Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 318 Polityka zrównoważonego i zasobooszczędnego gospodarowania | 147-156
Tytuł artykułu

Poprawa wykorzystania instrumentów opłatowych w gospodarce odpadami - propozycje modyfikacji prawnych

Warianty tytułu
Charge Instruments Using Improvement in Waste Management - Law Adjustments Proposals
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polska jest właśnie w trakcie wdrażania nowych rozwiązań systemowych w gospodarce odpadami. Przyjęte regulacje prawne dotyczące aspektów społeczno-ekonomicznych znacząco ograniczają skuteczność i efektywność nowo tworzonych lokalnych systemów. Zapisy te mają swoje uzasadnienie polityczne, ale wydaje się, że można by je było usprawnić i tym samym poprawić możliwości tworzenia zadowalających systemów. Artykuł stanowi analizę najważniejszych problemów społeczno-ekonomicznych w kontekście założeń polityki ochrony środowiska, a szczególnie gospodarki odpadami. Celem artykułu jest wskazanie możliwości zmian interpretacyjnych zapisów prawnych w celu zwiększenia efektywności i skuteczności lokalnych systemów gospodarki odpadami.(abstrakt oryginalny)
EN
Poland is in the process of implementation of new system solutions in waste management. Adopted legislation on socio-economic aspects, significantly limits the effectiveness and efficiency of the newly created local systems. These legal provisions have their own political reasons, but it seems that they could be "improved" and thus improve the ability to create satisfactory systems. The article is an analysis of the major socio-economic problems in the context of environmental policy objectives, in particular waste management. This article aims to identify opportunities for change in the interpretation of legal provisions to increase the efficiency and effectiveness of local waste management systems.(original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
  • Ciechelska A., Kształtowanie cen za zagospodarowanie odpadów w świetle nowej ustawy, wystąpienie 25-26.04, Piechowice 2012.
  • Druk nr 1009: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach oraz ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1000), 2013, http:// orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/F66702A8464F7F6BC1257AE800548B5A/%24File/1009.pdf.
  • Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (tzw. dyrektywa składowiskowa), Dz.Urz. WE L 182 z 16.07.1999.
  • Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2010.
  • Landfill Allowance Trading Scheme, Friends of the Earth, London 2007.
  • Ochrona środowiska 2007-2011, GUS, Warszawa 2012. http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/se_ochrona_ srodowiska_2012.pdf.
  • Polityka ekologiczna kraju na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2008.
  • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - tekst ujednolicony, DzU nr 152 z dnia 25.07.2011, poz. 897.
  • Yusuke S., Kaoru O., Estimating educational effects in waste management services, "International Journal of Environment and Waste Management" 2011, vol. 7, s. 267-278.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171315377
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.