Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 79 | nr 135 | 57-69
Tytuł artykułu

Wielkości graniczne statycznych wskaźników płynności finansowej

Autorzy
Warianty tytułu
The Limit Values of Static Liquidity Measures
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ustalenie wielkości granicznych dla wskaźników statycznej, krótkoterminowej płynności finansowej na podstawie badań empirycznych dla polskich przedsiębiorstw. Hipotezą pracy jest twierdzenie, że wielkości graniczne wskaźników statycznej, krótkoterminowej płynności finansowej wyznaczone empirycznie będą w istotny sposób różnić się od wielkości granicznych prezentowanych w literaturze przedmiotu, a przez to użyteczność tych pierwszych w ocenie płynności może być większa. Badanie było prowadzone na statystyce wskaźników płynności. Wielkości graniczne wyznaczono na podstawie analizy trendu kwartyla 1 i 3 dla danego wskaźnika. Zgodnie z wynikami badań wskaźnik płynności bieżącej powinien być większy od 1,2, najlepiej w przedziale 1,2-3,4, wskaźnik płynności szybkiej powinien być większy od 0,7, najlepiej w przedziale 0,7 do 2,6, a wskaźnik płynności gotówkowej średnio dąży do 0,3 (może występować w granicach 0,07-1,20). Hipoteza jedynie w części została zweryfikowana pozytywnie. Dolne granice płynności wyznaczone na podstawie wielkości empirycznych w przybliżeniu odnaleźć można w literaturze. Istotną różnicą są górne granice płynności finansowej.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to determine the limits for static, short-term liquidity ratios on the basis of empirical studies of Polish companies. The hypothesis is that the limit value for static, short-term liquidity ratio determined empirically will significantly differ from the value presented in the literature of the subject, and the usefulness of the results may be higher. The study was conducted on statistics of liquidity indicators. The limits were established on the basis of trend analysis of quartile 1 and 3 for each ratio. In accordance with the results: current ratio should be greater than 1.2, preferably in the range of 1.2-3.4, quick ratio should be greater than 0,7, preferably in the range of 0.7 to 2.6 and the average cash ratio is 0.3 (may occur within the limits 0.07-1.20). The hypothesis has been verified only in part. Lower bounds of liquidity determined during empirical research are approximately the same as in the literature. Major differences exist in the upper limits of liquidity.(original abstract)
Rocznik
Tom
79
Numer
Strony
57-69
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Beaver W.H. (1966), Financial ratios as predictors of failure, "Journal of Accounting Research", vol. 4, s. 71-111.
 • Bednarski L. (1999), Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 • Bień W. (1996), Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • Bolek M. (2013), Dynamic and static liquidity measures in working capital strategies, "European Scien-tific Journal", vol. 9.
 • Bolek M., Pastusiak R. (2014), Wpływ strategii zarządzania kapitałem pracującym na płynność przedsiębiorstwa na przykładzie spółek notowanych na GPW w Warszawie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 803, seria: "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 66.
 • Chandra P. (2009), Financial Management. Theory and Practice, 7th edition, McGraw-Hill, New Delhi.
 • Choliński T. (1957), O nowe formy finansowania przedsiębiorstw, "Finanse", nr 1, 2.
 • Cicirko T. (red.) (2010), Podstawy zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa, Oficyna Wydaw-nicza SGH, Warszawa.
 • Czekaj J., Dresler Z. (1998), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw - podstawy teorii, PWN, Warszawa.
 • Davies D. (1993), Sztuka zarządzania finansami, PWN-McGraw-Hill, Warszawa-Londyn.
 • Deloof M. (2003), Does working capital management affect profitability of Belgian firms?, "Journal of Business Finance and Accounting", vol. 30, s. 573-588.
 • Dudycz T. (2005), Siła diagnostyczna wskaźników płynności finansowej, "Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej", Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • García-Teruel P.J., Martínez-Solano P. (2007), Effects of working capital management on SME profitability, "International Journal of Managerial Finance", vol. 3, no. 2, s. 164-177.
 • Gitman L.J. (1974), Estimating corporate liquidity requirements: a simplified approach, "Financial Review", vol. 9, s. 79-88.
 • Gitman L.J., Sachdeva K.S. (1982), A framework for estimating and analyzing the required working capital investment, "Review of Business and Economic Research", vol. 17, no. 3, s. 36-44.
 • Gołębiowski G., Tłaczała A. (2005), Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym, Difin, Warszawa.
 • Jose M.L., Lancaster C., Stevens J.L. (1996), Corporate returns and cash conversion cycles, "Journal of Economics and Finance", vol. 20, no. 1, s. 35-48.
 • Kralicek R. (1995), Podstawy gospodarowania finansami, Wydawnictwo Międzynarodowej Szkoły Menedżerów, Warszawa.
 • Marques V.C., Braga R. (1995), Análise Dinâmica do Capital de Giro - o Modelo Fleuriet, "RAE-Revista de Administração de Empresas", vol. 35, s. 49-63.
 • Neto A.A. (2003), Finanças Corporativas e Valor, Atlas, São Paulo.
 • Niemiec A. (2013), Analiza wskaźnikowa w controllingu finansowym, "Rachunkowość", nr 3.
 • Nowak M. (2002), Ocena zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego, Wydawnictwo Bodie, Poznań.
 • Olzacka B., Pałczyńska-Gościniak R. (2002), Jak oceniać firmę, ODDK, Gdańsk.
 • Ostaszewski J. (1991), Ocena efektywności przedsiębiorstwa według standardów EWG, CIM, Warszawa.
 • Pałczyńska-Gościniak R. (2001), Ocena przedsiębiorstwa w aspekcie kontynuacji działania, "Monitor Rachunkowości i Finansów", nr 3.
 • Pomykalska B., Pomykalski P. (2007), Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Richards V.D., Laughlin E.J. (1980), A cash conversion cycle approach to liquidity analysis, "Financial Management", Spring, s. 32-38.
 • Sierpińska M., Jachna T. (2004), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sierpińska M., Wędzki D. (2001), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Skoczylas W., Dudycz T. (2007), Wykorzystanie wskaźników sektorowych do oceny przedsiębiorstwa, "Rachunkowość", nr 7.
 • Surmowa I. (1991), Zakres i kierunki analizy finansowej, TNOiK, Warszawa.
 • Torspecken H.D. (1993), Finansowanie przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej, Zachodnio-pomorska Szkoła Biznesu przy Uniwersytecie Szczecińskim, Szczecin.
 • Vollmuth H.J. (2007), Controlling, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Wartini-Twardowska J., Twardowski Z. (2011), Systemowe ujęcie procedur analizy finansowej. Wybrane zastosowania w zarządzaniu grupą kapitałową, Universitatis Oeconomicae Sigillum, Katowice.
 • Waśniewski T., Skoczylas W. (2002), Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, FRRwP, Warszawa.
 • Waśniewski T., Skoczylas W. (1994), Zasady analizy finansowej w praktyce - przykłady i zadania, FRRwP, Warszawa.
 • Waśniewski T., Skoczylas W. (1993), Ocena sytuacji kapitałowo-majątkowej (układ poziomy), "Rachunkowość", nr 6, s. 206-212.
 • Wędzki D. (2009), Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego: Wskaźniki finansowe, t. 2, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Więckowski J. (1980), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie przemysłowym, PWE, Warszawa.
 • Zaleska M. (2012), Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa przez analityka bankowego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171315705
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.