Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 318 Polityka zrównoważonego i zasobooszczędnego gospodarowania | 286-293
Tytuł artykułu

Zarządzanie środowiskiem poprzez implementację modelu miasta niskowęglowego/niskoemisyjnego drogą do zrównoważonego rozwoju aglomeracji miejskich

Warianty tytułu
Environmental Management through the Implementation of Low-Carbon City Model as a Way To Sustainable Urban Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Racjonalne zarządzanie środowiskiem jest ważnym elementem kreowania pozytywnego wizerunku dużych miast i położonych w ich pobliżu miasteczek. Efektywne gospodarowanie zasobami środowiska, opierające się na ich ochronie i dokładnym planowaniu ich użytkowania, jest niezbędne dla promowania pozytywnego wizerunku miasta i budowania strategii miejskiego rozwoju. W tym celu konieczne jest wdrażanie innowacyjnych projektów środowiskowych opierających się na założeniach pochodzących z modeli ekologicznego miasta niskoemisyjnego i ekologicznego miasta niskowęglowego, które są opisane w niniejszym artykule.(abstrakt oryginalny)
EN
Rational environmental management is an important element of creating a positive image of large cities and adjacent towns. Effective management of environmental resources, protection and planning are essential to promote a positive image of the city and create a strategy of urban development. It is necessary to implement innovative environmental projects based on the assumptions of the model of ecological low carbon / low emission cities, described in this article.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Wrocławska
Bibliografia
 • Fiedor B., Czaja S., Graczyk A., Jakubczyk Z., Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • Foresight technologiczny przemysłu w Polsce do roku 2030 - InSight 2030, http://www.mg.gov.pl/ Wspieranie+przedsiebiorczosci/Polityki+przedsiebiorczosci+i+innowacyjnosci/Foresight+technologiczny+ przemys%C5%82u+w+Polsce.
 • Glaser E., Motory postępu, "Scientific American" 2011 nr 10 (242).
 • Komunikat "Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego wyłączeniu społecznemu" z dnia 3 marca 2012 r., ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_ v1.pdf.
 • Kuciński J., Organizacja i prowadzenie projektów foresight w świetle doświadczeń międzynarodowych, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa 2006.
 • Mapa Drogowa Europy "Road Map 2050", http://ec.europa.eu/energy/energy2020/roadmap/index_ en.htm.
 • Obłój K., Strategia organizacji - w poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, wydanie 2 zmienione, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 • Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności - Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju - Projekt, Warszawa 17.11.2011.
 • Poskrobko B., Zarządzanie środowiskiem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998.
 • Rogall H., Ekonomia zrównoważonego rozwoju - teoria i praktyka, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2010.
 • Strategia Unii Europejskiej EUROPA 2020, ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf.
 • Szewczyk R., Jak realizować projekty foresight dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego, Warszawa 2008.
 • Weizsäcker E., Faktor Fünf - die Formel für nachhaltiges Wachstum, Droemer Knaur, Munich 2010.
 • Wysocki R.K., McGary R., Efektywne zarządzanie projektami, wydanie 3, Helion, Gliwice 2003.
 • Zwoździak J., SWOT Heurystyczna technika analityczna, Narodowy Program Foresight Polska 2020 - Technologie na rzecz ochrony środowiska, Rzeszów 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171315629
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.