Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | 23 | z. 1 | 37-45
Tytuł artykułu

Jak rozumieć turystykę przyrodniczą? Studium przypadku młodzieży akademickiej

Warianty tytułu
What is Nature Tourism? Case Study: University Students
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Turystyka przyrodnicza z jednej strony stanowi w ostatnich latach istotną część światowego przemysłu turystycznego, z drugiej nastręcza badaczom wielu problemów w definiowaniu samego zjawiska. Czy jego wyznacznikiem winno być miejsce realizacji aktywności turystycznej czy dominujący motyw jej uprawiania? Czy w świetle teorii, jak i praktyki w ogóle istnieje potrzeba porządkowania tej terminologii? Autorki artykułu podjęły próbę "dyskusji" z literaturą zarówno zagraniczną, jak i krajową, a następnie starały się poznać rozumienie analizowanego terminu wśród studentów poznańskiej uczelni, szczególnie związanej ze środowiskiem przyrodniczym. Artykuł należy traktować jako przyczynek do dalszych rozważań i analiz w kontekście teoretycznym i praktycznym. (abstrakt oryginalny)
EN
On the one hand in recent years nature tourism (turystyka przyrodnicza) has constituted a significant part of the tourism industry, on the other it has caused many problems for researchers attempting to define the phenomenon. Should the tourism destination or its primary motivation determine its categorisation? Is there indeed a need when considering practice as well as theory? The authors of the article have attempted a discourse with both foreign and domestic literature and subsequently sought to find the perceived meaning of turystyka przyrodnicza (nature tourism) amongst students of Poznań University particularly those associated with the natural environment on their degree courses. The present article should be considered as a contribution to further work in this field theoretically as well as practically. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
23
Numer
Strony
37-45
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • Akama J.S., 1996, Western Environmental Values and Naturebased Tourism in Kenya, Tourism Management, 17 (8).
 • Alaeddinoglu F., Can A.S., 2011, Identification and Classification of Nature-based Tourism Resources: Western Lake Van Basin, Turkey, Procedia Social and Behavioral Sciences, 19.
 • Blamey R., 2001, Principles of Ecotourism, in: The Encyclopedia of Ecotourism, D.B. Weaver, CABI Publishing, Wallingford.
 • Budowski G., 1976, Tourism and Environmental Conservation: Conflict, Coexistence, or Symbiosis?, Environmental Conservation, 3.
 • Campbell L., 1999, Ecotourism in Rural Developing Communities, Annals of Tourism Research, 3.
 • Ceballos-Lascurain H., 1996, Tourism, Ecotourism and Protected Areas, IUCN.
 • Lee Ch., 1997, Valuation of Nature-based Tourism Resources Using Dichotomous Choice Contingent Valuation Method, Tourism Management, 18 (8).
 • Corbett J.B., 2006, Communicating Nature: How We Create and Understand Environmental Messages, Island Press, Washington.
 • Deng J., King B., Bauer T., 2002, Evaluating natural attraction for tourism, Annals of Tourism Research, 29 (2).
 • Dowling R., Weiler B., 1997, Ecotourism in South-East Asia, Tourism Management, 18 (1).
 • Dudek S., Kowalczyk A., 2003, Turystyka na obszarach chronionych - szanse i zagrożenia, Prace i Studia Geograficzne, 32.
 • Fennell D., 2001, A Content Analysis of Ecotourism Definitions, Current Issues in Tourism, 4 (5).
 • Goeldner CH.R., RITCHIE J.R.B., 2009, Tourism: Principles, practices, philosophies, John Wiley & Sons, New Jersey.
 • Goodwin H., 1996, In Pursuit of Ecotourism, Biodiversity and Conservation, 5 (3).
 • Grenier A.A., 2004, The Nature of Nature Tourism, University of Lapland, Rovaniemi.
 • Higginbottom K., 2004, Wildlife Tourism: Impacts, Management and Planning, Common Ground Publishing in Association and Cooperative Research Centre for Sustainable Tourism, Australia.
 • Highman J., Lűck M., 2002, Urban Ecotourism: A Contradiction in Terms?, Journal of Ecotourism, 1 (1).
 • JamrozY U., Backman S.J., Backman K.F., 1996, Involvement and Opinion Leadership in Tourism, Annals of Tourism Research, 23 (4).
 • Kamieniecka J., 1995, Ekoturystyka zielonym rynkiem pracy, Instytut na rzecz Ekorozwoju, 6, Warsaw.
 • Kowalczyk A., Kulczyk S., 2010, Turystyka zrównoważona, PWN, Warsaw.
 • Kożuchowski K., 2005, Walory przyrodnicze w turystyce i rekreacji, Kurpisz S.A., Poznań.
 • Krippendorf J., 1986, Tourism in the System of Industrial Society, Annals of Tourism Research, 13 (4).
 • Krzymowska-Kostrowicka A., 1995, Turystyka ekologiczna i perspektywy jej rozwoju w Polsce, [in:] Zmiany w przestrzeni geograficznej w warunkach transformacji społeczno-ekonomicznej, na przykładzie obszarów wiejskich, ed. A. Kowalczyk, University of Warsaw, Warsaw.
 • Kulczyk S., 2008, Znaczenie czynników kulturowych dla rozwoju ekoturystyki na przykładzie Wielkich Jezior Mazurskich, [in:] Turystyka kulturowa, ed. A. Kowalczyk, University of Warsaw, Warsaw.
 • Leung Y.F., Marion J.L., Farrell T.A., 2001 The Role of Recreation Ecology in Sustainable Tourism and Ecotourism, in: Tourism, Recreation and Sustainability, S.F. McCool. R.N. Moisey, CABI Publishing, New York.
 • Lindberg K., 1991, Policies for Maximising Nature Tourism's Ecologicaland Economic Benefits, World Resources Institute, Washington.
 • Lindberg, K., Furze B., Staff M., Black R., 1997, Ecotourism in the Asia-Pacific Region: Issues and outlook, Bennington, The International Ecotourism Society.
 • Luzar E.J., Diagne A., Ecgan CH., Henning B.R., 1998, Profiling the Nature-Based Tourism: A Multinomial Logit Approach, Journal of Travel Research, 37 (1).
 • Mason P., 2000, Zoo Tourism: The Need for More Research, Journal of Sustainable Tourism, 8 (4).
 • Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen. Potencjał. Perspektywy, GWSHM Milenium, Gniezno.
 • Newsome D., Moore S.A., Dowling R.K., 2001, Natural Area Tourism: Ecology, Impacts, and Management, Channel View Publications, Bristol.
 • Niezgoda A., 2008, Rola różnych koncepcji i form rozwoju turystyki w dążeniu do celów rozwoju zrównoważonego, Turyzm/Tourism, 18 (2).
 • Priskin J., 2001, Assessment of Natural Resources for Naturebased Tourism: the Case of the Central Coast Region of Western Australia, Tourism Management, 22 (6).
 • Prosser R., 1994, Societal Change and the Growth in Alternative Tourism, [in:] Ecotourism. A Sustainable Option? E. Cater, G. Lowman eds., Wiley, Chichester.
 • Przecławski K., 1996, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Albis, Kraków.
 • Reynolds P.C., Braithwaite D., 2001, Towards a Conceptual Framework for Wildlife Tourism, Tourism Management, 22 (1).
 • Shafer E., Choi Y., 2006, Forging Nature-based Tourism Policy Issues: A Case Study in Pennsylvania, Tourism Management, 27 (4).
 • Ties, 2003, Ecotourism Statistical Fact Sheet. The International Ecotourism Society, http://www.ecotourism.org.
 • Valentine P.S., 1992, Review. Nature-based Tourism, [in:] Special Interest Tourism, B. Weiler, C.M. Hall, Belhaven Press, London.
 • Varley P., Medway D., 2011, Ecosophy and Tourism: Rethinking a Mountain Resort, Tourism Management, 32.
 • Wang N., 2000, Tourism and Modernity: a Sociological Analysis, Tourism Social Science Series, 5 (19).
 • Wu Y.Y., Wang H.L., Ho Y.F., 2010, Urban ecotourism: Defining and Assessing Dimensions Using Fuzzy Number Construction, Tourism Management, 31 (6).
 • Zaręba D., 2000, Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje, PWN, Warsaw.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171315663
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.