Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 79 | nr 135 | 9-29
Tytuł artykułu

Rachunkowość w utrzymywaniu równowagi ekonomicznej

Warianty tytułu
Accounting in Maintaining the Economic Equilibrium
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza zagadnienia równowagi ekonomicznej i poszukiwanie rozwiązania problemu z tego zakresu w odniesieniu do całej gospodarki narodowej, przy zastosowaniu kosztowej funkcji produkcji. Zbadano możliwości określenia łącznej wartości wynagrodzeń, które utrzymują gospodarkę w stanie zrównoważonego rozwoju. Dążenie do równowagi i jej utrzymywanie charakteryzuje systemy autonomiczne. Utrzymywanie równowagi ekonomicznej w rodzinach, przedsiębiorstwach i całej gospodarce stanowi ważne zadanie ekonomiczno-społeczne, ponieważ trwanie w równowadze ekonomicznej warunkuje istnienie wskazanych podmiotów. Rachunkowość w teorii i praktyce jest jednym z narzędzi utrzymywania równowagi ekonomicznej. Wszechstronne, niekonwencjonalne wykorzystanie rachunkowości może przyczynić się do lepszego sterowania ekonomicznego w rodzinie, przedsiębiorstwie i gospodarce narodowej. W szczególności do utrzymywania równowagi w gospodarce narodowej można wykorzystać kosztową funkcję aktywności ekonomicznej i wynikający z niej model płacowy. Zastosowanie twierdzenia S. Banacha o punkcie stałym pozwala wytyczyć ścieżkę zrównoważonego rozwoju gospodarki.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper investigates the question of economic equilibrium in the context of national economy, using the cost function of production to find the solution to this problem. It also examines the possibility of determining the total value of wages that keep the economy in the state of balanced growth. Autonomous systems last if they are able to maintain equilibrium. Maintaining economic equilibrium in families, companies and national economy is a major social and economic task. Theory and practice of accounting can be seen as a tool useful in maintaining the economic equilibrium. Unconventional use of accounting can help maintain equilibrium in families, companies and the entire economy. In particular, the cost lunction describing economic activities and the derived wage model are useful devices for keeping a stable path of economic growth. The application of S. Banach's fixed point theorem allows for quantitative solutions required for determination of the path of sustainable development of the national economy.(original abstract)
Rocznik
Tom
79
Numer
Strony
9-29
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Blaug M. (1995), Metodologia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Blaug M. (1994), Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Bochenek M. (2008), Prekursorzy ekonomii matematycznej w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Cieślak I., Dobija M. (2007), Teoretyczne podstawy rachunkowości kapitału ludzkiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 735.
 • Czerwiński Z. (1969), Matematyka na usługach ekonomii, PWE, Warszawa.
 • Debreu G. (1959), Theory of Value: An Axiomatic Analysis of Economic Equilibrium, Yale University Press, New Haven and London.
 • Derbyshire J. (2009), Obsesja liczb pierwszych. Bernhard Riemann i największy nierozwiązany problem w matematyce, Nakom, Poznań.
 • Dobija M. (2014a), Formation of the integrative currency area, "SOP Transactions on Economic Research", vol. 1, no. 1, s. 1-9.
 • Dobija M. (2014b), Rachunkowość w systemie pomiaru aktywności ekonomicznej państwa, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 75 (131), SKwP, Warszawa.
 • Dobija M. (2013), Kosztowa funkcja produkcji w zastosowaniach makroekonomicznych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 74 (130), SKwP, Warszawa.
 • Dobija M. (2012), Ekonomia matematyczna czy ekonomia fizyczna, [w:] Matematyka i informatyka na usługach ekonomii: modelowanie zjawisk gospodarczych: elementy teorii, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", s. 68-85.
 • Dobija M. (2012), Tandem kapitału i pracy podstawą spójnej teorii i praktyki społeczno-ekonomicznej, [w:] M.G. Woźniak (red), Gospodarka Polski 1990-2011: transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej, t. 3: Droga do spójności społeczno-ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 157-190.
 • Dobija M. (2011), Labor productivity vs. minimum wage level, "Modem Economy", vol. 2, no. 5, s. 780-787.
 • Dobija M. (2001), Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dobija M. (2000), Human resources costing and accounting as a determinant of minimum wage theory, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 553.
 • Dobija M. (1998), How to place human resources into the balance sheet, "Journal of Human Resource Costing & Accounting", vol. 3, no. 1 (Spring).
 • Dobija M. (red.) (2010), Teoria pomiaru kapitału i zysku, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Dobija M. (red.) (1999), Organizacja rachunkowości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Gościński J. (1977), Zarys teorii sterowania ekonomicznego, PWE, Warszawa.
 • Górowski I., Dobija M. (2012), Rozmowa o ekonomii; Monetaryzm czy laboryzm, "Management and Business Administration. Central Europe", no. 6 (119): s. 112-123.
 • Ijiri Y. (1999), The cost principle and the labor theory of value in relation to the role of accounting theories and their depth, [in:] S. Sunder, H. Yamaji (eds), The Japanese Style of Business Accounting, Quorum Books, London.
 • Ijiri Y. (1965), Axioms and structures of conventional accounting measurement, "Accounting Review", January.
 • Jędrzejczyk M., Dobija M. (2013), Production function in cost accounting approach and managerial applications, [in:] New Trends in Management Accounting Concepts and Practice,,Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 72 (128), SKwP, Warszawa.
 • Kieżun W. (2012), Patologia transformacji, Poltex, Warszawa.
 • Komai J. (1973), Anti-Equilibrium. Teoria systemów gospodarczych. Kierunki badań, PWN, Warszawa.
 • Kozioł W. (2011), Rozwój rachunku kapitału ludzkiego, [w:] M. Dobija (red.), Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Kozioł W. (2010), Kształtowanie plac stałych na podstawie rachunku kapitału ludzkiego, [w:] M. Dobija (red.), Teoria pomiaru kapitulu j zysku, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Kurek B., Dobija M. (2013), Scientific provenance of accounting, "International Journal of Accounting and Economics Studies", vol. 1, no. 2, s. 16-24.
 • Mattessich R. (1964), Accounting and Analytical Method, Irwin, Homewood, IL.
 • Mazur M. (1976), Cybernetyka i charakter, PIW, Warszawa.
 • Mazur M. (1966), Cybernetyczna teoria układów samodzielnych, PWN, Warszawa.
 • Messner Z. (2003), Podstawy rachunkowości, wydanie drugie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Micherda B. (2011), Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, Difin, Warszawa.
 • Renkas J. (2012), Empiryczny test modelu kapitału ludzkiego i minimalnych wynagrodzeń, "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy", nr 24, Uniwersytet Rzeszowski.
 • Stankiewicz W. (2000), Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa.
 • Górnicki R. (2008), Wariacje na temat zasady Banacha, rozszerzony zapis odczytu wygłoszonego podczas XLI Szkoły Matematyki Poglądowej, 32-37, http://www.msn.ap.siedlce.pl/smp/msn/43/32-37.pdf (dostęp 01.04.2014).
 • Nachbar J. (2010), Fixed Point Theorems, http://www.artsci.wustl.edu/~econ467/FixedPoint.pdf (dostęp 30.03.2014).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171315673
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.