Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 353 Usługi 2014 Sektor usług - uwarunkowania i tendencje rozwoju | 110-120
Tytuł artykułu

Konkurencyjność przedsiębiorstwa usługowego. Identyfikacja działań przedsiębiorstw obsługujących rynek nieruchomości

Warianty tytułu
Competitiveness of a Service Company. Identification of Activities of Enterprises Providing Services on the Real Estate Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania jest analiza narzędzi konkurowania wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa usługowe obsługujące rynek nieruchomości w obszarze pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. W opracowaniu zwrócono uwagę na podstawowe koncepcje pozyskiwania i utrzymywania przewagi konkurencyjnej oraz dokonano analizy wyników badań przeprowadzonych na grupie przedsiębiorstw usługowych obsługujących rynek nieruchomości. W opracowaniu przeprowadzono analizę subiektywnej percepcji ich pozycji konkurencyjnej oraz poziomu nasilenia konkurencji na rynku usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Dokonano również identyfikacji i klasyfikacji koncepcji konkurencyjności wykorzystywanych przez badane przedsiębiorstwa, grupując je w kategoriach klasycznych i zasobowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to analyze the competitive tools used by service companies providing services on the real estate market in the area of brokerage of real estate. In the paper, a particular attention is drawn to the basic concepts of gaining and maintaining competitive advantage and also there is conducted the analysis of the results of the research carried out on a group of service companies providing services on the real estate market. In the paper there is conducted the analysis of the subjective perception of their competitive position and the level of competition on the market of real estate brokerage. There are also identified and classified the concepts of competitiveness used by the enterprises under research, grouped into the classical and resource-based categories.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
autor
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • Barney J.B., Firm resources and sustained competitive advantage, "Journal of Management" 1991, vol. 17, no. 1.
 • Barney J.B., Wright P.M., On becoming a strategic partner: the role of human resource in gaining competitive advantage, "Human Resources Management" 1998, vol. 37(1).
 • Davis J.A., Competitive Success: How Branding Adds Value, Wiley, Hoboken, NJ, 2010.
 • Drucker P., Management Challenges for 21st Century, Harper Business, New York 1999.
 • Dunning J., Multinational Enterprises and the Global Economy, Addison-Wesley, Reading, MA, 1993.
 • Dyer J.H., Singh H., The relational view: cooperative strategy and sources of interorganizational competitive advantage, "Academy of Management Review" 1998, vol. 23, no. 4.
 • Hamel G., Prahalad K., Przewaga konkurencyjna jutra - strategie przejmowania kontroli nad branżą i tworzenie rynków przyszłości, Business Press, Warszawa 1999.
 • Johnson L.L., Dotson M.J., Dunlap B.J., Service quality determinants and effectiveness in the Real Estate Brokerage Industry, "J. Real Estate Res." 1988, vol. 3, no. 2.
 • Kotler P., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa 1994.
 • Kotler P., Principles of Marketing, Pearson Education, Prentice Hall 2008.
 • Kuraś P., Genesis and basic assumptions of the Resource-Based View in the strategic management of an enterprise, [w:] Determinants of Modern Management Concepts in the Enterprises. Resources - Strategies - Decisions, ed. I. Otola, Vysoka Skola Banska, Ostrava 2013.
 • Lemańska-Majdzik A., Czynniki sukcesu firm powstałych w wyniku samozatrudnienia, Sekcja Wydawnicza Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009.
 • Lemańska-Majdzik A., Specyfika strategicznej działalności śląskich firm rodzinnych, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 14, z. 6, cz. 1, Społeczna Akademia Nauk, Łódź 2013.
 • Lemańska-Majdzik A., Tomski P., O sukcesie przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach nr 98, Seria: Administracja i Zarządzanie (25), Wydawnictwo UPH, Siedlce 2013.
 • Nogalski B., Rybicki J., Budowa przewagi konkurencyjnej na zasobach przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie strategiczne. Ujęcie zasobowe, red. R. Krupski, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2006.
 • Nowodziński P., Zarządzanie strategiczne współczesnym przedsiębiorstwem. Otoczenie a strategia, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2013.
 • Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1999.
 • Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Porter M.E., Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, Simon and Schuster, Inc, New York 1995.
 • Porter M.E., Competitive Strategy, Free Press, New York 1980.
 • Porter M.E., The Competitive Advantage of Nations, Free Press, New York 1990.
 • Rumelt R., How much does industry matter?, "Strategic Management Journal" 1991, vol. 12, no. 1.
 • Sipa M., Innovativeness and competitiveness of small enterprises and market features, [w:] Enterprise in Modern Economy. Innovations, vol. 1, ed. E. Lechman, Wyd. Gdańsk Univ. Techn., Gdańsk 2010.
 • Tomski P., The Horizons of Coopetition - The Analysis of the Selected Aspects of Application, "Organizaciju Vadyba: sisteminiai tyrimai" 2011, no. 59.
 • Tomski P., Usługi pośrednictwa na rynku nieruchomości, kontekst etyczny relacji pośrednik - klient, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 723 Ekonomiczne Problemy Usług nr 96, Wydawnictwo US, Szczecin 2012.
 • Tomski P., Identyfikacja relacji w układzie pośrednik-klient na rynku nieruchomości, "Świat Nieruchomości" 2012, nr 3(81).
 • Tomski P., Small business failure. The challenge for management practice, [w:] Determinants of Modern Management Concepts in the Enterprises. Resources - Strategies - Decisions, ed. I. Otola, Vysoka Skola Banska, Ostrava 2013.
 • Williamson O., The Economic Institutions of Capitalism, Free Press, New York 1985.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171315045
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.