s. 145-169.
 • Żwirbla A. (2007a), Dźwignie ekonomiczne - produkt analizy wrażliwości modelu finansowego, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 36 (92), SKwP, Warszawa, s. 147-168.
 • Żwirbla A. (2007b), Nowe aspekty metodologiczne dźwigni operacyjnej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 39 (95), SKwP, Warszawa, s. 95-123.
 • Żwirbla A. (2007c), Dźwignia finansowa - próba krytyki oraz syntezy poglądów (artykuł dyskusyjny), "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 41 (97), SKwP, Warszawa, s. 195-222.
 • Żwirbla A. (2007d), Rozwój metod ilościowych analizy ekonomicznej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Żwirbla A. (2006), Mnożniki zysku jako narzędzie analizy wrażliwości zysku, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 31 (87), SKwP, Warszawa, s. 164-190.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171315751
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.