Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1991 | nr 195 Problemy organizacji i zarządzania w reformowanej gospodarce | 18-31
Tytuł artykułu

Przeobrażenia form organizacyjnych w sferze usług niematerialnych w latach osiemdziesiątych

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ocenie społecznej przemiany zachodzące w gospodarce narodowej dokonują się w okresie szczególnie niekorzystnym. Rzutują one na aktualny poziom warunków żyda ludności. Pogłębiająca się nierównowaga gospodarcza uzasadnia z jednej strony potrzebę radykalizacji dalszych przeobrażeń, z drugiej natomiast wywołuje obawę co do ich dalszych następstw społecznych. One bowiem warunkują poziom zaspokojenia potrzeb społecznych poprzez konsumpcję dóbr i usług. Nie sprzyja im jednak nadal niekorzystna struktura gospodarcza. Wskazuje ona na niedorozwój istotnej części gospodarki narodowej, tj. sfery usług niematerialnych. Podkreślić należy, że z uwagi na rolę, jaką pełnią, ich niedorozwój - utrzymujący się w dłuższym okresie czasu - wpływa ujemnie na proces reprodukcji społecznej. Jakkolwiek jest to oczywiste, to w praktyce gospodarczej nie zawsze powyższa zależność znajduje swoje korzystne odzwierciedlenie. A przecież "płynny, elastyczny i wewnętrznie harmonijny proces wytwarzania dóbr i usług, cały proces społecznej reprodukcji" wymaga nie tylko dostatecznie rozwiniętej infrastruktury techniczno-ekonomicznej, lecz także społecznej. Świadczone przez nią usługi "mają doniosłe znaczenie dla rozwoju ekonomicznego", bowiem zarówno ułatwiają one, jak też warunkują podejmowanie różnorodnych form działalności gospodarczej. Jak z powyższego wynika, ich niedorozwój nie tylko świadczy o istnieniu niekorzystnych proporcji rozwoju, będących konsekwencją wyboru pomiędzy potrzebami sfery produkcji materialnej a sferą poza tą produkcją, ale także staje się hamulcem rozwoju społeczno-gospodarczego. Wybór powyższy decyduje o stopniu i kierunkach rozwoju dziedzin zaliczanych do sfery usług, w tym również niematerialnych. (fragment tekstu)
Twórcy
Bibliografia
 • Usługi społeczne, praca zbiór, pod red. H. Łukaszewicza. Warszawa 1984.
 • Zajda Z., Infrastruktura, Mała encyklopedia ekonomiczna. Warszawa 1974.
 • Zasady metodyczne sprawozdawczości statystycznej z usług, "Zeszyty Metodyczne GUS" nr 56. Warszawa 1985.
 • Styś A., Olearnik J., Ekonomika i organizacja usług. Warszawa 1985.
 • "Rocznik Statystyczny GUS" 1988.
 • "Rocznik Statystyczny GUS" 1984.
 • "Mały Rocznik Statystyczny GUS" 1988.
 • Styś A., Olearnik J., Miejsce usług w spożyciu, w: Wybrane problemy funkcjonowania gospodarki, praca zbiór, pod red. B. Winiarskiego. Wrocław 1987.
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego, pod red. A. Czermińskiego. Warszawa 1976.
 • Łukaszuk A., O teorii dochodu narodowego, "Ekonomista" 1970/4.
 • Wierzbicki J., Rachunek usług niematerialnych w gospodarce narodowej. Warszawa 1973.
 • Jagielski M. Kokocińska M., Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju usług w gospodarce narodowej, w: Rola i miejsce usług w gospodarce narodowej, pod red. F. Wiśniewskiego. Poznań 1981.
 • Klasyfikacja gospodarki narodowej. Warszawa 1985.
 • Niewadzi Cz., Usługi w gospodarce narodowej. Warszawa 1975.
 • Styś A., Olearnik J., Ekonomika i organizacja usług. Warszawa 1985.
 • Lange O., O socjaliźmie i gospodarce socjalistycznej. Warszawa 1966.
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego, pod red. A. Czermińskiego. Warszawa 1976.
 • Gościński J.W., Cykl życia organizacji. Warszawa 1989.
 • Skoczny T., O podstawach teorii administracji państwowej w ujęciu systemowym, w: "Nauki o Zarządzaniu" 1987/3-4.
 • Laski Z., Zmiany w systemie i stosunkach własności, "Życie Gospodarcze" 1987/27.
 • "Rocznik Statystyczny GUS" 1982.
 • Ratajczak K., Model bez celu, "Życie Gospodarcze" 1988/22.
 • Niewadzi Cz., Usługi w gospodarce narodowej. Warszawa 1975 i Usługi społeczne, pod red. A. Łukaszewicza. Warszawa 1984.
 • Sadowski Z., Reforma i opinia społeczna. "Reforma Gospodarcza" 1983/22 i Ogólne założenia i kierunki kształtowania struktur organizacyjnych w gospodarce. "Reforma Gospodarcza" 1985/49.
 • Raport o przebiegu i wynikach wdrażania reformy gospodarczej w 1986 r. "Reforma Gospodarcza" 1987/114.
 • Tezy w sprawie II etapu reformy gospodarczej. "Reforma Gospodarcza" 1988/114.
 • Ustawa z dn. 17.05.1989 o izbach skarbowych dopuszcza możliwość utworzenia samorządu lekarskiego, "Dz.U. nr 30, 1989, poz. 158.
 • Łaski Z., Zmiany w systemie stosunków własności. "Życie Gospodarcze" 1988/33.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171315087
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.