Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 353 Usługi 2014 Sektor usług - uwarunkowania i tendencje rozwoju | 121-131
Tytuł artykułu

Kooperacja i rywalizacja na rynku usług turystycznych w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
Cooperation and Competition on the Market of Tourist Services in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł prezentuje uwarunkowania współpracy sieciowej na rynku usług turystycznych w Polsce. Działalność podmiotów uczestniczących w sieci polega na jednoczesnej kooperacji i rywalizacji. Jednym z rezultatów współpracy sieciowej jest oferowanie klientom pakietów turystycznych. Taka oferta stwarza nową jakość w turystyce i stanowi odpowiedź na oczekiwania nabywców. Aby właściwie zinterpretować tworzenie sieciowych relacji pomiędzy oferentami, należy wyjaśnić mechanizmy funkcjonowania rynku turystycznego, w tym zmiany zachodzące na tym rynku, zdefiniować znaczenie usług turystycznych, w tym pakietów, przedstawić prawne regulacje rządzące rynkiem oraz charakterystykę usługodawców. Wymienione czynniki wpływają na charakter, zakres i rezultaty współpracy sieciowej na rynku usług turystycznych. Wnioski dotyczące analizowanego zjawiska wyprowadzono na podstawie studiów przypadku.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents terms of networking cooperation on the tourist market in Poland. Network activities are based on simultaneous cooperation and competition. One of the outcomes of cooperation network is to offer holiday packages. This offer creates a new quality in tourism and is an answer to the customers' expectations. To properly interpret the formation of network relationships among providers the mechanisms of tourism market should be explained, including changes on the market, meaning of travel services ought to be defined, including package, law regulations and the service providers characteristics should be presented. These factors affect the nature, scope and results of cooperation of tourist services. Conclusions for the analyzed phenomenon can be led based on case studies.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Alejziak W., Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Alibis, Kraków 2000.
 • Altkorn J., Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Bartoszewicz W., Skalska T., Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2012 r., Instytut Turystyki, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji, Warszawa 2013.
 • Dziedzic E., Skalska T., Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju usług turystycznych w Polsce, Stowarzyszenie na rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki, Warszawa 2012.
 • Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005.
 • Kasprowicz A., Komercjalizacja produktów i współpraca sieciowa warunkiem rozwoju produktu turystycznego, Konferencja "Szlak Piastowski - aktualny stan, szansa na wykorzystanie jego potencjału turystycznego w perspektywie 2014-2020", materiały konferencyjne, Gniezno, 9.11.2012.
 • Kruczek Z., Obsługa ruchu turystycznego, Proksenia, Kraków 2012.
 • Kusa R., Analiza łańcucha dostaw produktu turystycznego, [w:] Konkurencja i kooperacja w strategiach zarządzania organizacjami, red. J. Pyka, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa O. w Katowicach, Katowice 2009.
 • Łaciak J., Aktywność turystyczna mieszkańców Polski w wyjazdach turystycznych w 2012 r., Instytut Turystyki, Warszawa 2013.
 • Manczak J., Zastosowanie teorii klastra w turystyce, materiały "Krakowskiej konferencji młodych naukowców", Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, Kraków, 23-25.09.2010.
 • Methodological Manual for Tourism Statistics. Version 1,0, Eurostat, 2011.
 • Middelton V.T.C, Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa 1996.
 • Ratajczyk-Mrozek M., Podejście sieciowe do współpracy przedsiębiorstw, "Marketing i Rynek" 2010, nr 8.
 • Rutkowski M., Uwarunkowania rozwoju relacji pomiędzy wytwórcami usług turystycznych, "Współczesne Zarządzanie" 2013, nr 1.
 • Zawadzka L., Zieliński G., Czynniki pozacenowe wpływające na konkurencyjność łańcucha wartości usług turystycznych, Zarządzanie i Finanse, red. P. Walentynowicz, E. Wojnicka-Sycz, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego nr 4, t. 2, Gdańsk 2012.
 • Ziółkowski R., 4 Bajeczne Krainy Suwalszczyzny, uwarunkowania rozwoju przemysłu turystycznego, materiały konferencja "Suwalszczyzna: Bajeczne Krainy Turystycznych Atrakcji", Suwałki, 23.02.2012.
 • www.2unwto.org, 5.01.2014.
 • www.intur.com.pl, 5.01.2014.
 • www.kopalniazlota.pl, 9.01.2014.
 • www.tws.org.pl, 9.01.2014.
 • www.stat.gov.pl, 5.01.2014.
 • www.wiadomosciturystyczne.pl/artykuly/artykul/500,0,47,0,raport___turystyka_aktywna.html, 9.01.2014.
 • www.znanenieznane.pl, 8.01.2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171315047
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.