Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 12 | 84-91
Tytuł artykułu

Jakość w kontekście skuteczności na przykładzie organizacji sektora publicznego

Autorzy
Warianty tytułu
Quality in the Context of the Effectiveness on the Example of Public Sector Organizations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest identyfikacja zachowań wpływających na skuteczność wdrażania systemów zarządzania jakością. Artykuł bazuje przede wszystkim na wynikach badań empirycznych zrealizowanych w latach 2012-2013 w 220 organizacjach sektora publicznego w Polsce i poza jej granicami, w których wzięło udział 1716 pracowników oraz pełnomocników. Badaniami objęto organizacje sektora publicznego, do których należały min. ministerstwa i urzędy centralne, urzędy wojewódzkie, urzędy marszałkowskie, starostwa powiatowe, urzędy miast i gmin, urzędy i izby skarbowe, izby celne. Podstawą gromadzenia informacji w ramach prowadzonych badań był kwestionariusz ankiety. Badane organizacje podzielono na dwie grupy: skuteczne i nieskuteczne. Kluczem dokonanego podziału był miernik skuteczności skonstruowany na podstawie zgodności planowanych i uzyskanych korzyści wdrożenia systemu zarządzania jakością. Problem badawczy podjęty w opracowaniu można ująć w postaci pytania: Jakie zachowania wpływają na skuteczność wdrażania systemów zarządzania opartych na jakości w organizacjach sektora publicznego? W wyniku przeprowadzonych analiz zidentyfikowano m.in. że kluczową rolę w implementacji systemów zarządzania pełni: zaangażowanie kadry kierowniczej, czas który upłynął od podjęcia decyzji o wdrożeniu systemu zarządzania jakością do jego wdrożenia oraz częstotliwość przeprowadzania ocen tego systemu.(abstrakt oryginalny)
EN
This article aims to identify the behaviours that influence the effectiveness of management systems implementation based on quality. The article is based primarily on the results of empirical studies carried out in 2012-2013 in 220 public sector organizations in Poland and beyond its borders, which were attended by 1.716 workers and representatives. The study covered public sector organizations, which included, among others, ministries and central offices, regional offices, marshals' offices, district offices, offices of cities and municipalities, offices and tax chambers and chambers of customs. The basis of the collection of information within the research was a questionnaire survey. Examined organizations were divided into two groups: effective and ineffective. The key of this distribution was the meter of effectiveness, based on the compliance of planned and achieved benefits of quality management system implementation. The research problem taken in this paper can be expressed in one question: Which behaviors affect the efficacy of the implementation of management systems based on quality in public sector organizations? The analysis showed that the key role in the management system implementation play among others: involvement of managers, the time that elapsed since the decision of implementing quality management system had been taken for its implementation and the frequency of the assessments of implemented system.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
84-91
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Opolska
Bibliografia
 • 1. Glazer T. (2011), Polska w strukturze certyfikowanych systemów zarządzania. SPZK - Przeciwdziałanie Zagrożeniom Korupcyjnym, w: Dobre Praktyki Doskonalenia Zarządzania, Przeciwdziałanie Zagrożeniom Korupcyjnym, materiały z konferencji, która odbyła się 29-06-2011 pod honorowym patronatem wicepremiera, Ministra Gospodarki RP Waldemara Pawlaka, str. 9-10.
 • 2. Hawrysz L., Hys K.(2011), Kultura jakości w organizacjach sektora publicznego, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz", nr 10, str. 52-58.
 • 3. Hawrysz L., Hys K.(2012), Jakość w administracji, w: Sikora T., Balon U. (red.) Determinanty zarządzania jakością życia. Usługi i żywność, Kraków, str. 105-116.
 • 4. Hawrysz L. (2014a), Korzyści z wdrożenia systemu zarządzania jakością w organizacjach sektora publicznego o różnej wielkości, Marketing i Rynek, Nr 5, str. 993-1000.
 • 5. Hawrysz L. (2014b), Niematerialne czynniki konstytuujące systemy zarządzania oparte na jakości w organizacjach sektora publicznego, Difin, Warszawa.
 • 6. Hawrysz L. (2014c), Quality in strategy, mission and vision of the public sector entities, w: Kaczmarek J., Kolegowicz K. (red.) Developmental challenges of the economy and enterprises after crisis, Department of Economics and Organization of Enterprises, Cracow University of Economics, Cracow, str. 183-189.
 • 7. Hys K., Hawrysz L. (2012), (Dis)Advantages of quality management systems in the light of credited certification bodies in Poland, w: Skrzypek E. (red.) Integration in Management, Department of Quality and Knowledge Management Faculty of Economics University of Maria Curie- Skłodowska, Lublin, str. 197-209.
 • 8. Hys K., Hawrysz L. (2014), Semantic differential as an assessment tool of (dis)advantages of QMS in the light of accredited certification in Poland, Chinese Business Review, Nr 1, str. 42-52.
 • 9. Kieżun W. (1997), Sprawne zarządzanie organizacją. Zarys teorii i praktyki, Szkoła Główna Handlowa, str. 18.
 • 10. Kotarbiński T. (1969), Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław - Warszawa - Kraków, str. 127.
 • 11 Matulewicz, G., Matulewicz M. (1975), O pojęciu racjonalności, Prakseologia, Nr 2, str. 25.
 • 12. Niculescu A., Iovanas R. (2012), Research on the effectiveness and efficiency in quality management, International Conference of Scientific Paper AFASES, str. 149.
 • 13. Nowak S. (2008), Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, str. 378-379.
 • 14. PsomasE. L, Kafetzopoulos D. P., Fotopoulos Ch. V. (2013), Developing and validating a measurement instrument of ISO 9001 effectiveness in food manufacturing SMEs, Journal of Manufacturing Technology Management, Vol. 24, Nr 1, str. 55.
 • 15. Zieleniewski J. (1967), Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, str. 242 - 306.
 • 16. Zieleniewski J. (1969), Organizacja i zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, str. 223 - 240.
 • 17. Żołnierczyk E., W. Szumowski (2013), Skuteczność jako zasada dobrego rządzenia, w: K. Kobielska K., Lisowska A. (red.), Dobre rządzenie w gminach małych. Empiryczny wymiar nowego paradygmatu, Wrocław, str. 62.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171315527
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.