Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 1 | 238-251
Tytuł artykułu

Motywowanie pracowników produkcyjnych na przykładzie przedsiębiorstwa branży bieliźniarskiej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Motivating production employees on the example of an undergarment company
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule poruszono problematykę motywowania wśród pracowników produkcyjnych. Autorskie badania przeprowadzono na grupie pracowników produkcyjnych w firmie bieliźniarskiej mającej swoją siedzibę na terenie województwa podlaskiego. Przedmiotem badania były motywatory stosowane w odniesieniu do pracowników fizycznych; szczególną rolę zwrócono na motywacyjne znaczenie wynagrodzenia. Na potrzeby artykułu sformułowano następujące pytania badawcze: Jakie czynniki motywują pracowników uzyskujących zarobki poniżej przeciętnych? Czy czynniki pozapłacowe i niematerialne są w stanie zrekompensować zbyt niską płacę? (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the issue of motivating production workers. The author's study was conducted on a group of production employees in an undergarment company based in the province of Podlaskie. Motivators applied to blue-collar workers constituted the subject of the study and special attention was paid to the importance of salary as an incentive. For the purposes of this article the following research questions were formulated: What factors motivate employees with wages below the average?; Are non-wage and non-material factors able to compensate for a too low salary? (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
238-251
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Białostocka
Bibliografia
 • Armstrong M. (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza, Kraków
 • Babbie E. (2005), Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Beck-Krala E. (2011), Efektywne programy świadczeń pracowniczych, w: Urbaniak B. (red.), Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • Borkowska S. (1986), System motywowania w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Borkowska S. (2009), Human Resource Management and Innovation in the Business Organization, Human Resource Management 2
 • Borkowska S. (2010), ZZL dźwignią innowacyjności przedsiębiorstw, w: Borkowska S. (red.), Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa
 • Brief, A., Weiss H.M. (2002), Organizational behavior: Affect in the workplace, Annual Review of Psychology 53, pp. 279-307
 • Cieszewska N., Wilczek A. (2010), Motywowanie pracowników a efektywność ich pracy, w: Lendzion J.P., Szczepanik M. (red.), Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Media Press, Łódź
 • Cummings T., Blumberg M. (1987), Advanced manufacturing technology and work design, w: Wall T.D., Clegg C.W., Kemp N.J. (eds.), The Human Side of Advanced Manufacturing Technology, West Sussex, John Wiley and Sons Inc
 • Dyduch W. (2011), Ilościowe badania i operacjonalizacja zjawisk w naukach o zarządzaniu w: Czakon W. (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer business, Warszawa
 • Galia F. (2008), Intrinsic-extrinsic motivations and knowledge sharing in French firms, The ICFAI Journal of Knowledge Management 6 (1), pp. 56-80
 • Gliszczyńska X. (1981), Motywacja do pracy, Książka i Wiedza, Warszawa
 • Griffin R.W. (1996), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Grzebieniak A. (2013), Innowacyjność pracownika jako kluczowy czynnik systemu motywacyjnego w zakładach ubezpieczeń, Przegląd Organizacji 8
 • Harter J.K., Schmidt F.L., Hayes T.L. (2002), Business-unit-level relationship between employee satisfaction, employee engagement, and business outcome: A meta-analysis, Journal of Applied Psychology 87, pp. 268-279
 • Jasiński Z. (red.), (2005), Podstawy zarządzania operacyjnego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków
 • Jastrzębska B., Skrzyńska K. (2010), Specjalista goni menedżera, Personel i Zarządzanie 12
 • Kanfer R., Chen G., Pritchard R.D. (2008), Work motivation. Past, present, and future, Routledge, New York
 • Kawka T. (2011), Uwarunkowania efektywności systemów wynagrodzeń nowej gospodarki, w: Urbaniak B. (red.), Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • Kopertyńska M.W. (2009), Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka, Placet, Warszawa
 • Kotzian J. (2010), Motywacja bez tajemnic, Personel i Zarządzanie 7
 • Kozioł L. (2002), Motywacja w pracy. Determinanty ekonomiczno-organizacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków
 • Latham G.P. (2007), Work motivation: History, theory, research, and practice, CA: Sage, Thousand Oaks
 • Latham G.P., Pinder C.C. (2005), Work motivation theory and research at the dawn of the twenty-first century, Annual Review of Psychology 56, pp. 485-516
 • Lenik P. (2012), Motywatory pozapłacowe czyli droga do nowej jakości pracowników: przedsiębiorstwa i administracja publiczna, Difin, Warszawa
 • Maslow A. (1986), W stronę psychologii istnienia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Masłyk-Musiał E. (2011), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa
 • Mendel T. (red.), (2002), Motywacja do pracy w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania, Leszno
 • Oleksyn T. (2006), Wynagradzanie efektywne - przegląd problemów, w: Borkowska S. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość, IPiPS, Warszawa
 • Penc J. (1998), Motywowanie w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków
 • Pocztowski A. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie, procesy, metody, PWE, Warszawa
 • Pszczołowski T. (1978), Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław
 • Reykowski J. (1975), Teoria motywacji a zarządzanie, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Richer, S.F., Blanchard, C., Vallerand, R.J. (2002), A motivational model of work Turnovem, Journal of Applied Social Psychology 23, pp. 2089-2113
 • Robbins S.P., DeCenzo D.A. (2002), Podstawy zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Ryan R.M., Deci E.L. (2000), Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being, American Psychologist 55, pp. 68-78
 • Sekuła Z. (2008), Motywowanie do pracy: teorie i instrumenty, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Stabryła A. (2000), Podstawy zarządzania firmą, Antykwa, Kraków-Kluczbork
 • Stevenson N. (2002), Motywowanie pracowników, Liber, Warszawa
 • Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert Jr. D.R. (1998), Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Story P.A., Stasson M.F., Mahoney J.M., Hart J.W. (2008), A two-factor model of achievement motivation, Social Behavior and Personality 36, pp. 707-708
 • Sztumski J. (2010), Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wydawnictwo Śląsk, Katowice
 • Walkowiak R. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kompetencje, nowe trendy, efektywność, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń
 • Wasiluk A. (red.), (2009), Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami, Difin, Warszawa
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171315201
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.