Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | 6 | nr 2 | 70-85
Tytuł artykułu

Realizacja idei integracji w działalności Sióstr Służebniczek BDNP w ośrodku integracyjnym w Dębicy w świetle systemu wychowania bł. Edmunda Bojanowskiego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Fulfilment of the Concept of Integration in the Activities of the Sisters Servants of IMMG in the Integration Centre in Dębica, in the Context of the Education System Developed by Bl. Edmund Bojanowski
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Edmund Bojanowski stworzył dynamiczny, spójny, otwarty system wychowania o szerokim i zintegrowanym zakresie działania. U jego podstaw leży chrześcijańska koncepcja człowieka, a pełny rozwój osoby ludzkiej dokonuje się na drodze jej integralnego wychowania i formacji. Integralność wychowania dotyczy ujmowania osoby we wszystkich wymiarach i całości jej życia, warunków rozwoju i działań, kontekstu czasowego i przestrzennego. Rozwiązanie systemowe służy realizacji idei ochrony osoby w relacjach z innymi budowanych dzięki integracji międzypokoleniowej na wzór rodziny. Taki rodzaj integracji dotyczy nie tylko sytuacji trudnych, obejmuje całość życia społecznego, z troską o najsłabszych jego członków - dzieci, seniorów, chorych, ubogich moralnie i materialnie. Integracja tej zróżnicowanej grupy dotyczy wielu płaszczyzn - różnic stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umysłowej, wieku, statusu materialnego i kulturowego, uzdolnień i umiejętności. Przykładem realizacji tak rozumianej integracji jest Ośrodek Integracyjny Sióstr Służebniczek BDNP w Dębicy. W jego skład wchodzą: przedszkole integracyjne, świetlica profilaktyczno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży oraz dom dziennego pobytu dla osób starszych i samotnych. (abstrakt oryginalny)
EN
Edmund Bojanowski has created a dynamic, coherent, and open education framework with a broad and integrated scope of influence. It was founded on the Christian concept of a human being, where the full development of a person is achieved through integral education and formation. The integrity of education relates to perceiving the person in all its dimensions and the totality of its life, developmental conditions and actions, in both temporal and spatial contexts. The systemic solution serves the fulfilment of the concept of protecting the person in its relations with others, formed through intergenerational integration modelled on the family pattern. This kind of integration relates not only to difficult situations. It encompasses the totality of social life, extending care over its weakest participants - children, seniors, people with diseases, the morally and materially poor. Integrating this heterogeneous group involves many dimensions - differences in state of health , physical and mental fitness, age, material and cultural status, talents, and skills. An example in which integration thus understood is being fulfilled is the Integration Centre of the Sister Servants of the Immaculate Mary, Mother of God (BDNP) in Dębica. It is composed of an integration nursery school, a day-care centre for education and prevention for children and young people and a day-care centre for the elderly and people living alone.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
6
Numer
Strony
70-85
Opis fizyczny
Twórcy
autor
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
Bibliografia
  • 1. Archiwum Główne Służebniczek Dębickich w Dębicy (AGSD), Notatki Edmunda Bojanowskiego (B).
  • 2. Smoll A. (1969), Psychologiczne podstawy metod wychowania w systemie ochronkowym Edmunda Bojanowskiego (1814-1871). Maszynopis, Lublin.
  • 3. Smoll A. (1991), Analiza psychologiczna poglądów pedagogicznych Edmunda Bojanowskiego, W: Sługa Boży Edmund Bojanowski i jego troska o człowieka, Grabonóg, s. 24 - 39.
  • 4. Regulamin Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Promyki Nadziei" w Dębicy, ul. Krakowska 15.
  • 5. Statut Ochronki Sióstr Służebniczek BDNP Publicznego Przedszkola Integracyjnego w Dębicy, ul. Krakowska 15.
  • 6. Statut Stowarzyszenia im. Edmunda Bojanowskiego "Dobroć" z siedzibą w Dębicy, ul. Krakowska 15.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171314887
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.