Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 353 Usługi 2014 Sektor usług - uwarunkowania i tendencje rozwoju | 208-218
Tytuł artykułu

Innowacyjność usług w okresie spowolnienia gospodarczego

Autorzy
Warianty tytułu
Services Innovativeness in the Period of Economic Slowdown
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cechą charakterystyczną współczesnych gospodarek jest rosnące znaczenie sektora usługowego. Jego udział w tworzeniu PKB sięga ponad 60%. Jest to sektor bardzo dynamiczny i elastyczny, czego wyrazem są zmiany wynikające m.in. z wdrażania rozwiązań innowacyjnych zorientowanych na podwyższanie konkurencyjności przedsiębiorstw usługowych. Celem artykułu jest zaprezentowanie kierunków zmian w tym zakresie w latach 2009- -2012 wraz z próbą odpowiedzi na pytanie, jaki wpływ na działalność innowacyjną i rozwój sektora usług ma obserwowany w tym okresie spadek tempa wzrostu gospodarczego. Podstawą rozważań są dane statystyczne oraz badania wśród przedsiębiorstw usługowych na temat stanu ich innowacyjności i kierunków wdrażania rozwiązań innowacyjnych. Wyniki pokazują wzrost aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw usługowych, które widzą w niej czynnik sprzyjający podnoszeniu konkurencyjności.(abstrakt oryginalny)
EN
A characteristic feature of the contemporary economies is the growing importance of the service sector. Its share in GDP formation accounts for more than 60%. This is a very dynamic and flexible sector as indicated by changes resulting, inter alia, from the implementation of innovative solutions oriented on raising service enterprises' competitiveness. An aim of the article is to present the trends in this area in the years 2009-2012 together with an attempt to answer the question of the impact on the innovative activity and development of the service sector exerted by the observed in that period decline of the rate of economic growth. The grounds are the statistical data and surveys carried out among service enterprises operating in Poland on the state of their competitiveness and directions of innovative solutions implementation. The results show increased innovation service companies, which see it as a pull factor for increasing competitiveness.(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Bibliografia
 • Damanpour F., Organizational innovation: a meta analysis in effects of determinants and moderators, "Academy of Management Journal" 1991, no. 3.
 • Daszkowska M., Usługi. Produkcja, rynek, marketing, PWN, Warszawa 1998.
 • Drucker P.F., Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zarządzanie, PWE, Warszawa 1992.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010-2012, GUS, Warszawa 2012.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010-2012. Informacja sygnalna, GUS, Warszawa 2013, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_14721_PLK_HTML.htm, 20.12.2013.
 • Farazmand A., Innovation in strategic human resource management: building capacity in the age of globalization, "Public Organization Review" 2004, no. 1.
 • Niedzielski P., Markiewicz J., Rychlik K., Rzewuski T., Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw. Kompendium wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
 • Nowacki R., Konkurencyjność przedsiębiorstw usługowych, "Handel Wewnętrzny" 2012, nr 1.
 • Nowacki R., Zarządzanie - konkurencyjność - innowacyjność, [w:] Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa, red. R. Nowacki, Difin, Warszawa 2010.
 • Nowacki R., Znaczenie innowacyjności w rozwoju przedsiębiorstwa, [w:] Podejście innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. R. Nowacki, M.W. Staniewski, Difin, Warszawa 2010.
 • Nowacki R., Staniewski M.W., Innovation of the management of SME's in the service sector in Poland, "Amfiteatru Economic" 2012, no. 6.
 • Pluta-Olearnik M., Marketing usług, PWE, Warszawa 1993.
 • Roczne wskaźniki makroekonomiczne, GUS, Departament Rachunków Narodowych, http://stat.gov.pl/ gus/wskazniki_makroekon_PLK_HTML.htm, 14.10.2013.
 • Rogers D.M., Diffusion of Innovation, Free Press, New York 1960.
 • Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171315585
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.