Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | 6 | nr 2 | 115-132
Tytuł artykułu

Rozwój instytucji kurateli rodzinnej w Polsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Development of Court-Appointed Family Guardianship in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł podejmuje temat rozwoju instytucji kurateli rodzinnej w Polsce, jej genezę oraz etapy jej historii. Celem niniejszego opracowania jest ukazanie historii kształtowania się instytucji kurateli rodzinnej na kanwie idei "wolności dozorowanej", dokonanie periodyzacji etapów jej rozwoju z intencją ukazania jej dynamiki i możliwości wsparcia kurateli rodzinnej także przez inicjatywy ustawodawcze. Strukturę niniejszego opracowania wyznaczają trzy główne zagadnienia. Pierwsze przybliża ideę "wolności dozorowanej" w systemie kurateli rodzinnej, po czym bezpośrednio następuje analiza etapów rozwoju kurateli rodzinnej w Polsce. Ostatnia część podjętych analiz zawiera charakterystykę wyżej wymienionych etapów z wnioskami ukazującymi urzeczywistnianie się idei kurateli rodzinnej w Polsce w inicjatywach reformatorskich tej instytucji. Całość podjętych analiz, kończy zakończenie ukazujące aktualną kuratelę rodzinną jako instytucję odzwierciedlającą początkową ideę "wolności dozorowanej" powstałej w ramach systemu belgijsko - francuskiego. Artykuł został oparty na literaturze przedmiotu oraz przepisach prawnych na dzień 30 października 2012 r. (abstrakt oryginalny)
EN
This article discusses the development of the institution of court-appointed family guardianship in Poland, its origins, and the stages in its history. This study is aimed at presenting how court-appointed family guardianship, as based on the "supervised freedom" concept, has developed over time. The author also intends to distinguish the stages of its development to reveal its dynamics and the opportunities for supporting court-appointed family guardianship by legislative initiatives. Structured around three principal parts, the study first investigates the idea of "supervised freedom" in the system of court-appointed family guardianship, which is followed by an analysis of the stages of development that court-appointed family guardianship in Poland has gone through. The last part of the analysis contains a characteristics of the above-mentioned stages and provides conclusions revealing how the idea of court-appointed family guardianship in Poland has been applied in the reformatory initiatives concerning this institution. The analysis concludes that modern-day court-appointed family guardianship is an institution that reflects the original idea of "supervised freedom" conceived within the Belgian-French system. This article is based on the literature on the subject and legal regulations as at 30 October 2012.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
6
Numer
Strony
115-132
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
Bibliografia
 • 1. Arczewska M. (2007), Historia i organizacja sądów rodzinnych w Polsce, "Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze", nr 1, Warszawa, s. 49 - 56.
 • 2. Bańkowska M. (1999), XX-lecie sądownictwa rodzinnego w Polsce, "Przegląd Sądowy", nr 4, s. 131 - 136.
 • 3. Dykcik W. (1998), System wspomagania społecznego rodzin niewydolnych wychowawczo, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
 • 4. Greczuszkin A., Ostrihanska Z. (2005), Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze rodzinnego kuratora sądowego, Wydawnictwo "Norbertinum", Lublin.
 • 5. Gromek K. (2005), Kuratorzy sądowi, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 • 6. Haak H. (2004), Opieka i kuratela. Komentarz, Towarzystwo Naukowe Organizacji Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń.
 • 7. Heine M. (1986), Wprowadzenie do metodyki pracy kuratora sądowego dla nieletnich, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • 8. Hołyst B. (1994), Kryminologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 9. Jedynak T., Kozłowski P., Stasiak K., Wirkus Ł. (2010), Dziewięćdziesięciolecie kurateli sądowej w Polsce, wyd. I, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków.
 • 10. Jedynak T., Stasiak K. (2007), Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, wyd. I, Wydawnictwo Prawnicze LexiNexis, Warszawa.
 • 11. Kalinowski M., Pełka J. (1996), Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich, ydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.
 • 12. Konopczyński M. (2006), Metody twórczej resocjalizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa.
 • 13. Krajewska B. (2009), Instytucje wsparcia dziecka i rodziny: zagadnienia podstawowe, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków, s. 49 - 53.
 • 14. Okoń W. (2004), Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa.
 • 15. Opora R. (2006), Rola sędziów i kuratorów w resocjalizacji nieletnich, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • 16. Pytka L. (2000), Pedagogika resocjalizacyjna, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa.
 • 17. Stępniak P. (1992), Funkcjonowanie kurateli sądowej. Teoria a rzeczywistość, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.
 • 18. Witkowska-Paleń A. (2008), Instytucja kuratora sądowego w Polsce w ujęciu historycznym, "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze", nr 1, s. 45 - 53.
 • 19. Wojciechowska K. (2002), Propozycje zmian w modelu kurateli dla nieletnich, "Dyrektor Szkoły", nr 3, s. 21 - 22.
 • 20. Wójcik D. (2010), Kuratela sądowa: sukcesy i porażki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171314917
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.