Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 79 | nr 135 | 45-56
Tytuł artykułu

Ujmowanie podatkowych skutków zdarzeń w rachunkowości

Autorzy
Warianty tytułu
Accounting for Tax Consequences of Transactions and other Events
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jedną z ważniejszych funkcji rachunkowości jest zapewnienie wiernego i rzetelnego obrazu jednostki w jej sprawozdaniu finansowym. W tym celu należy zapewnić, aby sprawozdanie to zawierało wszystkie aktywa i pasywa jednostki, i aby były one właściwie wycenione. Oznacza to również, że należy uwzględniać w wyniku finansowym netto każdego roku obrotowego skutki podatkowe operacji gospodarczych już ujętych w księgach rachunkowych, nawet jeżeli powstaną one dopiero w przyszłości - w kolejnych okresach. W tym celu należy ustalać aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Obowiązujące w Polsce przepisy ustawy o rachunkowości zwalniają dużą grup podmiotów z obowiązku takiego postępowania, a tym samym ich sprawozdania są zniekształcone. Ustawodawca przyjął założenie, że podatek odroczony powinien być prezentowany w sprawozdaniach finansowych tylko tych jednostek, których sprawozdania podlegają badaniu i ogłaszaniu. W opracowaniu starano się wskazać, że aktualna grupa jednostek zwolnionych z obowiązku naliczania i prezentacji podatku odroczonego powinna zostać zawężona (ograniczona) do tych jednostek, w których podatek odroczony nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy rozliczanego okresu.(abstrakt oryginalny)
EN
One of the most important functions of accountancy is to ensure a true and fair view of a company in its financial statements. That is why it is very important to make sure that such statements include all company's assets and liabilities, properly priced. This means that tax consequences of economic operations which have already been recognised in the account books must be included in the net financial result of each accounting year, even if they occur in the future - in the following periods. The way to deal with it is recognition of deferred tax assets and deferred tax liabilities. Unfortunately, the existing accounting law in Poland exempts many companies from doing so, which results in distortions in their statements. The legislator requires that deferred tax be disclosed in the financial statements of only those companies whose reports are audited and published. In the study a thesis is proposed that the current group of companies, which have been released from the duty of calculating and presenting the deferred tax, should be narrowed (limited) to those companies in which deferred tax has not essential impact on the net result of the accounting period.(original abstract)
Rocznik
Tom
79
Numer
Strony
45-56
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Bailey G.T., Wild K. ( 2000), Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w praktyce, FRRwP, Warszawa.
 • Flyvbjerg B. (2005), Pięć mitów o badaniach typu studium przypadku, "Studia Socjologiczne", nr 2 (177).
 • Gierusz B. (red.) (2014), Odroczony podatek dochodowy w wybranych obszarach rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gierusz B. (2005), Modele alokacji podatku dochodowego w teorii i praktyce rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Gierusz J. (2012), Plan kont z komentarzem, ODDK, Gdańsk.
 • Helin A. (2000), Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, FRRwP, Warszawa.
 • Hendriksen E.A., van Breda M.F. (2002), Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Trzemżalski J. (2002), Międzynarodowy Standard Rachunkowości 1 "Prezentacja sprawozdań finansowych", [w:] J. Gierusz (red.), Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, ODDK, Gdańsk.
 • Turzyński M. (2001), Rachunkowość. Nowe regulacje prawne, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Walińska E. (2004), Wartość bilansowa przedsiębiorstwa a alokacja podatku dochodowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Krajowy Standard Rachunkowości 2 Podatek dochodowy - uchwała nr 7/10 Komitetu Standardów Rachunkowości z 20 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia znowelizowanego Krajowego Standardu Rachunkowości nr 2 Podatek dochodowy, Dz. Urz. Min. Fin. 2010, nr 7, poz. 31.
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości 12 - Podatek dochodowy - rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, Dz. Urz. UE 2008, nr 320/1 z późn. zm.
 • Ustawa z 12 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks handlowy oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2003, nr 229, poz. 2276.
 • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 2013, poz. 330.
 • Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U. 2011, nr 74, poz. 397.
 • Uzasadnienia projektu ustawy z 12 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171315691
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.