Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 353 Usługi 2014 Sektor usług - uwarunkowania i tendencje rozwoju | 32-43
Tytuł artykułu

Notyfikacje dotyczące poważnych zagrożeń i pozostałe notyfikacje w systemie RAPEX

Warianty tytułu
Serious Risk Notifications and Other Notifications in the RAPEX System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
System RAPEX (The Rapid Alert System for Non-food Products) jest formą publicznej usługi informacyjnej dla krajów i konsumentów, służąc szybkiej wymianie informacji o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych na terenie Unii Europejskiej i szerzej Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W ramach systemu RAPEX istnieją notyfikacje dotyczące poważnego zagrożenia dla konsumenta oraz pozostałe notyfikacje. Celem artykułu była ocena, który model regresji jest najbardziej odpowiedni do opisu zmienności ilości notyfikacji w czasie w systemie RAPEX, oraz przeprowadzenie prognozy na podstawie tego modelu. Dane do badań pochodziły z rocznych raportów systemu RAPEX z lat 2003-2012. Stwierdzono, iż zmienność notyfikacji w systemie RAPEX w czasie najlepiej opisuje model regresji wielomianowej drugiego stopnia. Zwrócono jednak uwagę, że w najbliższej perspektywie bardziej odpowiedni może być model regresji wielomianowej trzeciego stopnia.(abstrakt oryginalny)
EN
The RAPEX system (Rapid Alert System for Non-Food Products) is a form of public service information for countries and consumers, serving the rapid exchange of information on dangerous non-food products in the European Union and wider European Economic Area. Within the RAPEX system there are notifications relating to the serious risk for the consumer, and other notifications. The purpose of the article was to assess which of the regression models was the most suitable to describe the variability of the number of notifications in the time in the RAPEX system and to carry out prediction based on this model. Data for the study came from the annual reports of the RAPEX system in the years 2003-2012. It was found that the variability of the RAPEX notifications was best described by seconddegree polynomial regression model. It was noted, however, that in the near future the model of third-degree polynomial regression might be more appropriate.(original abstract)
Twórcy
 • Akademia Morska w Gdyni
Bibliografia
 • 2004 RAPEX Report, European Commission, Brussels 2005.
 • 2006 Annual Report on the operation of the Rapid Alert System for non-food dangerous products, Publications Office, Luxembourg 2007.
 • 2007 Annual Report on the operation of the Rapid Alert System for non-food dangerous products, Publications Office, Luxembourg 2008.
 • 2008 Annual Report on the operation of the Rapid Alert System for non-food dangerous products, Publications Office, Luxembourg 2009.
 • 2009 Annual Report on the operation of the Rapid Alert System for non-food dangerous products, Publications Office, Luxembourg 2010.
 • 2010 Annual Report on the operation of the Rapid Alert System for non-food dangerous products, Publications Office, Luxembourg 2011.
 • 2011 Annual Report on the operation of the Rapid Alert System for non-food dangerous products, Publications Office, Luxembourg 2012.
 • 2012 Annual Report on the operation of the Rapid Alert System for non-food dangerous products, Publications Office, Luxembourg 2013.
 • Aczel A.D., Statystyka w zarządzaniu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Annual Report on the operation of the Rapid Alert System for non-food consumer products (RAPEX) 2005, European Commission, Brussels 2006.
 • Bielecka A., Statystyka w biznesie i ekonomii. Teoria i praktyka, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2005.
 • Decyzja Komisji 2010/15/UE z 16.12.2009 ustanawiająca wytyczne dotyczące zarządzania wspólnotowym systemem szybkiej informacji RAPEX utworzonym na mocy art. 12 oraz procedurą zgłoszeniową ustanowioną na mocy art. 11 dyrektywy 2001/95/WE (dyrektywa w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9843), Dz. Urz. UE L 22 z 26.1.2010, s. 1-64.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/95/WE z 3.12.2001 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, Dz. Urz. UE L 11 z 15.1.2002, s. 4-17, polskie wydanie specjalne: rozdział 15, tom 06, s. 447-462.
 • Henrykowski W., System oceny zgodności w Unii Europejskiej. Pięć lat po akcesji. Historia - Teraźniejszość, Pert, Warszawa 2009.
 • International Trade, Data, Database, EU27 trade since 1988 by BEC (DS_032655) and SITC (DS_018995), Eurostat, Luxembourg 2013, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/international_ trade/data/database, 21.08.2013.
 • Iwasiewicz A., Paszek Z., Statystyka z elementami statystycznych metod sterowania jakością, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
 • Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z 9.07.2008 ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93, Dz. Urz. UE L 218 z 13.8.2008, s. 30-47.
 • Starzyńska W., Statystyka praktyczna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171314823
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.