Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 36 Marketing Przyszłości. Trendy.Strategie. Instrumenty. Zachowania konsumentów i komunikacja marketingowa w zmieniającym się otoczeniu | 159-170
Tytuł artykułu

Student kierunku turystyka i rekreacja jako konsument usługi edukacyjnej w uczelni wychowania fizycznego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Tourism and Recreations Student as a Consumer of Educational Service at Academy of Physical Education
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym artykule podjęto próbę określenia czynników, które decydują o jakości usługi edukacyjnej oferowanej studentom kierunku turystyka i rekreacja przez uczelnię wychowania fizycznego. Tematyka ta wydaje się być ważna przede wszystkim ze względu na specyfikę uczelni. Aby rozstrzygnąć tak postawiony problem zebrano opinie studentów (konsumentów) na temat znaczenia, jakie mają dla nich poszczególne elementy usługi, koncentrując się nie tylko na zagadnieniach związanych z samym kształceniem (zdobywana wiedza i umiejętności), ale również na innych czynnikach, takich jak baza materialna szkoły, praca nauczycieli i administracji czy atmosfera panująca w uczelni. Badanie empiryczne przeprowadzono metodą sondaŜu diagnostycznego,wykorzystując kwestionariusz ankietowy.(abstrakt autora)
EN
The paper attempts to identify the factors that determine the quality of educational services offered to tourism and recreation students by the academy of physical education. This subject seems to be important primarily due to the nature of the university. To resolve this problem the opinions of consumers (students) were gathered about the importance of particular service elements for them, focusing not only on issues related to the education (acquired knowledge and skills), but also on other factors, such as the material base of schools, teachers and administration work or atmosphere on the university. Empirical studies of diagnostic survey were carried out by using a survey questionnaire.(author's abstract)
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Chmielecka E., Założenia wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia
 • [w:] Model zarządzania publiczną instytucja akademicką, red. J. Woźnicki, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1999.
 • Długosz Z., Biały S., Studia w zakresie turystyki na tle szkolnictwa wyższego w kraju, Przedsiębiorczość w warunkach kryzysu gospodarczego, "Przedsiębiorczość - Edukacja" 2013, nr 9.
 • Losy absolwentów szkół i uczelni kształcących kadry dla turystyki. Raport z badania, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa 2010.
 • Maciąg J., Ocena systemu zapewnienia jakości kształcenia w szkole wyższej, Wyd. AWF, Katowice 2011
 • Masternak-Kubiak M., Autonomia szkół wyższych na gruncie Konstytucji RP
 • [ w:] Nowe prawo o szkolnictwie wyższym a podmiotowość studenta, red. A. Szadok-Bratuń, Kolonia Limited, Wrocław 2007.
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Zestawienie prowadzonych studiów na kierunkach, https://polon.nauka.gov.pl/opi/aa/kierunki/studia?execution=e10s1
 • Pawlak Ż, Zarządzanie szkołą w gospodarce opartej na wiedzy
 • [ w:] Przedsiębiorczość i Zarządzanie, red. Ł. Sułkowski, t. IX, z. 4, Społeczna Wyższ Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź 2008.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki, DzU z 2007, nr 164, poz. 1166.
 • Stoma M., Modele i metody pomiaru jakości usług, Q & R Polska Sp. z o.o, Lublin 2012.
 • Szkolnictwo wyższe w Polsce, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2013.
 • Światowy G., Marketingowa orientacja na klienta w zarządzaniu szkołą wyższą
 • [w:] Marketing szkół wyższych, red. G. Nowaczyk, M. Kolasiński, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2004.
 • Ustawa z 27 lipca 2005 roku o szkolnictwie wyższym, DzU z 2012, poz. 572.
 • Żłobicki W., Podmiotowość człowieka jako podstawa edukacji akademickiej
 • [w:] Problemy edukacji w szkole wyższej, red. A. Szerląg, Oficyna Wyd. Impuls, Kraków 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171315205
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.