Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 353 Usługi 2014 Sektor usług - uwarunkowania i tendencje rozwoju | 229-239
Tytuł artykułu

Zróżnicowanie innowacji w sektorze usług w krajach Unii Europejskiej

Warianty tytułu
Diversification of Innovation in the Services Sector of the European Union Countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest zidentyfikowanie różnic w poziomie innowacyjności państw Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjności sektora usług. Na podstawie danych z badania CIS 2010, obejmującego lata 2008-2010, analizie porównawczej poddano te aspekty innowacyjności, które z jednej strony determinują jej poziom, a z drugiej różnicują państwa Unii Europejskiej. Kraje Unii Europejskiej wykazują znaczne różnice w poziomie innowacyjności ogółem, jak i sektora usług. Zidentyfikowano istotne różnice m.in. w rodzajach wdrażanych innowacji, efektach, celach, źródłach informacji dla innowacji oraz metodach stymulowania nowych pomysłów.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper focuses at identifying the differences in innovation levels between the EU member countries, with particular regard to innovation levels in the services sector. Data collected within the CIS 2010 survey, covering the years 2008-2010, was used for a comparative analysis of those aspects of innovation which on the one hand determine its level and on the other make the EU countries different. The EU member economies show huge diversification in the levels of both total innovation and innovation in the services sector. Significant differences were found, inter alia, between the types of innovation implemented, their effects and goals, between the information sources for innovation and between the methods of stimulating new ideas.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Burak J., Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
 • Commission Staff Working Document, Developing an indicator of innovation output, Measuring innovation output in Europe: towards a new indicator, Brussels, 13.09.2013.
 • De Jong J.P.J., Ruins A., Dolfsma W., Meijaard J., Innovation in Service Firms Explored: What, How, and Why, Strategic Study B200205, EIM Business & Policy Research, Zietermeer, January 2003.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008-2010, GUS, Warszawa 2012.
 • EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela, 3.03.2010, http://www.mg.gov.pl/files/upload/8418/Strategia%20Europa% 202020.pdf.
 • Innovation Union Scoreboard 2013, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2013_ en.pdf.
 • Juchniewicz M., Grzybowska B., Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa 2010.
 • New indicator of innovation output, MEMO European Commission, Brussels, 13 September 2013.
 • Sadkowska J., Wybrane problemy wzrostu innowacyjności - Polska a pozostałe kraje europejskie, http://innopomorze.pomorskie.eu/problemy-wzrostu-innowacyjnosci/problemy-wzrostu-innowacyjnosci. html.
 • Węgrzyn G., Innowacje organizacyjne w sektorze usług w Polsce, [w:] Koncepcja logistyczna w zarządzaniu. Zarządzanie operacyjne, logistyka, red. L. Kowalczyk, F. Mroczko, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, t. 16, Wydawnictwo WWSZiP, Wałbrzych 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171315591
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.