Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | 6 | nr 1 | 64-78
Tytuł artykułu

Wychowanie fizyczne i intelektualne jako elementy życia społecznego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Physical and Intellectual Education as Elements of Social Life in Ancient Greece
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł ukazuje teoretyczne podstawy wychowania fizycznego i intelektualnego młodzieży w starożytnej Grecji oraz przedstawia poglądy antycznych filozofów greckich na kwestie związane z kulturą fizyczną i edukacją umysłową, w kontekście życia społecznego Hellady. Przedstawia ewolucję idei wychowania fizycznego i sportu w starożytnej filozofii greckiej, a także korelację rozwoju fizycznego i umysłowego oraz ich związków z duchowością. Ponadto w artykule ukazano proces rozwoju teorii pozytywnie zweryfikowanych empirycznie oraz kierunki modyfikacji koncepcji, które nie wytrzymały próby weryfikacji praktycznej. W artykule wykazano znaczenie dorobku myśli antycznej Grecji, w zakresie szeroko rozumianej kultury fizycznej oraz wychowania intelektualnego, dla rozwoju tych obszarów życia społecznego w epoce nowożytnej, a także dziedzictwo klasycznej myśli filozoficznej w nauce o wychowaniu intelektualnym oraz kulturze fizycznej doby nowoczesnej i ponowoczesnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the theoretical foundations for the physical and intellectual education of young people in Ancient Greece and demonstrates the views of Ancient Greek philosophers on physical and intellectual education in the context of the social life in Hellenistic Greece. It describes the way the idea of physical and intellectual education in Ancient Greek philosophy evolved, and the correlation of physical and intellectual development and their connections to spirituality. Moreover, this article demonstrates the process of the development of theories positively empirically verified and the directions of concept modification which did not pass the test of practical verification. The article pinpoints the meaning of the workings of Ancient Greek thought in the sphere of broadly-understood physical culture and intellectual education for the development of these areas of social life in the modern era, and provides insight into the heritage of classic philosophical thought in the science of intellectual education and the physical culture of the modern and the postmodern era.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
6
Numer
Strony
64-78
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
Bibliografia
 • 1. Arystoteles (1996), Metafizyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Lublin.
 • 2. Arystoteles (2010), Polityka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 3. Czerwińska J. (1986), Koncepcja arete w ujęciu sofistów i Tukidydesa. "Meander", Issue 6.
 • 4. Dembińska-Siury D. (2005), Filozoficzne duszpasterstwo. O religijnej myśli Sokratesa. "Roczniki Filozoficzne", Lublin, vol. II, pp. 208-218.
 • 5. Giddens A. (2001), Nowoczesność i tożsamość. "Ja" i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 6. Jaeger W. (2001), Paideia. Formowanie człowieka greckiego. Fundacja Aletheia, Warszawa.
 • 7. Jan Paweł II (2001), Sport misją i świadectwem. Rozważania przed modlitwą Anioł Pański oraz Rachunek sumienia dla sportu. Msza św. Na Stadionie Olimpijskim w Rzymie z okazji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, "L'Osservatore Romano", Issue 1.
 • 8. Kowalczyk S. (2002), Elementy filozofii i teologii sportu. Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • 9. Kowalczyk S. (2005), Człowiek a społeczność. Zarys filozofii społecznej. Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • 10. Krasnodębski M. (2008), Formowanie doskonałego człowieka w filozofii wychowania Sokratesa i Platona. "Opieka - Terapia - Wychowanie", Issue 1-2 (73-74), pp. 10-22.
 • 11. Krasnodębski M. (2009), Arystotelesa teoria wychowania. "Cogitatus Collegium Varsaviense", Issue 8, Warszawa.
 • 12. Krasnodębski M. (2009), Człowiek i paideia. Realistyczne podstawy filozofii wychowania. Wydawnictwo Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin, Warszawa.
 • 13. Krasuski J. (1985), Historia wychowania, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 • 14. Laertios D. (1982), Żywoty i poglądy słynnych filozofów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 15. Legutko R. (1998), Etyka absolutna i społeczeństwo otwarte. Wydawnictwo Arcana, Kraków.
 • 16. Marrou H.-I. (1969), Historia wychowania w starożytności. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • 17. Mireaux E. (1962), Życie codzienne w Grecji w epoce homeryckiej. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • 18. Platon (1991), Menon. Wydawnictwo Antyk, Warszawa.
 • 19. Platon (1992), Obrona Sokratesa. Wydawnictwo Antyk, Warszawa.
 • 20. Platon (1997), Prawa. Wydawnictwo Alfa, Warszawa.
 • 21. Platon (2001), Państwo. Wydawnictwo Antyk, Warszawa.
 • 22. Platon (2002), Fileb. Wydawnictwo Andrzej Żurawski, Warszawa.
 • 23. Platon (2005), Gorgiasz. Wydawnictwo Antyk, Warszawa.
 • 24. Plotyn (2000), Enneady. Wydawnictwo AKME, Warszawa.
 • 25. Reale G. (2002), Historia filozofii greckiej. Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • 26. Reichenbach H. (1960), Powstanie filozofii naukowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 27. Tischner J. (1996), Droga Sokratesa i perć Sabały. Uwagi o filozofii wychowania. "Znak", Issue 48 (498), Kraków, pp. 41-45.
 • 28. Turasiewicz R. (1991), Demokracja ateńska a kwestia tolerancji światopoglądowej w V w. p.n.e. "Meander", Issue 7-8, pp. 269-285.
 • 29. Wasilewski M. (2007), Paideutyka Protagorasa i Platona. Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Poznań.
 • 30. Weiss P. (1969), Sport: A Philosophic Inquiry. Southern Illinois University Press, Carbondale.
 • 31. Zubielewicz J. (2002), Filozofia wychowania. Aksjocentryzm i pajdocentryzm. Wydawnictwo Znak, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171315319
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.