Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 318 Polityka zrównoważonego i zasobooszczędnego gospodarowania | 126-136
Tytuł artykułu

Instrumenty ekonomiczne w gospodarce odpadami komunalnymi na przykładzie uprawnień zbywalnych do składowania odpadów biodegradowalnych w Anglii

Warianty tytułu
Economic Instruments for Municipal Waste Management - Case Study of the Landfill Allowance Trading Scheme in England
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Efektywność działania lokalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi zależy przede wszystkim od relacji ekonomiczno-cenowych. Te specyficzne systemy nie mogą być w pełni rynkowe i muszą podlegać, w pewnym zakresie, regulacjom administracyjnym. Ponadto zobowiązania krajów członkowskich Unii Europejskiej i przyjęte regulacje nakładają wyśrubowane cele redukcji ilości odpadów trafiających na składowiska oraz określone sposoby postępowania z poszczególnymi frakcjami odpadów. Jednym z największych problemów są odpady biodegradowalne i dlatego wymagają specjalnej troski w celu przyjęcia rozwiązań gwarantujących wywiązanie się ze zobowiązań. Niezbędne elementy systemu stanowią instrumenty ekonomiczne: quasi-podatkowe i rynkowe. Oba te instrumenty od 10 lat funkcjonują w Anglii. Celem artykułu jest prezentacja podstaw angielskiego systemu uprawnień zbywalnych do składowania odpadów biodegradowalnych oraz doświadczeń płynących z zastosowania tego systemu w kontekście problemów krajowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The effectiveness of the local municipal waste management systems depends on many factors, mainly on the relationship of economy and price. Due to its specificity, this system must subject to some administrative regulations, and cannot be fully market regulated. Moreover, the obligations of the member states of the European Union and adopted regulations, impose strict targets to reduce the amount of waste going to landfills, and specific ways of dealing with the different waste fractions. One of the biggest problems is treatment of biodegradable waste. Therefore special care of policy makers to adopt proper solutions to ensure fulfillment of commitments is required. One of the essential elements of the system are economic instruments: commonly used - quasi-tax instruments and not so popular - market- based instruments. Both have been used in England for 10 years. The purpose of this article is to present the basics of English system of tradable allowances for storage of biodegradable waste and the experiences gained from implementing this system in England in the context of Polish situation.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bulkeley H., Watson M., Hudson R., Modes of governing municipal waste, "Environment and Planning A" 2007, vol. 39, s. 2733-1753.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE z 22 listopada 2008 seria L 312/3).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, Dz.Urz. UE L 09.140.16.
 • Dyrektywa Rady1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz.Urz. L 182 z 16.7.1999).
 • DEFRA's Municipal Waste Management Statistics: 2004-2005 (England only) http://www.apse.org.uk/ briefings/06/06-22.pdf.
 • Friends of the Earth, Briefing on Landfill Allowance Trading Scheme, Defra, 2007, http://www.foe. co.uk/resource/briefings/lats.pdf.
 • Gandy M.,Recycling and the politics of urban waste, Earthscan, London1994,
 • http://www.defra.gov.uk/environment/statistics/waste/download/xls/wrtb03.xls.
 • Impact assessment on the ending of LATS, Defra 2012, http://archive.defra.gov.uk/environment/waste/ documents/lats-ia.pdf.
 • LATS forecast of biodegradable municipal waste (BMW) to landfill, Environmental Agency (2013) http://www.environment-agency.gov.uk/business/topics/waste/32130.aspx
 • http://www.defra.gov.uk/environment/waste/local-authorities/landfill-scheme.
 • Report on the Landfill Allowances and Trading Scheme 2010/2011, Environment Agency, Bristol 2011.
 • Szpadt R., Zielona księga w sprawie gospodarowania bioodpadami w UE, wystąpienie, Pogorzelica 2009.
 • The environment in your pocket 2009, Defra, London 2009, https://www.education.gov.uk/publications/ eOrderingDownload/eiyp2009.pdf.
 • The White Paper, "This Common Inheritance", Britain's Environmental Strategy, The Stationery Office, 1990.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DzU2013 nr 0 poz. 21).
 • Wind Resource Analysis Program (WRAP), 2002.https://www.cards.commerce.state.mn.us/CARDS/ security/search.do?method=showPoup&documentId=%7B514B00F0-760D-4248-A5AB- -5E188DC814B6%7D&documentTitle=35440&documentType=6.
 • http://www.foe.co.uk/resource/briefings/food_waste.pdf
 • http://www.norwich.gov.uk/news/Pages/CityRubbishesWasteTargets.aspx.
 • Zielona Księga w sprawie gospodarowania bioodpadami w Unii Europejskiej" KOM(2008)811.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171315093
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.