Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | t. 15, z. 4, cz. 3 Konkurencyjność regionów turystycznych | 79-90
Tytuł artykułu

Konkurencyjność polskich portów morskich w zakresie obsługi statków wycieczkowych w basenie Morza Bałtyckiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Competitiveness of the Polish Sea Ports in Handling of Cruise Ships in the Baltic Sea
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W literaturze zauważalna jest luka w zakresie opracowań analizujących przygotowanie portów morskich w Polsce do obsługi morskich statków wycieczkowych i ich konkurencyjności na rynku bałtyckim. Stąd też głównym celem badań w niniejszym artykule jest ocena wybranych instrumentów konkurencyjności polskich portów morskich na tle innych portów w regionie Morza Bałtyckiego w zakresie przygotowania ich do obsługi statków wycieczkowych. Ponadto sformułowano następujące problemy badawcze: (1) Jak wygląda stan przygotowania infrastruktury hydrotechnicznej i nadbrzeżnej portów morskich w regionie Morza Bałtyckiego do obsługi morskich statków wycieczkowych?; (2) Jak kształtuje się struktura rodzajowa opłat portowych pobieranych w portach morskich na Bałtyku od armatorów statków wycieczkowych?; (3) Jaka jest polityka cenowa stosowana przez zarządy morskich portów wycieczkowych względem armatorów statków wycieczkowych? Badania zrealizowano w okresie od września 2013 do grudnia 2013 r. W badaniach wykorzystano metodę analizy porównawczej, analizy krytycznej, metody typu "desk research" materiałów źródłowych i raportów z badań. Przeprowadzono również badania literatury polskojęzycznej i obcojęzycznej oraz analizę aktów normatywnych odnoszących się do działalności portów morskich. (fragment tekstu)
EN
The noticeable increase in interest regarding the development of cruise ship tourism in Poland has been observed in last years. It is evidenced by the fact that seaport managements and local authorities participate in various projects initiated by institutions and organizations aimed at promoting and development of cruise ship tourism. The main objective of research in this article is to assess selected competitive instruments of the Polish sea ports against the background of other ports in the Baltic Sea region in the field of preparation for handling of cruise ships. The discussion on defining of phenomenon of competitiveness with particular regard to specificities of the sector of economy related to seaports is presented in the first part of the article. Next a comparative analysis of selected instruments of the competitiveness for Polish sea ports was realized. Moreover a special attention was focused on analysing of preparation of seaport infrastructure to support cruise ships in the Baltic Sea and policy regarding seaport fees applied by seaport authorities. The research was made by using of a method of desk research, a critical and comparative analysis of available statistical reports and publications and also other scientific materials. (original abstract)
Twórcy
 • Akademia Morska w Gdyni
Bibliografia
 • Copenhagen Malmö Port (2013), Prices and terms when calling Copenhagen, Copenhagen.
 • Cruise Baltic Northern Europe (2013), Port Service Standard Rating, Copenhagen.
 • Cruise Liners Prices and terms 2013, Port of Stockholm, Stockholm 2013.
 • European Commission (2008), Guidelines for an Integrated Approach to Maritime Policy: Towards best practice in integrated maritime governance and stakeholder consultation, COM (2008) 395 final, CEC, Brussels.
 • European Cruise Council (2012), Contribution of Cruise Tourism to the Economies of Europe 2012 Edition, Ashcroft & Associates Ltd., London.
 • Kachniewska M., Nawrocka E., Niezgoda A. i in. (2012), Rynek turystyczny, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Kizielewicz J. (2013), Cruise ship tourism - a case study Poland, Zeszyty Naukowe, Akademia Morska w Szczecinie 35(107), Szczecin.
 • Kizielewicz J. (2013a), Theme cruises, as a trend in marine tourism, Zeszyty Naukowe, Akademia Morska w Szczecinie 33(105), Szczecin.
 • Klasik A. (1999a), Analiza konkurencyjności i strategii konkurencyjne miast, [w:] R. Broszkiewicz, (red.), Konkurencyjność miast i regionów Polski południowo-zachodniej, wyd. Akademii Ekonomicznej Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Klasik A. (2002b). Międzynarodowa konkurencyjność, jako kryterium restrukturyzacji polskich regionów, [w:] A. Klasik (red.), Konkurencyjnosć miast I regionów a przedsiębiorczość i przemiany strukturalne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kowalewska J. (2011), Szczecin coraz bliżej nabrzeża przy Wałach Chrobrego, Gazeta Szczecin, 7 kwietnia.
 • Larsen B. (2013), Baltic passenger numbers and est. 2013, Market Review 2013, CRUISE BALTIC One Sea - Oceans of adventures, Copenhagen.
 • Meyer-Stamer J. (2008), Systemic Competitiveness and Local Economic Development, [w:] W.S. Bodhanya (red.), Large Scale Systemic Change: Theories, Modelling and Practices, Duisburg.
 • Nawrot Ł., Zmyślony P. (2009), Międzynarodowa konkurencyjność regionu turystycznego, Od programowania rozwoju do zarządzania strategicznego, PROKSENIA, Kraków.
 • Port of Helsinki (2013), Price List 2013, Helsinki.
 • Port of Rostock (2013), Regulations and Harbour Charges 2013 for the use of the harbour accessible to public transport of the Hafen-Entwicklungsgesellschaft Rostock mbH and of the passenger quay at Warnemünde / Neuer Strom valid from 01.01.2013, Rostock.
 • Port of Tallinn (2013), Port Charges and Fees Valid from 01.01.2013, Tallinn.
 • Port of Visby (2012), Port tariffs 2012, Region Gotland, Visby.
 • Porter M.E., Schwab K. (2008), The Global Competitiveness Report 2008-2009, Global Competitiveness Network, Geneva.
 • Skrzeszewska K. (2011), Współpraca przedsiębiorstw, jako próba przezwyciężenia niekorzystnych zmian w ich otoczeniu, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 170, (red.), E. Urbanowska-Sojkin, Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach, Rezultaty ekonomiczne, organizacyjne I społeczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 • The Government of Western Australia (2012), Western Australia Cruise Shipping Strategic Plan 2012-2020, Western Australia.
 • Ustawa z dnia 20.12.1996 o portach i przystaniach morskich (tekst jednolity, Dz. U. nr 110 z dnia 18 lipca 2002 r., poz. 967 z późniejszymi zmianami).
 • Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. (2007c), Zmiany do Taryfy zatwierdzone Uchwałą Zarządu spółki nr 036/III/2007, Gdynia.
 • Zarząd Morskiego Portu Szczecin-Świnoujście S.A. (2010), Taryfa opłat portowych Zarządu Morskiego Portu Szczecin-Świnoujście S.A. 2010, Szczecin.
 • European Commission EUROSTAT (2013), Coastal region statistics, [online] http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Coastal_region_statistics: dostęp 20 grudnia 2013.
 • Hillman H. (2013), Cruise Guide Hillman Wonders of the World, [online] http://www.hillmanwonders.com/cruise/cruise_facts.htm: dostęp 20 grudnia 2013.
 • Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA (2011), Taryfa opłat portowych Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA ustanowionej uchwałą Zarządu ZMPG SA nr 143/2011 z dnia 19 października.
 • Gdańsk. [online] http://www.portgdansk.pl/zegluga/taryfy-portowe?nofl=1 dostęp 20 grudnia 2013.
 • Royal Caribbean Cruises Ltd., (2013) [online] http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Caribbean_Cruises_Ltd. dostęp 20 grudnia 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171315303
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.