Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 318 Polityka zrównoważonego i zasobooszczędnego gospodarowania | 168-177
Tytuł artykułu

Problemy i uwarunkowania gospodarki odpadami komunalnymi w województwie śląskim

Autorzy
Warianty tytułu
Problems and Conditions of Municipal Waste Management in Silesian Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W silnie zurbanizowanym i uprzemysłowionym regionie śląskim skumulowały się problemy środowiskowe. Do priorytetów rozwoju województwa śląskiego od lat należy zwiększenie skuteczności ochrony środowiska w zakresie usuwania odpadów, jednak postęp jest niewystarczający. W opracowaniu skoncentrowano się na ocenie gospodarki odpadami w gminach województwa. Wykorzystano dostępne dane statystyczne, dokumenty strategiczne oraz przeprowadzono badania ankietowe (2012) dotyczące rozwoju rynku dóbr i usług ekologicznych w województwie (w tym stanu gospodarki odpadami). Na podstawie zebranych danych stwierdzono, że najważniejsze wyzwania związane z nowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi to: zmiana sposobów postępowania z odpadami, uzupełnienie braków infrastrukturalnych (zwłaszcza spalarni dla aglomeracji śląskiej), edukacja społeczeństwa i działania organizacyjne w gminach (określenie kryteriów i wysokości opłat pobieranych od mieszkańców oraz wybór wykonawcy usługi odbioru odpadów).(abstrakt oryginalny)
EN
In the Silesia region due to the large urbanized and industrialized areas there are numerous environmental problems. One of the key development priorities of Silesian Voivodeship is the increase of the environmental protection effectiveness especially due to the disposal of waste. Unfortunately, progress in this field is still insufficient. This study focuses on the assessment of waste management in Silesian Voivodeship municipalities. For this purpose, the available statistical data, strategic documents and conducted in 2012 survey on the development of the environmental goods and services in Silesian Voivodeship (including the state of waste management) have been used. Based on the above data, it can be said that the most important challenges facing the voivodeship due to the introduction of the new waste management system, include: changes in waste disposal methods, building of lacking infrastructure (in particular, the construction of incinerators for the Silesian agglomeration area), ecological education and system organization at the municipal level (especially definition of criteria and the amount of fees charged to residents and the choice of contractor waste collection services).(original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
  • Brzóska M., Zamówienia publiczne w orzecznictwie ETS - nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, [w:] Od miasta do metropolii - drogi rozwoju Europy. Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi - rewolucja czy ewolucja?, materiały konferencyjne: 16 listopada 2012 r. Katowice, http://konferencja.silesiametropolia.eu/ [data wejścia: 03.12.2012].
  • Ochrona środowiska 2005, GUS, Warszawa 2005.
  • Ochrona środowiska 2011, GUS, Warszawa 2011.
  • Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice 2012.
  • Rozwój rynku dóbr i usług ekologicznych w regionie śląskim, red. E. Lorek, Wyd. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2003.
  • Ubóstwo w Polsce w 2011 r., GUS, Warszawa 2012.
  • Ubóstwo w województwie śląskim - skala, przyczyny, skutki, Obserwatorium Integracji Społecznej Województwa Śląskiego, Katowice 2012.
  • Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 lipca 2011 r., DzU 2011, nr 152, poz. 897.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171315381
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.