Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 1 | 9-37
Tytuł artykułu

Wielowymiarowa analiza poziomu zrównoważonego rozwoju województw Polski w 2010 roku

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Multidimensional analysis of the level of sustainable development of the Polish voivodships in 2010
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania była wielowymiarowa analiza i ocena realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju województw Polski w 2010 roku. Ocena poziomu zrównoważonego rozwoju regionów w kontekście ładu społecznego, gospodarczego oraz środowiskowego objęła analizę wskaźnikową obszarów tematycznych oraz konstrukcję rankingów województw z wykorzystaniem syntetycznej miary rozwoju w ramach każdego z ładów. Wyniki wskazują dość duże zróżnicowanie regionów ze względu na poziom gospodarczy, społeczny i środowiskowy, jak również na charakter relacji między nimi. Najwyższy poziom rozwoju zrównoważonego z uwzględnieniem wszystkich ładów, reprezentują województwa: dolnośląskie, mazowieckie, pomorskie, najniższy zaś województwa: opolskie i świętokrzyskie. W opracowaniu wykorzystano dane Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego z 2010 roku. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this paper is to analyse and evaluate the level of sustainable development (SD) in the Polish voivodships in 2010. The level of SD of the voivodships in Poland was measured in the economic, social and environmental dimensions. Thematic areas were analysed using the indicator-based analysis and synthetic measures. The results revealed large differences between regions in all three dimensions: economic, social and environmental, as well as in the relationships between these dimensions. The highest level of SD, taking into account the three dimensions, is observed in dolnośląskie, mazowieckie and pomorskie voivodships. Opolskie and świętokrzyskie voivodships are characterised by the lowest level of SD. The study used the statistics of the Central Statistical Office for the year 2010. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
9-37
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • Bagieńska J., Ciula J. (2011), Zintegrowana gospodarka odpadami komunalnymi w Polsce jako element zrównoważonego rozwoju, http://ago.helion.pl/full/pdf/vol13-1-4.pdf [01.12.2013]
 • Bal-Domańska B., Wilk J. (2011), Gospodarcze aspekty zrównoważonego rozwoju województw - wielowymiarowa analiza porównawcza, Przegląd Statystyczny LVIII 3-4
 • Bank Danych Lokalnych, http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks [24.06.2013]
 • Bartniczak B. (2012), Moduł wskaźników zrównoważonego rozwoju w Banku Danych Lokalnych, Wiadomości Statystyczne 9
 • Bartniczak B. Bal-Domańska B., Wilk J. (2012), Analiza porównawcza województw w zakresie wdrażania wzorców zrównoważonego transportu, Ekonometria = Econometrics (37), s. 93-102
 • Borowska A. (2009), Społeczeństwo konsumpcyjne - charakterystyka, Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej 14
 • Czarnecki A. (2011), Czynniki determinujące zrównoważony rozwój obszarów wiejskich regionu zielonych płuc Polski, w: Stanny M., Czarnecki A. (red.), Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Zielonych Płuc Polski. Próba analizy empirycznej, Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 • Heffner K., Malik K. (2011), Paradygmat sustainable development we współczesnej polityce regionalnej, w: D. Kiełczewski (red.), Implementacyjne aspekty wdrażania zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok, s. 113-131
 • Hellwig Z., Siedlecka U., Siedlecki J. (1997), Taksonomiczne modele zmian struktury gospodarczej Polski, Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa
 • Kiełczewski D. (2009), Rozwój zrównoważony w skali regionalnej. Środowisko przyrodnicze - czynnik czy bariera rozwoju?, w: Skorup M. (red.), Zrównoważony rozwój - aspekty rozwoju społeczności lokalnych, Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, Białystok
 • Krajowy Program Zwiększania Lesistości (2003), http://www.mos.gov.pl/g2/big/2009_04/b3ad6cecfb46cc59e76530ba9b9d1575.pdf [10.12.2013]
 • Kruk H. (2010), Przyrodnicza konkurencyjność regionów, TNOiK, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń
 • Kudełko J. (2004), Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie 651
 • Ministerstwo Środowiska, http://www.igcp.org.pl/system/files/Ramowa Konwencja Narod w Zjednoczonych oraz Protokol z Kioto.pdf [03.01.2014]
 • Młodak A. (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa
 • Nowak E. (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Perło D., Roszkowska E. (2011), Zastosowanie wybranych metod klasyfikacji do analizy zrównoważonego rozwoju, Wzrost Gospodarczy. Teoria. Rzeczywistość, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 176
 • Piontek B. (2002), Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Piotrowska E., Roszkowska E. (2011a), Analiza zróżnicowania województw Polski w aspekcie kształtowania się gospodarki opartej na wiedzy, w: Sochaczewski P. (red.), W kierunku zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok
 • Piotrowska E., Roszkowska E., (2011b), Analiza zróżnicowania województw Polski pod względem poziomu innowacyjności, OPTIMUM - Studia Ekonomiczne 2 (50)
 • Polityka Ekologiczna Państwa, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20090340501 [13.12.2013]
 • Pultowicz A. (2009), Przesłanki rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii w Polsce w świetle idei zrównoważonego rozwoju, PAN, Komitet Człowiek i Środowisko 4 (1)
 • Rakoczy B. (2009), Zasada zrównoważonego rozwoju w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w: Poskrobko B. (red.), Wpływ idei zrównoważonego rozwoju na politykę państwa i regionów, t. 1. Problemy ogólnopaństwowe i sektorowe, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok
 • Raport monitorujący z 2011 r. w sprawie strategii zrównoważonego rozwoju UE, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/224-PL/PL/224-PL-PL.PDF [02.12.2013]
 • Strategia zmian wzorców produkcji i konsumpcji na sprzyjające realizacji zasad trwałego, zrównoważonego rozwoju, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 poz. 1232)
 • Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski (2011), Główny Urząd Statystyczny, Katowice
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171315113
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.