Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | R. 11, nr 4, cz. 2 | 53-66
Tytuł artykułu

Uwarunkowania pomiaru efektywności organizacji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Determinants of the Organization Performance Measurement
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto próbę przedstawienia specyfiki pomiaru efektywności przedsiębiorstw, zarówno w odniesieniu do teorii organizacji jak i praktyki działania. Praktyka zarządzania przyjęła liczne rozwiązania problemu pomiaru efektywności, które zaowocowały obfitą literaturą (i różnorodnymi definicjami) oraz mnogością mierników. Owa obfitość podejść praktycznych jest ujęta w licznych modelach teoretycznych. W zależności od zastosowanego podejścia, efektywność organizacji jest mierzona i oceniana według odpowiedniego, szczególnego kryterium. W modelu celów kładziony jest nacisk na rezultaty, w modelu zasobów systemu na nakłady, a w podejściu od strony wielokrotnych wyborów (w podejściu od strony interesariuszy) na stopień spełnienia oczekiwań poszczególnych grup interesariuszy, uwzględniając zarówno nakłady, jak i rezultaty. Należy stwierdzić, że omówione w niniejszym artykule podejścia, pomimo swoich ograniczeń, oferują istotne poglądy na efektywność. Największym wyzwaniem staje się zintegrowanie wskazanych podejść, jako że żadne z nich nie obejmuje całości problemu, więc stosowanie tylko jednego stwarza istotne zagrożenia. (abstrakt oryginalny)
EN
A purpose of this study is to present theoretical considerations about the measurement of organization performance, which is one of the essential means of conveying success of the organization. This paper attempts to present the specific character of measuring company performance, both in respect of the organization theory and practice in action. Management practice has adopted a number of solutions to the problem of measuring performance, which resulted in abundant literature (and various definitions), and a multitude of measures. Depending on the approach applied, organization performance is measured and evaluated by an appropriate and specific criterion. In the model of objectives an emphasis is put on results, whereas in the model of system resources on expenditure, and in the approach of multiple choices (in the approach of stakeholders) a degree to which expectations of various groups of stakeholders are fulfilled is emphasized, taking into account both expenditure and results. It should be noted that the approach discussed in this paper, despite its limitations, offers important views on performance. Unfortunately, none of them covers the whole problem, therefore using only one poses a significant threat. (original abstract)
Rocznik
Strony
53-66
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Augier M., Teece D.J. (2009), Dynamic capabilities and the role of managers in business strategy and economic performance, "Organization Science" nr 20.
 • Barnard C. (1938), The Functions of the Executive, Harvard University Press, Cambridge, MA.
 • Beer M. (2009), High commitment high performance: How build a resilient organization for sustained advantage, San Francisco: Jossey Bass.
 • Bielski M. (1986), Efektywność organizacji - pojęcie wielowymiarowe, "Prakseologia" nr 1-2.
 • Bielski M. (1992), Organizacja; istota, struktury, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Bielski M. (2002), Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Bourgeois L.J. (1980), Performance and consensus, "Strategic Management Journal" nr 1.
 • Cameron K.S. (1984), The effectiveness of ineffectiveness, w: Research in Organisational Bahaviour, Staw B.M., Cummings L.L. (eds), JAI Press, Greenwich, CT.
 • Cameron K.S. (red.) (2009), Organizational effectiveness, Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 • Carton R.B., Hofer C.W. (2010), Organizational financial performance: Identifying and testing multiple dimensions, "Academy of Entrepreneurship Journal" nr 16.
 • Connolly T., Conlon E.J., Deutsch S.J. (1980), Organizational effectiveness: A multiple constituency approach, "Academy of Management Review" nr 5.
 • Crook T.R., Ketchen D.J., Combs J.G., Todd S.Y. (2008), Strategic resources and performance: A meta-analysis, "Strategic Management Journal" nr 29.
 • Cunningham J.B. (1978), A system-resource approach for evaluating organizational effectiveness, "Human Relations" nr 31.
 • Eshima Y. (2010), Impact of knowledge resource as a moderator of EOperformance relationship: Evidence from Japan, Referat przedstawiony na corocznej konferencji "International Council for Small Business", Cincinnati.
 • Etzioni E. (1964), Modern Organizations, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ.
 • Gelatkanycz M., Boyd B.K. (2011), CEO outside directorships and firm performance: A reconciliation of agency, and embeddedness views, "Academy of Management Journal" nr 54.
 • Gorgopolous B.S., Tannenbaum A.S. (1957), A Study of Organizational Effectiveness, "American Sociological Review", nr 22.
 • Greve H.R. (2011), Positional rigidity: Low performance and resource acquisition in large and small firms, "Strategic Management Journal", nr 32.
 • Hall R.H. (1999), Organizations - structures, processes and outcomes, 7th edition, Prentice Hall.
 • Hall R.M., Clark J.P. (1980), An ineffective effectiveness study and some suggestions for future research, "Sociological Quarterly" nr 21.
 • Holcomb T.R., Holmes R.M. (2005). Bridging competing views of firm success: Toward an integrated theory of effectiveness and survival, Referat przedstawiony na corocznej konferencji "Academy of Management", Honolulu.
 • Keeley M. (1978), A social justice approach to organisational effectiveness, "Administrative Scienece Quarterly" nr 22.
 • Keeley M. (1984), Impartiality and participant interest theories of organizational effectiveness, "Administrative Science Quarterly" nr 28.
 • Mansfield R. (1986), Company Strategy and Organizational Design, St Martin's Press, New York.
 • Pennings J.M., Goodman P.S. (1977), New Perspective on Organizational Effectiveness, Jossey-Bass, San Francisco.
 • Pfeffer J., Salanick G. (1978), The external control of organizations, Harper & Row, New York.
 • Price J.L. (1972), The study of organizational effectiveness, "Sociological Quarterly" nr 13.
 • Quinn R.A., Cameron K. (1983), Organizational Life Cycles and the Shifting Criteria of Effectiveness, "Mangement Science" nr 29.
 • Quinn R.E. (1988), Beyond rational management: Mastering the paradoxes and competing demands of high performance, Jossey-Bass, San Francisco.
 • Quinn R.E., Rohrbaugh J. (1983), A Spatial Model of Effectiveness Criteria: Towards a Competing Values Approach to Organizational Analysis, "Management Science" nr 50(11).
 • Rauch A., Wiklund J., Lumpkin G.T. i Frese M. (2009), Entrepreneurial orientation and business performance: An assessment of past research and suggestions for future, "Entrepreneurship Theory and Practice" nr 33.
 • Reddin W.J. (1970), Managerial effectiveness, McGraw-Hill, New York.
 • Rollinson D. (2002), Organisational behaviour and analysis, Prentice-Hall, New Jersey.
 • Steffens P., Davidsson P., Fitzimons J. (2009), Performance configurations over time: Implications for growth- and profit-oriented strategies, "Entrepreneurship Theory and Practice" nr 33.
 • Strasser S., Evelad J.D., Cunnings G., Denitson O.L. (1981), Conceptualising the goal and systems models of organisational effectiveness: implications for comparative evaluation research, "Journal of Management Studies" nr 18.
 • Tsui A.S. (1989), An empirical examination of the multiple constituency model of organizational effectiveness, "Proceedings of the Academy of Management" nr 4.
 • Van der Laan G., Van Ees H., Van Witteloustuin A. (2008), Corporate and social performance: An extended stakeholder theory, and empirical tests with accounting measures, "Journal of Business Ethics" no. 79.
 • Wall T., Mickie J., Patterson M., Wood S., Sheehan M., Clegg C., West M. (2004), On the validity of subjective measures of company performance, "Personnel Psychology" nr 57.
 • Zammuto R.F. (1982), Assessing organizational effectiveness, State University of New York Press, Albany, New York.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171314939
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.