Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | 6 | nr 1 | 43-63
Tytuł artykułu

Sytuacja osób z dysfunkcją narządu wzroku na rynku pracy w Okręgu Podlaskim Polskiego Związku Niewidomych

Warianty tytułu
The Situation of People with Visual Dysfunction on the Labour Market in the Podlaski District of the Polish Association of the Blind
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Aktywność zawodowa jest istotnym aspektem życia człowieka. Praca zapewnia niezależność materialną i osobistą, daje poczucie satysfakcji oraz samorealizacji. Szczególnego znaczenia nabiera ona w przypadku osób niepełnosprawnych, których możliwości zatrudnienia ograniczają dysfunkcje. Niniejsze opracowanie zawiera analizę sytuacji osób niewidomych i słabowidzących na rynku pracy w województwie podlaskim. Artykuł zawiera informacje dotyczące liczby pracujących członków Polskiego Związku Niewidomych Okręg Podlaski, wykonywanych zawodów oraz resortów, w jakich pracują osoby z dysfunkcją narządu wzroku. Ważna z tytułu podejmowanej problematyki wydaje się również edukacja, szkolenia i możliwości przekwalifikowywania tychże osób. (abstrakt oryginalny)
EN
Vocational activity is a substantial part of a person's life. Having a job brings material and personal independence, and provides the sense of satisfaction and self-realisation. It has a special meaning for disabled people, whose employment options are reduced by dysfunctions. This study analyses the situation of blind and visually-impaired people on the labour market in the Podlaskie Voivodeship. This article contains information on the number of working members of the Polish Association of the Blind, Podlaski District, professions practised, and departments which employ people with visual dysfunction. Education, training and opportunities to retrain those people, in relation to the subject matter addressed in this study, are also important issues.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
6
Numer
Strony
43-63
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • 1. Gajda M. (2006), Jest tyle nowych dróg..., "Integracja" Dodatek "Praca", Issue 1, pp. 6 - 7.
 • 2. Giermanowska E. (2007), Preferencje zawodowe młodzieży niepełnosprawnej a zatrudnienie. In: J. Śliwak (ed.), Psychospołeczne problemy zatrudnienia osób niepełnosprawnych, Wydawnictwo Norbertinum, Lublin.
 • 3. Hulek A. (1969), Teoria i praktyka rehabilitacji inwalidów. Wydawnictwo PZWL, Warszawa.
 • 4. Kasprzak E. (1999), Poczucie jakości życia bezrobotnych osób niepełnosprawnych, In: B. Aouil (ed.), Człowiek niepełnosprawny: zagrożenia i szanse rozwoju, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz.
 • 5. Kirenko J., Sarzyńska E. (2010), Bezrobocie, niepełnosprawność, potrzeby. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • 6. Larkowa H. (1987), Człowiek niepełnosprawny - problemy psychologiczne. Wydawnictwo PZWL, Warszawa.
 • 7. Majewski T. (2006), Praca zawodowa - ważny wyznacznik jakości życia osób niepełnosprawnych (polityka Unii Europejskiej wobec zatrudnienia osób niepełnosprawnych). In: Z. Palak (ed.), Jakość życia osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006.
 • 8. Majewski T. (1995), Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych. Wydawnictwo CB - R - RON, Warszawa.
 • 9. Majewski T., Szczepankowska B. (1998), Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych. In: A. Ostrowska, B. Szczepankowska (ed.), Problemy niepełnosprawności w poradnictwie zawodowym. "Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego", Issue 10, Warszawa.
 • 10. Migas A. (2006), Współczesne problemy rehabilitacji i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. In: H. Ochonczenko, M. A. Paszkowicz (ed.), Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych, T. II, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków.
 • 11. Piasecki M. (2008), Status prawny osoby niepełnosprawnej jako pracownika w aktach prawnych Unii Europejskiej. In: M. Piasecki, J. Śliwak (ed.), Wybrane zagadnienia z aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Wydawnictwo Norbertinum, Lublin 2008.
 • 12. Sękowska Z. (1998), Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. Wydawnictwo WSPS, Warszawa.
 • 13. Sękowska Z., Sękowski T. (1991), Rehabilitacja zawodowa inwalidów wzroku w Polsce, Lublin.
 • 14. Sękowski T. (2001), Psychologiczne aspekty rehabilitacji zawodowej osób niewidomych zatrudnionych w warunkach pełnej i częściowej integracji. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej, Lublin.
 • 15. Skalski Z. (1975), Niewidomy przed wyborem pracy. PWN, Warszawa.
 • 16. Sołtysiak T., Imbierowski Z. (1999), Młodzież słabo widząca o przyszłych rolach społecznych (doniesienie z badań). In: J. Pilecki, M. Kozłowski (ed.), Rehabilitacja oraz edukacja dzieci i młodzieży z dysfunkcjami narządu wzroku. Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków.
 • 17. Witkowski T. (1993), Rozumieć problemy osób niepełnosprawnych. Wydawnictwo MDBO, Warszawa.
 • 18. Wojtasiak E. (2006), Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych - wyzwania współczesności. In: H. Ochonczenko, M. A., Paszkowicz (ed.), Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno - gospodarczych. T. II, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171315285
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.