Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 353 Usługi 2014 Sektor usług - uwarunkowania i tendencje rozwoju | 54-65
Tytuł artykułu

Determinanty popytu na usługi bankowe na przykładzie kredytów konsumpcyjnych i mieszkaniowych w latach 2004-2013

Warianty tytułu
Determinants of Demand for Banking Services - the Case of Consumer and Housing Loans in the Years 2004-2013
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest porównanie kierunku i siły oddziaływania determinant ekonomicznych wpływających na popyt gospodarstw domowych na kredyty konsumpcyjne oraz mieszkaniowe. Wśród czynników wywierających wpływ na popyt na poszczególne kategorie kredytów zostały uwzględnione m.in. sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych, możliwość skorzystania z alternatywnych źródeł finansowania, warunki i kryteria udzielania kredytów, zapotrzebowanie na finansowanie zakupu dóbr trwałego użytku oraz prognozy sytuacji na rynku mieszkaniowym. Podstawę analiz stanowią dane z badania prowadzonego metodą testu koniunktury wśród przewodniczących komitetów kredytowych banków. Uzyskane wyniki wskazują, iż w poszczególnych latach występuje częściowe podobieństwo w zakresie kierunku i siły oddziaływania determinant popytu na kredyty konsumpcyjne oraz mieszkaniowe.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to compare the direction and impact of economic determinants affecting household demand for consumer and housing loans. Economic situation of households, access to alternative sources of financing, conditions and lending criteria, the need to finance the purchase of consumer durables and forecasts of the situation in the housing market are some of the factors which have been taken into account in the article among the ones affecting demand for both categories of loans. The basis of analysis are data from business tendency surveys conducted among the chairmen of banks' credit committees. The results indicate a partial similarity in terms of the direction and strength of impact of the determinants of demand for both categories of loans in each year.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Bywalec C., Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, PWN, Warszawa 2009.
 • Chrystal A., Minzen P., Consumption, money and lending: a joint model for the UK household sector, Working Paper No. 134, London 2001.
 • Fatuła D., Zachowania polskich gospodarstw domowych na rynku finansowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.
 • Garczarczyk J., Skikiewicz R., Zastosowanie metody grupowania dwustopniowego w segmentacji klientów indywidualnych na rynku usług bankowych, [w:] Badania marketingowe - metody, nowe podejścia i konteksty badawcze, red. K. Mazurek-Łopacińska, M. Sobocińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • Harasim J., Bankowość detaliczna w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2005.
 • Kaczmarek M., Skikiewicz R., Kształtowanie się kredytów dla osób prywatnych w świetle zmian nastrojów ekonomicznych ludności, "Handel Wewnętrzny" 2013, nr 2.
 • Kieżel E. (red.), Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, PWE, Warszawa 2010.
 • Lipowski M., Marketing bankowy. Zarządzanie popytem i podażą usług, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003.
 • Martinez-Carrascal C., Del Rio A., Households borrowing and consumption in Spain: a VECM approach, Working Paper No. 0421, Madrid 2004.
 • Nieto F., The determinants of household credit in Spain, Working Paper No. 0716, Madrid 2007.
 • Ruiz-Tagle J., Vella F., Borrowing constraints and credit demand, Central Bank of Chile Working Paper No. 578, 2010.
 • Smyczek S., Nowe trendy w zachowaniach konsumentów na rynkach finansowych, Placet, Warszawa 2012.
 • Wałęga G., Determinanty zadłużenia gospodarstw domowych w Polsce w świetle wybranych teorii konsumpcji, [w:] Otoczenie ekonomiczne a zachowania podmiotów rynkowych, red. Z. Dach, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2010.
 • Wdowiński P., Ekonometryczna analiza popytu na kredyt w polskiej gospodarce, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171314827
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.