Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 318 Polityka zrównoważonego i zasobooszczędnego gospodarowania | 275-285
Tytuł artykułu

Klastry energetyczne w Polsce - nowa forma współpracy w ochronie środowiska

Warianty tytułu
Renewable Energy Clusters in Poland - a New Form of Cooperation in the Area of Environmental Protection
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współczesne formy i metody współpracy w ramach organizacji sieciowej, jaką są m.in. klastry, stwarzają możliwości osiągnięcia celów ochrony środowiskowych oraz rozwoju przedsiębiorstw z szeroko pojętej branży ochrony środowiska. Klastry energetyczne są nową, dynamicznie rozwijającą się formą współpracy w Polsce, dotychczas nie opisywaną w literaturze krajowej. Celem artykułu jest zatem diagnoza stanu klastrów energetycznych ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów je współtworzących, głównych obszarów ich aktywności oraz zasięgu oddziaływania rynkowego. Przeprowadzone badania zaprezentowane w artykule pozwalają podkreślić słuszność wyboru tej formy współpracy szczególnie w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz realizacji strategii Europa 2020.(abstrakt oryginalny)
EN
Modern forms and methods of cooperation within the networked organization such as clusters provide opportunities for achieving the objectives of environmental protection and for the development of enterprises from the broadly-defined industry of environmental protection. Renewable energy clusters are a new and rapidly growing form of cooperation in Poland that has not yet been described in the Polish literature. The aim of this article is therefore the diagnosis of renewable energy clusters with the particular emphasis on the entities of which these clusters consist, the main areas of their activity and the extent of their market influence. The carried out research enables to emphasize the validity of choosing this form of cooperation especially in the context of providing the energy security and the implementation of the strategy "Europe 2020".(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Benchmarking klastrów w Polsce - 2010. Raport z badania, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
 • Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko. Perspektywa 2020 r., projekt z dnia 28 czerwca 2012 r., s. 5, www.bip.mg.gov.pl [dostęp: 25.11.2012].
 • Budner W.W., Geografia ekonomiczna. Współczesne zjawiska i procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2011.
 • Burchard-Dziubińska M., Instytucjonalne aspekty międzynarodowej współpracy w dziedzinie ochrony środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
 • Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, COM (2010) 2020, http://eur-lex.europa.eu [dostęp: 10.09.2012].
 • Gorynia M., Jankowska B., Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internalizacja przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2008.
 • Jewtuchowicz A., Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.
 • Kowalski A., Marcinkowski A., Struktury klastrowe jako bieguny wzrostu gospodarki - przykład Bawarskiego Klastra Biotechnologicznego, "Gospodarka Narodowa" 2012, nr 9.
 • Nowakowska A., Przygodzki Z., Sokołowicz M.E., Stan rozwoju klastrów w Polsce w ujęciu regionalnym, [w:] Kapitał ludzki - innowacje-przedsiębiorczość SOOIPP, Annual 2008, red. P. Niedzielski, K. Poznańska, K.B. Matusiak, Zeszyty Naukowe nr 525, Ekonomiczne Problemy Usług nr 28, USz, Szczecin 2009.
 • Polityka energetyczna Polski - priorytety polskiej energetyki, "Nowa Energia" 2012, nr 2(26).
 • Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 • Poznańska K., Współpraca przedsiębiorstw w teorii i polityce gospodarczej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 579, Ekonomiczne Problemy Usług nr 47, USz, Szczecin 2010.
 • Trocki M., Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171315627
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.