Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 1 | 142-156
Tytuł artykułu

Społecznie odpowiedzialne inwestowanie narzędziem koncepcji społecznie odpowiedzialnego biznesu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Socially responsible investing as a tool of the socially responsible business concept
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie teoretycznej analizy koncepcji społecznie odpowiedzialnego inwestowania. Na bazie literatury przedmiotu omówiono istotę, genezę tej koncepcji, jak również w syntetyczny sposób zaprezentowano polski rynek SRI. Podjęto również próbę określenia efektywności inwestycji społecznie odpowiedzialnych na przykładzie polskiego Index-u Respect. Polska znajduje się w początkowej fazie rozwoju inwestycji społecznie odpowiedzialnych. Powodem niskiego popytu na tego typu inwestycje może być niedostateczna wiedza inwestorów. Potrzebna jest zatem szeroko zakrojona kampania informacyjna na temat SRI wśród inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Z przeprowadzonej analizy literatury nie można wyciągnąć jednoznacznych wniosków na temat efektywności inwestycji społecznie odpowiedzialnych. Powodem rozbieżności wyników może być na przykład różny horyzont czasowy inwestycji, atmosfera panująca na rynku w danym okresie, czy różnorodność badanych sektorów. W artykule została przeprowadzona analiza porównawcza Respect Index-u oraz indeksu WIG 20. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzić można, że w ciągu ostatnich pięciu lat stopy zwrotu indeksu, w skład którego wchodzą spółki społecznie odpowiedzialne, są wyższe niż indeksu WIG 20. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is a theoretical analysis of the concept of socially responsible investing. The essence and the genesis of this concept has been presented. The Polish SRI market has also been described in a synthetic way. The paper attempts to determine the effectiveness of socially responsible investment on the example of the Polish Respect Index. On the basis of the literature review it can be said that Poland is in the initial phase of development of socially responsible investment. The reason for the low demand for this type of investment may be the insufficient awareness of SRI among investors. What is needed then is a broad-based information campaign on SRI among individual and institutional investors. The author of the article states that clear conclusions about the effectiveness of socially responsible investment cannot be drawn. The reason for the divergence of the results may be, for example, different investment time horizon, the atmosphere prevailing in the market during the analysed period, or a variety of sectors taken into consideration. A comparative analysis of the Respect Index and WIG 20 has been conducted. That analysis has shown that in the last five years the rate of return from the stock included in the Respect Index was higher than the rate of return from the stock of the WIG 20 companies. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
142-156
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Białostocka
Bibliografia
 • Czerwińska T. (2009), Społeczna odpowiedzialność polityki inwestycyjnej funduszy emerytalnych, Wiadomości Ubezpieczeniowe 3
 • Czerwonka M. (2011), Inwestycje odpowiedzialne społecznie (SRI) - inwestowanie alternatywne, Finanse 1 (4)
 • Czerwonka M. (2013), Inwestowanie społecznie odpowiedzialne, Difin, Warszawa
 • Czym jest Socially Responsible Investing (SRI), czyli inwestowanie społecznie odpowiedzialne, http://www.forbes.pl [14.12.2013]
 • Decyzje inwestycyjne a odpowiedzialny biznes. Raport z badania (2012), Deloitte, GPW w Warszawie, Warszawa
 • European Social Investment Forum, http://www.eurosif.org/sri-resources/sri-faq [15.12. 2013]
 • European SRI Study 2010 (2010), Eurosif
 • European SRI Study 2012 (2012), Eurosif
 • Forum Odpowiedzialnego Biznesu, http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl [20.12.2013]
 • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, http://www.gpw.pl [07.01.2014]
 • Indeksy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (2013), Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
 • Kleine J., Kratbauer M., Weller T. (2013), Socially responsible investing from an academic perspective: value proposition and reality. Research Center for Financial Service Steinbeis University Berlin, Union Investment Institutional GmbH, Munich
 • Lulewicz-Sas A. (2012), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w świetle badań, Handel Wewnętrzny 1
 • Lulewicz-Sas A. (2013), Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w ekonomii instytucjonalnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego 907, Kraków
 • Marcinkiewicz J., Kilon J. (2013), Rozważania na temat konkurencyjności inwestycji w podstawowe walory notowane na GPW w Warszawie, w: Grynia A. (red.), Wpływ globalizacji i integracji na konkurencyjność nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, Wyd. Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie, Wilno
 • Martin J. (1986), Happy Returns for Do-gooders, Financial World 18
 • Munoz-Torres M.J., Fernandez-Izquierdo M.A., Balaguer-Franch M.R. (2004), The Social Responsibility Performance of Ethical and Solidarity Funds: An Approach to the Case of Spain, Business Ethics 13
 • Perry M. (1993), Western civilisation - a brief history, 2nd Edition, Houghton Mifflin, Boston
 • Radu I., Funaru M. (2011), Socially responsible investments in mutual funds, Bulletin of the Transilvania University of Brasov, Series V: Economic Sciences 4 (1)
 • Raport z badania Perspektywy rozwoju rynku inwestycji odpowiedzialnych społecznie (SRI) w Polsce, http://www.odpowiedzialne-inwestowanie.pl [04.01.2014]
 • Renneboog L., Horst J.T., Zhang C. (2008), Socially Responsible Investments: Institutional Aspects, Performance, and Investor Behavior, Journal of Banking and Finance 32
 • Rogowski W., Ulianiuk A. (2012), Społecznie odpowiedzialne inwestowanie (SRI) - próba charakterystyki. Część III: Efektywność inwestycji społecznie odpowiedzialnych, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Zeszyt Naukowy 114, SGH, Warszawa
 • Sandberg J., Juravle C., Hedesstrom T.M., Hamilton I. (2009), The Heterogeneity of Socially Responsible Investment, Journal of Business Ethics 87
 • Sparkes R. (2002), Socially responsible investment: a global revolution, Wiley Publication
 • Wolska M., Czerwonka M. (2013), Społecznie odpowiedzialne inwestowani - analiza rentowności funduszy SRI w Polsce, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 126, SGH, Warszawa
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171315173
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.