Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | z. nr 40 Efektywność i skuteczność gospodarowania finansami jednostek samorządu terytorialnego w kontekście stabilności finansowej | 78-85
Tytuł artykułu

Partnerstwo publiczno-prywatne a efektywność działania jednostek samorządu terytorialnego w dobie kryzysu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Public-private Partnership and the Local Self-Government Units Efficiency in the Time of Crisis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule poruszono temat partnerstwa publiczno-prywatnego i jego znaczenie w realizacji zadań publicznych. Współpraca dwóch sektorów w dobie narastających deficytów budżetowych będących wynikiem ostatniego kryzysu finansowego, wydaje się być optymalnym rozwiązaniem. Autorka przedstawiła genezę, istotę oraz cechy partnerstwa, dzięki którym możliwe jest osiągnięcie obustronnych korzyści. To kompleksowość i długoterminowość umowy wyróżniają partnerstwo spośród pozostałych form realizacji przedsięwzięć publicznych, stanowiąc wyraz nowego zarządzania publicznego, które podkreśla znaczenie efektywności w gospodarowaniu zasobami publicznymi, w tym finansowymi. W celu pełnego ukazania problemu w dwóch pierwszych rozdziałach wykorzystano dorobek naukowy dotyczący zagadnień związanych z partnerstwem i znaczeniem efektywności przy podejmowaniu decyzji przez jednostki sektora publicznego, by w kolejnym rozdziale przytoczyć dane z Raportu Centrum PPP i Instytutu PPP przedstawiające rozwój rynku partnerstwa w latach 2009-2013. Partnerstwo może stać się efektywnym narzędziem realizacji zadań publicznych i przynieść wymierne korzyści dla partnera publicznego wynikające z doświadczeń sektora prywatnego w projektowaniu, budowaniu, dostarczaniu usług oraz zarządzaniu, zabezpieczając jednocześnie interes społeczny i interes partnerów prywatnych, pod warunkiem, że władze centralne stworzą prawno-instytucjonalne warunki dla jego rozwoju. (abstrakt oryginalny)
EN
The article describes a problem of public-private partnership and its role in public tasks' realization. The cooperation between private and public sector seems to be optimal solution, especially in the time of crisis. Author shows the genesis, essence and features of PPP, what makes mutual benefits. Complexity and long-term contracts mark PPP out another forms of public tasks realization. PPP is a method which underlines efficiency in public sources management, specially finance sources. To present the problem in two chapters literature about PPP and efficiency was used, that accompanies by making decisions in local self-government units. The third part of the article excerpts data from Raport Centrum PPP (report) and Institute PPP showing the development of Polish PPP in 2009-2013. Partnership may bring rational profits for public sector, which result from private partner experience in designing, building, operating and management, protected social and private matter, on condition that central government creates adequate condition for its development. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Bibliografia
 • Bailey S.J., 1999, Local Government Economics, MacMillan Press Itd, London.
 • Burzyński J., 2009, Partnerstwo publiczno-prywatne, "Finanse Publiczne" nr 3.
 • Cenkier A., 2011, Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda wykonywania zadań publicznych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Dziarski G., 2007, Partnerstwo publiczno-prywatne, Arka, Warszawa.
 • Filipiak B., 2011, Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne, Difin, Warszawa.
 • Herbst I., 2013, Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce. Próba oceny rozwoju polskiego rynku PPP, Europejski Doradca Samorządowy, Warszawa.
 • Kachniarz M., 2008, Mierzenie efektywności samorządu terytorialnego, "Współczesne Zarządzanie" nr 3.
 • Korbus B., 2003, Partnerstwo publiczno-prywatne, UKIE, Warszawa.
 • Leoński Z., 1995, Formy współdziałania w samorządzie terytorialnym, "Samorząd Terytorialny" nr 4.
 • Moszoro M. (red.), 2000, Partnerstwo publiczno-prywatne w dziedzinie usług publicznych. Przegląd doświadczeń polskich, Municipium, Warszawa.
 • Patrzałek L., 2010, Finanse samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Poniatowicz M., Salachna J.M., Perło D., 2010, Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Raport rynku PPP. Ocena obecnego stanu i perspektyw finansowego zaangażowania sektora prywatnego i publicznego w rozwój partnerstwa publicznego-prywatnego w Polsce, IPPP, Warszawa.
 • Sawes E.S., 1992, Prywatyzacja. Klucz do lepszego rządzenia, PWE, Warszawa.
 • Szara K., 2012, Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma współpracy jednostki samorządu terytorialnego z sektorem prywatnym [w:] Projekty regionalne i lokalne - uwarunkowania społeczne i gospodarcze, red. H. Brandenburg, Katowice.
 • Zysnarski J., 2007, Partnerstwo publiczno-prywatne w sferze usług komunalnych, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
 • Yescombe E.R., 2008, Partnerstwo publiczno-prywatne, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171315661
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.